Vds training consultancy open trainingen aanbod

Zelfleiderschap

Verandering start bij leiding nemen over jezelf

Zelfleiderschap zorgt voor mensen die kiezen, durven en gelukkig zijn en dat draagt bij aan gelukkige én succesvolle organisaties. Daarom richten wij ons bij elk vraagstuk op het activeren van dat zelfleiderschap. 

Vds whitepaper zelfleiderschap4
Vds stimuleren van zelfleiderschap
Vds blogs zelfleiderschap

Wat is zelfleiderschap?

Zelfleiderschap is jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en vervolgens effectief in te zetten. Het wordt ook vaak ‘persoonlijk leiderschap’ genoemd, omdat je jouw leven in eigen hand hebt.

In onze programma’s en interventies kijken wij naar de mens als geheel (whole person). We onderscheiden daarbij 7 vormen van intelligentie die iedereen in meerdere of mindere mate in zich heeft. Zelfleiderschap wordt pas écht geactiveerd wanneer mensen zichzelf kennen op deze gebieden en keuzes maken die voortkomen uit henzelf.  Wanneer alle deelgebieden afzonderlijk en in samenhang met elkaar in balans zijn, komt dat tot leven in de prestaties van het individu.

 

Training Zelfleiderschap

Ontdek je purpose, talenten en ambities en vertaal deze naar concrete doelen

Deze full digital training helpt je om antwoord te geven op de vragen: wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Je neemt de regie over je leven (weer) in eigen hand.

Zelfleiderschap is onderdeel van de Personal Leadership Quotient (PQ)

Bij PQ draait het om persoonlijk management, grenzen bewaken, prioriteiten en doelen stellen, intrinsieke motivatie en zelfleiderschap. Zelfleiderschap is een ontwikkeld gevoel van weten wie je bent, wat je kunt (vaardigheden, sterke punten), waar je naartoe gaat (toekomst, doelen, purpose) gekoppeld aan effectieve vaardigheden en de mogelijkheid om emoties te herkennen en te beheersen.

Het vraagt om kennis van en inzicht in eigen ambities, kwaliteiten en valkuilen, emoties en denkprocessen. Daarbij moet je ook in staat zijn tot het zorgvuldig managen van je eigen energie.

Investeren in persoonlijk leiderschap is investeren in een goed profiel voor de toekomst. Zodat je altijd en overal jouw unieke talenten kunt inzetten. Je werkgeluk is het grootst als je iedere dag doet wat voldoening geeft. Werk waar je van betekenis kan zijn en je de drive geeft er nog beter in te worden. Daar hebben jij en de organisatie profijt van, en de wereld eromheen.

Het ontwikkelen van zelfleiderschap gaat niet vanzelf en moet dus vanuit iemand zelf komen. Je kunt iemand daar wel toe aansporen, inspireren en faciliteren, maar ze staan zelf aan het roer.

Vds training consultants model zelfsturing 3

De 6 andere intelligenties

Fysical Quotient – voeding, beweging, ontspanning, slapen

Bij FQ draait het om de fysieke intelligentie. Daarin speelt goede voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap een belangrijke rol. Al die dingen zijn nodig voor medewerkers om goed in hun vel te zitten en de energie te hebben om het werk goed te kunnen doen. Ook de afwisseling is belangrijk.

Emotional Quotient – emoties, gevoelens, communicatie

Bij EQ gaat het om de communicatie met anderen. Het is de maatstaf voor het om emoties te beheersen, in te schatten (zowel van zichzelf als die van anderen) en zelfkennis. Een goed EQ helpt om emotionele uitdagingen te overwinnen, conflicten te vermijden/op te lossen en stress te verlichten. Daarnaast is het belangrijk voor effectieve communicatie, motivatie,  leidinggeven en inspireren.

Intelligence Quotient – gedachten, overtuigingen, veerkracht, visie

De meesten kennen het intelligentiequotiënt “IQ” al: de maatstaf voor het vermogen van een persoon om logisch te denken, kritisch te redeneren en complexe problemen op te lossen. Toch gaat IQ gaat niet alleen over intelligentie. Het gaat er ook om helder hebben hoe er gedacht wordt. Lukt het om vooruit te kijken en een perspectief te schetsen? Hebben ze voldoende veerkracht? 

Spiritual Quotient – identiteit, kernwaarden, bezieling, missie

SQ is de spirituele intelligentie. Daarin spelen identiteit, kernwaarden en bezieling een centrale rol. Voor medewerkers is het erg belangrijk om te weten wat voor hen belangrijk is. Om een ijkpunt te hebben waar ze naar terugkomen, maar ook om een antwoord te hebben op de vraag: ‘Waarom doe ik dit werk ook alweer?’ Als medewerkers (maar ook leidinggevende zelf) weten waarom het zinvol is wat ze aan het doen zijn, voelen ze de bezieling die nodig is om de energie te hebben om aan het werk te gaan.

Verbinding Quotient – verbinding, puur bewustzijn, energie, systemisch werk

Bij VQ gaat over energiemanagement en de skill om aan te voelen wanneer je in een flow komt. Sommige dingen gaan vanzelf, andere dingen kosten meer moeite. Mensen hebben al de neiging om de weg van de minste weerstand te kiezen, terwijl het beter is om de mentale weerbaarheid te vergroten. Om te leren om met stress om te gaan en om in de flow te komen. Een hoog VQ betekent dat iemand productief kan zijn zonder dat het ten koste gaat van de mentale gezondheid.

