Privacy- en cookieverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Snel naar:

 

Privacyverklaring van VDS Training Consultants

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens VDS Training Consultants van je verwerkt en waarom VDS Training Consultants dit doet.

VDS Training Consultants respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. VDS Training Consultants B.V. houdt zich aan de eisen die de Algemen Verordening Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

VDS Training Consultants is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens van VDS Training Consultants verzamelt en verwerkt van haar klanten, prospects, deelnemers en andere contactpersonen die persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

3.1 Nieuwsbrieven en informatiemateriaal

Wat houdt dit doel in?

Je kunt je inschrijven voor nieuwsbrieven van VDS Training Consultants of ons vragen je informatiemateriaal toe te zenden. Wanneer je je gegevens op onze website achterlaat, verstrek je actief persoonsgegevens aan VDS Training Consultants. Deze persoonsgegevens worden dan gebruikt om je te informeren over de producten en diensten van VDS Training Consultants zoals aangeduid op het moment van inschrijven. Daarnaast geef je toestemming aan VDS Training Consultants B.V. om je in de toekomst specifieke nieuwsbrieven te sturen die aansluiten bij de door jou tijdens je registratie opgegeven interesses. Ook kunnen je gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op jouw interesses af te stemmen.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

Om je specifieke nieuwsbrieven en informatiemateriaal toe te zenden, verwerken we je uit-/inschrijving voor de nieuwsbrief en je persoonsgegevens zoals je naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die je graag van VDS Training Consultant wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij je tijdens je registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand. Tevens kunnen wij telefonisch of middels de e-mail contact opnemen om je verder te informeren naar aanleiding van een door jouw ingediende aanvraag.

3.2 Data-analyse

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen we technische informatie over je apparaat en je online gedrag. Deze informatie wordt gebruikt om onze online diensten, onze producten en je surfervaring te verbeteren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

We verzamelen informatie zoals:

 • Het IP-adres van je computer, tablet of smartphone;
 • Informatie over het besturingssysteem van je apparaat;
 • De internetbrowser waar je surft;
 • De delen van de website of app die je bezoekt of gebruikt;
 • De duur van een bezoek/sessie;
 • De locatiegegevens, maar alleen wanneer je (mobiele) apparaat dit toestaat.

Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technieken.

3.3 Gepersonaliseerde marketing

Wat houdt dit doel in?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde marketing: het versturen van nieuwsbrieven die je ontvangt, kunnen zijn afgestemd op jouw persoonlijke interesses.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

De informatie die je via een aanvraag of nieuwsbrief aanmelding aan ons verstrekt en jouw gegevens over het gebruik van onze website (zie 3.2) verzamelen wij ook om je interesses in kaart te brengen en om onze communicatie met je daarop af te stemmen.

3.4 Communicatie en social media

Wat houdt dit doel in?

We zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter , YouTube en LinkedIn om je te informeren over producten, events en andere activiteiten. Als je met ons communiceert via onze social media pagina’s (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie, het verzenden van een persoonlijk bericht of door volger te worden, kunnen we persoonsgegevens van je ontvangen zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

Als je ervoor kiest om informatie te delen door het publiceren van reacties, beoordelingen, foto’s of filmpjes gebruiken we deze informatie voor het bovengenoemde doel. Jouw informatie is zichtbaar voor ons en andere gebruikers van onze social media pagina’s.

3.5 Contact onderhouden en beantwoorden van vragen

Wij ontvangen ook vaak persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de werk/opdrachtgever of via de persoon zelf. Deze contactgegevens worden in onze contactendatabase opgeslagen met als doel op de korte termijn om uitvoering te kunnen geven aan de lopende opdracht en tevens om een lange termijnrelatie te onderhouden. Het gaat hierbij om de naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele functietitel. Naast deze gegevens wordt ook de datum van het laatste contactmoment vermeld. Na een periode van twee jaar waarin er geen contact is geweest worden de persoonsgegevens uit onze database verwijderd.

3.6. Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met ons.

Wanneer het een samenwerking betreft op gebied van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

Verstrekking aan derden

VDS Training Consultants schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals hostingdiensten, automatiseringsdienstverleners, onderzoeksbureaus). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft VDS Training Consultants de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Algemene informatie over cookies

VDS Training Consultants gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site makkelijker te maken.

5.1 Welke cookies worden gebruikt?

Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die je taalvoorkeuren onthouden tot cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken cookies voor verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief zolang je browser is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een langere periode op je computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op je computer opgeslagen gegevens verzamelen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

a. Essentiële cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van onze website en apps.
b. Functionaliteitscookies: deze cookies onthouden je voorkeuren voor een website, zoals taalvoorkeur, gebruikersnamen of winkelmandje.
c. Prestatiecookies: deze cookies registreren gebruiksinformatie voor websites en apps op een onpersoonlijk niveau en worden gebruikt voor het verzamelen van analyse- en meetgegevens, zoals het aantal bezoekers en welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Tot deze cookies behoren onder meer Google Analytics (zie ook hieronder).

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

5.2 Uitzetten en verwijderen van cookies?

Wanneer je onze online dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verder gebruik van onze online dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

VDS Training Consultants B.V. bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (zie 3.5. en 3.6). Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Websites van derden

Onze website kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Corrigeren of verwijderen van jouw gegevens

Op verzoek zullen wij je inzage geven in de opgeslagen persoonsgegevens of je een overzicht van je persoonsgegevens sturen. Hiervoor kun je contact opnemen met VDS Training Consultants via onderstaande contactgegevens. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zullen we je gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Indien je vragen of opmerkingen hebt betreffende het privacybeleid, dan kun je deze richten aan onderstaand adres.

VDS Training Consultants
Van Deventerlaan 31
3528 AG Utrecht
E-mail: info@vds.nl ter attentie van de Privacy Functionaris

Mocht je van mening zijn dat VDS in strijd met de AVG of met jouw privacy rechten heeft gehandeld en dat VDS niet adequaat op jouw melding daarover heeft gereageerd, dan kun je ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring van VDS Training Consultants kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 6 mei 2021.