Web header mobiel 780x425px leadershipexperience

MAATWERK PROGRAMMA: LEADERSHIP EXPERIENCE

Full digital of offline programma
Plug & play
3 sprints: Lead Self, Lead Others & Lead Teams 
Bewezen effectief bij meerdere van onze klanten

Inzicht in jezelf als persoon en als leider

De eisen waar leidinggevenden aan moeten voldoen worden steeds hoger en meer divers. Ruimte geven aan het team en tegelijkertijd sturen op resultaat. In verbinding zijn met de teamleden en hen ‘binden en boeien’. Oog hebben voor talent en dit ontwikkelen. Het team zo laten samenwerken dat zij het teamdoel bereiken. En dit alles op basis van vertrouwen, duidelijkheid en zorgvuldige communicatie. Niet op de laatste plaats: inzicht hebben in wie je bent als persoon én als leider. Dan kun je doen wat goed is voor het team, de organisatie en jezelf. Als de leidinggevende in z’n kracht, staat volgen anderen.

In dit unieke maatwerk Leadership Experience worden leidinggevenden bewuste leiders en ontwikkelen zij de nodige vaardigheden. De Leadership Experience is een integraal programma dat beleving, ontwikkeling en resultaat voorop stelt. Veel doen, ervaren en reflecteren met focus op samen leren en toepassen in de praktijk. Doelen stellen we op individueel en organisatieniveau en de impact meten we regelmatig.

Dit levert deze Leadership Experience op:

In interviews gaven deelnemers en hun leidinggevenden onderstaande resultaten terug: verbetering van samenwerking tussen leidinggevenden én meer vertrouwen tussen leidinggevenden en MT. Daarnaast zijn in de praktijk de volgende effecten gemeten:

  • Groei op competenties.
  • Groei op vooraf vastgesteld KPI’s.
  • Groei op beweging naar andere, beter passende, functies.
  • Groei op vervolgopleidingen.

Waarom het werkt

De werkende bestanddelen van de Leadership Experience zijn:

  • Offsite locatie: voor leren en inspireren helpt ‘afstand van de werkvloer’, dat creëert ruimte voor reflectie en inzicht.
  • Challenges op de werkvloer: Gedragsverandering dient ‘op de werkvloer en tijdens werktijd’ plaats te vinden en daarom vinden de challenges in het programma plaats op de werkvloer.
  • Leren, het ontvangen van feedback en gedragsverandering dient als ‘veilig’ ervaren te worden. Om gedrag te veranderen is het nodig mensen te inspireren en ‘raken’.  Zo  werken we naar meetbare business resultaten toe.
  • Het is een flexibel en adaptief maatwerk programma: iedere manager wordt voorzien in de eigen leerbehoefte.
  • Het heeft een organisatie en persoonlijk doel: het programma dient zowel een organisatiedoel (performance) als een persoonlijk ontwikkelingsdoel (purpose).
  • Het is een integraal programma: Het daagt deelnemers continu uit op doelen via diverse kanalen.

Het ontwerp

De Leadership Experience bestaat  uit  drie sprints : Lead Self, Lead Others & Lead Teams. Iedere sprint duurt ongeveer drie  maanden en bestaat uit de 27-uurs sessie, challenges via een digitaal platform en reflectiesessies. De inhoud van elke sprint ontwerpen we aan het begin van iedere nieuwe sprint met  een team van deelnemers, hun leidinggevenden én learning professionals. Zo spelen we in op veranderende  leerbehoeften van de deelnemers en de organisatie.

Het ontwerp van de VDS Leadership Experience:

Leadership experience

Opbouw per sprint

1. Digitaal platform – vooraf
Deelnemers aan de Leadership Experience bereiden zich voor door een 0-meting in te vullen. Idealiter geven ook de leidinggevende en/of de directe omgeving feedback in deze meting. Na iedere sprint is er een nieuwe meting waardoor ontwikkeling zichtbaar is. Ander voorbereidend werk wordt in samenspraak met het designteam klaargezet.

2. 27-uurs sessie
Inspirerende leer- en trainingssessies staan centraal in de sprint. Offsite en begeleid door senior trainers en coaches. De eerste dag staat in het teken staat van inzicht en bewustwording. Bij Lead Self gaat dit bijvoorbeeld over purpose, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en pro activiteit. De tweede ochtend werken de leidinggevenden in  Development Gyms aan het versterken van hun vaardigheden op voor hen relevante thema’s. n. Voorbeelden bij Lead Others zijn: conflicthantering, assertiviteit, beïnvloeden, en stijlen van communicatie bij effectief samenwerken.

3. Digitaal platform – tussendoor
De challenges op het platform stimuleren werkplekleren en zorgen voor ritme en focus in het programma. Uitdagingen maken we op maat; voor het individu én voor teams, om samenwerking te stimuleren. Voorbeelden van challenges zijn:  ontwikkel en presenteer een verbeteridee voor jouw organisatie, feedbackgesprekken voeren & feedback geven aan elkaar, toepassen van behandelde vaardigheden en hierop reflecteren.

4. Leadership Accelerator
In kleine groepen werken deelnemers aan hun zakelijke en persoonlijke doelen. Elke accelerator heeft een format dat helpt om bewust stil te staan bij de essentie van ieders uitdagingen en onderliggende patronen. Met behulp  van reflectie en luisteren naar perspectieven en ervaringen van anderen wordt de verbinding met de eigen praktijk gelegd. Lees hier meer over de accelerator groep.

Voor wie?

Onder meer bij Essent, CZ, ABN AMRO, VodafoneZiggo is dit programma met succes uitgevoerd. De Leadership Experience maken we qua vorm en inhoud op maat voor jouw organisatie zodat context, strategie en de specifieke doelen en terminologie van jouw organisatie als vertrekpunt worden genomen.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021 150x150

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

Mockupcover groter

WHITEPAPER
‘Zelfleiderschap: de heilige graal voor verandering.’ 

ABN AMRO klantlogo
Essent e1533135618855
VodafoneZiggo klantlogo
Cz bedrijfslogo

Meer informatie

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie? Neem contact op met Huib Broekhuis om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Plan hier gemakkelijk een belafspraak of bel direct naar 0653786627.

Vds huib broekhuis contact

Iedereen is een leider!

Leiderschap is het proces waarbij een individu anderen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken dat iemand niet snel vanuit zichzelf zou doen. Leiderschap is nodig om veranderingen te realiseren. Het kan op ieder niveau in een organisatie en in elke functie toegepast worden en beperkt zich niet tot de functie van leidinggevenden. Iedereen kan een leider zijn, sterker nog: iedereen is een leider! Ontdek meer over onze visie op leiderschap.