Adaptive Quotient – adaptiviteit, wendbaarheid, omgaan met verandering en onzekerheid

Iemand’s AQ gaat over het vermogen om zich aan te passen aan en te gedijen in een omgeving van verandering. Het toont hoe  veerkrachtig iemand is en hoe iemand om gaat met onwenselijke en onvermijdelijke omstandigheden zoals stress, tegenvallers of veranderingen. In de snelle wereld waarin we leven wordt AQ een steeds belangrijker thema.  

Het stimuleren van zelfleiderschap

Het beeld dat managers vaak van hun medewerkers hebben is dat zij onvoldoende zelfleiderschap tonen. Ze zeuren, klagen, nemen geen verantwoordelijkheid, presteren ondermaats, vinden van alles van hun baas, hun collega’s en hun bedrijf, maar veranderen daar zelf verder niets aan. Dit gedrag leidt tot een wisselwerking met het gedrag van leidinggevenden, die als gevolg daarvan meer controle naar zich toe trekken en zich gaan bemoeien met hoe de mensen hun werk doen. Precies het tegenovergestelde van het stimuleren van zelfleiderschap.

Als de medewerker versloft, trekt de manager de verantwoordelijkheid naar zich toe. Omdat de manager de verantwoordelijkheid naar zich toe trekt, laat de medewerker die los. Het hangt met elkaar samen.

Uit verschillende onderzoeken weten we inmiddels dat medewerkers het liefst autonoom werken, meesterschap willen ontwikkelen en zinvol werk willen doen. En aangezien in veel bedrijven de managers nog de baas zijn, lijkt het zinvol dat de verandering en het stimuleren van zelfleiderschap bij hen begint.

Als de managers meer ruimte geven; mogen zij ook zelfleiderschap verwachten van medewerkers. Dat betekent dat medewerkers:

 

 • Zelf in beweging gaan komen;
 • Verantwoordelijkheid nemen voor hun doelen;
 • De manager informeren over de voortgang;
 • Feedback delen en om hulp vragen wanneer dit nodig is;
 • Verbeterpunten signaleren en daar verder mee aan de slag gaan;
 • Openheid tonen en zich kwetsbaar opstellen;
 • Aan de bel trekken als er zich alarmerende situaties voordoen;
 • Zelfkritisch zijn en niet anderen de schuld geven van hun eigen falen;
 • Suggesties doen bij HR of hun leidinggevende voor trainingen of opleidingen die ondersteunend zijn aan hun ontwikkeling, persoonlijke groei en ambities;
 • Weten waarom ze doen wat ze doen;
 • Er naar handelen als het hun niet bevalt of als ze van hun pad aan het afdwalen zijn.

Zo kun jij jezelf leidinggeven

Wij vinden dat iedereen een leider is. Dat jij een leider bent. En daarmee bedoelen we niet jouw functie in de organisatie. Als je een leider bent, neem je leiding over jezelf en je leven: zelfleiderschap. Je neemt verantwoordelijkheid over je eigen gedrag en de hobbels op je pad. Op die manier stuur je, in plaats van dat je gestuurd wordt.

Na 30 jaar ervaring weten wij dat goede leiders organisaties gezond maken. Want iedere verandering begint bij een eigenwijs iemand die besluit dat het anders kan én moet. Bij een leider dus.

Zelfleiderschap in jouw organisatie stimuleren kan o.a. met onze maatwerk oplossingen, incompany plug&play programma’s of een open training.

 

Meer inspiratie

Vds training consultants blog zelfleiderschap autonoom werken

Zelfleiderschap aanwakkeren? Stimuleer autonoom werken!

Een medewerker of teamlid die zelf de regie neemt is proactief, komt tot oplossingen, kan zich beter concentreren en heeft meer plezier in het werk. Niet onbelangrijk: hij of zij krijgt meer gedaan en draagt dus meer bij aan de organisatiedoelstellingen. Reden genoeg om zelfleiderschap te stimuleren.

Lees meer

Vds training consultants blog eigenaarschap bij medewerkers stimuleren

4 tips om het eigenaarschap bij medewerkers te vergroten

Medewerkers die het heft in eigen handen nemen zijn productiever, tevredener en creatiever. Elementen die voor iedere organisatie van onschatbare waarde zijn. In een stimulerende werkomgeving willen de meeste mensen van nature proactief handelen, zolang ze zich gesteund voelen. Deze 4 tips helpen je om het eigenaarschap bij medewerkers te vergroten.

Lees meer

Vds training consutants blog beyond medewerkers iedereen een leider

Beyond medewerkers: iedereen een leider

Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is niet iets wat de leiders zelf kunnen doen, daar zijn de mensen voor nodig. Leiders kunnen hen daartoe wel aansporen, inspireren en faciliteren. Als leiders zich meer als leiders gaan gedragen en (relatief) minder met hun controlerende en sturende management taken bezig zijn vraagt dat van medewerkers om zelf meer het heft in eigen handen te nemen.

Lees meer