Iedereen is een leider!

Iedereen is een leider!

Iedereen is een Leider!

De huidige werkende wereld vraagt om leiderschap van iedereen en op alle niveaus. Agile teams, zelforganisatie en een kanteling van hierarchie naar meer op samenwerking gerichte structuren vragen om ander leiderschap. De essentie van ons gedachtegoed is dat iedereen een leider is. Zelfregie, het (verguisde woord) eigenaarschap, accountability en verantwoordelijkheid zijn de thema’s waar wij onze klanten bij helpen. Dit vraagt om programma’s en interventies voor zowel leidinggevenden als voor professionals en medewerkers. Immers, iedereen is een leider!

VDSers zijn gedreven interventionisten die leiders en professionals helpen leiderschap te ontwikkelen en te tonen met als vertrekpunt hun ambities, talenten, valkuilen en verlangens maar ook hun angsten, beperkende overtuigingen en belemmeringen. Want wit is er niet zonder zwart. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in de zin van inzicht in je zelf, heldere doelen en verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken daarvan is dan ook de rode draad bij alles wat we doen.

Met krachtige interventies voor individuen, groepen en organisaties, zowel op en van de werkplek versterken wij het leiderschap. Altijd op maat en met een kritische blik wat wel en wat niet werkt. We zijn er voor organisaties en bedrijven die echte beweging en verandering willen en werken altijd in de driehoek HR, directie en VDS want leren en presteren worden op die manier verbonden.