Vds training consultants blog de managers van de toekomst

BLOG – Huib Broekhuis

Leiderschap van de toekomst

We weten dat traditionele Management Development programma’s steeds minder populair worden. In de huidige tijd is het belangrijk dat er minder onderscheid gemaakt wordt tussen management development en leiderschap development. Managen en leiden zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Behalve het beschikken over competenties als structureren, controleren en plannen, dienen de managers van de toekomst succesvolle leiders te zijn. Inspirerende leiders die hun mensen stimuleren om persoonlijk leiderschap te tonen, waardoor hun talenten en capaciteiten optimaal worden benut.

Bij het inrichten van een Management Development programma hoort niet één specifieke leiderschapsfilosofie. Het gaat namelijk altijd om maatwerk: elke MD-aanpak is uniek op maat van de organisatie, management populatie, context en (potentiële)maatschappelijke bijdrage. Een toegepaste leiderschapsfilosofie is daarom altijd ondersteunend aan de leiderschapsfilosofie van de organisatie zelf.

Werken aan belangrijke leiderschapsparadoxen

Bij VDS geloven we in een leiderschapsfilosofie die betekenis geeft aan de rol van een manager/leider en persoonlijk leiderschap stimuleert én een die het mogelijk maakt om te werken aan belangrijke leiderschapsparadoxen, zoals:

 • ‘durven loslaten’ versus ‘inspirerend sturen’
 • ‘vertrouwen geven’ versus ‘controle behouden’
 • ‘boegbeeld zijn’ versus ‘anderen de ruimte geven’
 • ‘benutten van voordelen van structuur’ versus ‘zorgen voor creatieve chaos’
 • ‘kwetsbaarheid tonen’ versus ‘autoriteit inzetten’
 • ‘handelen vanuit automie’ versus ‘werken met collectiviteit’
 • ‘inzetten van manager’s rol’ versus ‘gebruik maken van expertise’

Elke Leider heeft zijn/haar eigen pad te vinden in deze, niet-limitatieve, paradoxen. We bieden hulp om dit eigen pad te creëren aan de hand van onze trainingsprogramma’s, zoals de online masterclasses Individele performance en Team performance of het programma hybride leiderschap. Op het moment dat de leiders of managers binnen jouw organisatie in staat zijn om op de meest effectieve wijze medewerkers te begeleiden, ontstaat er een gemotiveerd en betrokken team. Dat zorgt voor onderlinge duidelijkheid en overzicht en uiteindelijk tot het gezamenlijk behalen van doelen.

De vijf cruciale kwaliteiten die bepalend zijn voor succesvol leiderschap

Er zijn vijf cruciale kwaliteiten die een leider moet hebben om succesvol leiderschap in zijn werknemers te ontwikkelen. Deze kwaliteiten zijn als volgt:

 1. Talent Management: De mate waarin de unieke (onderliggende) talenten van medewerkers worden gezien, geactiveerd en ingezet.
 2. Work Climate: de mate waarin een leider in staat is om een gezond, uitdagend en veilig werkklimaat te creëren waarin iedereen het beste uit zichzelf en anderen wil halen.
 3. Decision making: de mate waarin een leider op cruciale momenten een transparant en gedeeld besluitvormingsproces inricht en daarin medewerkers hun ‘common sense’ en collectieve intelligentie laat inzetten.
 4. Deliver results: de mate waarin een manager werkelijk het eigenaarschap, de verantwoordelijkheid en daaraan gekoppeld het vertrouwen aan medewerkers durft te geven om hun eigen rol/functie goed uit te voeren.
 5. Setting Direction: de mate waarin een leider in staat is om medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf aan het stuur te zetten van hun loopbaan, prestaties, richting en ontwikkeling.

De leiders van de toekomst maken werkelijk het verschil

De meest hardnekkige paradoxen zijn te koppelen zijn aan deze vijf cruciale aandachtsgebieden. Hierin kunnen leiders van de toekomst werkelijk het verschil maken voor zijn/haar mensen, de organisatie en uiteindelijk ook de samenleving. Deze laatste vanuit de gedachte dat mensen die gelukkiger zijn, beter presteren, meer betekenis geven aan en halen uit hun werk en mensen beter zal laten functioneren. Hierdoor presteert de organisatie als geheel niet alleen beter, maar draagt deze ook positief bij aan een mooiere samenleving.

Succesvol leiderschap kan dan ook een werkbaar startpunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling van het leiderschap van de toekomst. Uiteraard, mits deze binnen het vraagstuk van de klantorganisatie past!

Wil je sparren over een leiderschapsprogramma passend bij jouw organisatie? Of ben je benieuwd hoe je ze leiderschap van de toekomst kunt toepassen? Plan vrijblijvend een belafspraak met mij of bekijk onze incompany leiderschapsprogramma’s.

15 augustus 2020
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

sw whitpaper trust based leadership vds

Over leiderschap, vertrouwen en hoe je dat bereikt.