Vds training consultancy open trainingen aanbod

Iedereen is een leider!

VDS keeps you up to speed in onze snel veranderende wereld die steeds om andere eigenschappen en vaardigheden vraagt. Daarin is zelfleiderschap onze motor. Zelfleiderschap zorgt voor mensen die kiezen, durven en gelukkig zijn. En dat draagt bij aan gelukkige én succesvolle organisaties. We ontwikkelen zelfleiderschap van mens, team en organisatie op drie gebieden: personal well-being, conscious leadership en positive change.

Vds training consultants model zelfsturing 3

Onze visie: Iedereen een leider

Verandering start bij de leiding nemen over jezelf. Daarom richten wij ons bij elk vraagstuk op het activeren van dat zelfleiderschap. Want pas dan ontstaat er intrinsieke motivatie, energie voor ontwikkeling en groei.

In onze programma’s en interventies kijken wij naar de mens als geheel (whole person). We onderscheiden daarbij 7 vormen van intelligentie die iedereen in meerdere of mindere mate in zich heeft. Zelfleiderschap wordt pas écht geactiveerd wanneer mensen zichzelf kennen op deze gebieden en keuzes maken die voortkomen uit henzelf.  Wanneer alle deelgebieden afzonderlijk en in samenhang met elkaar in balans zijn, komt dat tot leven in de prestaties van het individu. En dat merk je.

Wij streven naar een wereld waarin onze drive voor zelfleiderschap als een gezamenlijke queeste van organisaties en professionals wordt gezien. Waarin het vanzelfsprekend is dat we elkaar actief helpen in ieders zoektocht, en we elkaar scherp houden en versterken op essentiële thema’s binnen de context van werk. Omdat dat zorgt voor groei. Zowel voor het individu als voor de organisatie als voor de omgeving waarin die organisatie opereert:

Conscious people.
Meaningful companies.
Better World!

Benieuwd wat VDS voor jouw organisatie kan betekenen? Bel ons gerust even op om van gedachten te wisselen.

We stimuleren zelfleiderschap vanuit drie invalshoeken:

Vds training consultants wellbeing7
Vds training consultants leadership7
Vds training consultants positive change8
Vds training consultants over ons placeholder mobile
Vds training consultants over ons placeholder 2