Persoonlijk leiderschap: essentieel voor succesvolle organisaties

BLOG – Huib Broekhuis

Persoonlijk leiderschap speelt een cruciale rol in zowel persoonlijke als professionele groei en vormt een fundamentele pijler voor het succes van organisaties. Het verwijst naar het vermogen van individuen om invloed uit te oefenen en impact te hebben op hun directe omgeving, onafhankelijk van hiërarchische structuren.  

Mensen die persoonlijk leiderschap tonen zijn aantoonbaar gezonder, blijer en productiever. En dat is goed voor zowel het individu zelf als voor zijn directe omgeving.  

In deze blog verkennen we wat persoonlijk leiderschap is, waarom het in organisaties wel of niet voldoende aanwezig is. Daarnaast geven we vier tips om te beginnen met het vergroten van persoonlijk leiderschap in jouw organisatie. 

Wat is persoonlijk leiderschap? 

Wat is persoonlijk leiderschap eigenlijk? Hier zijn veel verschillende definities van. Wij omschrijven persoonlijk leiderschap als volgt: 

Persoonlijk leiderschap is een ontwikkelt gevoel van wie je bent (talenten, identiteit, zelfkennis), wat je kunt (vaardigheden en sterke punten), wat je wilt (motivatie en drijfveren) en waar je naartoe wilt (doelen, purpose met de effectieve vaardigheden om die doelen te bereiken). 

Dit gaat dus zowel over zelfkennis, zelfinzicht en zelfmotivatie als over de vaardigheden om daar te komen. Bij persoonlijk leiderschap neem je de leiding over je eigen leven, ontwikkeling en gedrag en ben je je bewust van je kwaliteiten en valkuilen. Je stelt doelen, neemt beslissingen en bent actief bezig met het vormgeven van je eigen toekomst. Je voert niet klakkeloos je taken uit, maar werkt richting een doel. Dat zorgt ervoor dat je werk zinvol is en dat leidt tot een nog grotere motivatie. 

Waarom is persoonlijk leiderschap belangrijk? 

Persoonlijk leiderschap is belangrijk voor iedereen, want het werkt door op individueel niveau: medewerkers nemen de regie en komen in een flow. Ze geven zelf richting aan hun ontwikkeling en worden minder afhankelijk van anderen. 

En persoonlijk leiderschap heeft natuurlijk ook veel invloed op je organisatie. Als er meer persoonlijk leiderschap is binnen een organisatie, dan is dat merkbaar. Het geeft energie als medewerkers werken vanuit bezieling en hun talenten benutten. Ze zitten zelf goed in hun vel, zijn positief en pro-actief. Deze bruisende, energieke flow zorgt voor meer geluk en tevredenheid én werkt door in de hele organisatie.

Maar het gaat niet alleen om energie bij persoonlijk leiderschap, het levert veel meer op. Kijkend naar de impact op bedrijfsresultaten, dan zien we dat persoonlijk leiderschap leidt tot: 

  • Verbetering van productiviteit en winstgevendheid: Onderzoek toont aan dat persoonlijk leiderschap resulteert in een toename van 12% in productiviteit en 33% toename in winst. Daarnaast is er 37% verhoging in de verkoopcijfers waargenomen.  
  • Vermindering van verzuim en personeelsverloop: Er is een afname van 66% in verzuim en een daling van 51% in personeelsverloop. Dit wijst op een hogere tevredenheid en betrokkenheid van werknemers bij hun werk. 
  • Meer innovatie en werkgeluk: Persoonlijk leiderschap leidt tot een 300% toename in innovatie binnen organisaties. Werknemers ervaren 60% meer werkgeluk, wat bijdraagt aan een sterke organisatiecultuur van betrokkenheid en creativiteit. 
  • Meer persoonlijke groei en ontwikkeling: Het blijkt ook dat meer persoonlijk leiderschap leidt tot meer persoonlijke groei en ontwikkeling. Medewerkers nemen immers zelf de leiding over hun eigen groei en ontwikkeling. Hierdoor weten ze beter wat ze willen en werken ze aan talentontwikkeling. Ze zoeken zelf naar nieuwe uitdagingen en zijn leergierig. 
  • Meer gevoel van verbondenheid: Medewerkers met meer persoonlijk leiderschap zijn meer betrokken en tevreden. Ze hebben zelf de regie over hun leven en ervaren meer autonomie en controle. Dit zorgt ervoor dat ze zich verbonden voelen met de organisatie en over het algemeen een stuk gelukkiger zijn.

Dus, persoonlijk leiderschap heeft op verschillende aspecten een positieve invloed op de organisatie. Maar hoe maak je doorvertaling naar je organisatie? 

Persoonlijk leiderschap stimuleren binnen je organisatie 

Nu je weet hoe persoonlijk leiderschap tot uiting komt en wat het voor de organisatie oplevert. leggen we je graag uit hoe je de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap stimuleert in jouw organisatie. Als leidraad gebruiken we het beïnvloedingsmodel van McKinsey: 

 

Afbeelding1

1. Begrip en overtuiging: een helder verhaal 
Mensen activeren tot meer persoonlijk leiderschap vraagt om een helder verhaal vanuit de organisatie, gekoppeld aan de kernwaarden, strategie en doelen van de organisatie.  

2. Rolmodellen als inspiratiebron 
Iedereen weet binnen een organisatie wie de rolmodellen zijn, de informele of formele leiders waarnaar wordt gekeken omdat ze het voortouw nemen, een bron van inspiratie zijn en/of pro-actief gedrag vertonen. Het is belangrijk dat mensen rolmodellen aan het werk zien die het gewenste gedrag daadwerkelijk vertonen. Daar hoort bij dat het (top)management deze rolmodellen actief waardeert en in de spotlight zet om helder(der) te maken welk gedrag het management graag ziet.  

3. Competenties door middel van training, coaching en goed leiderschap 
Persoonlijk Leiderschap vraagt om ontwikkeling van verschillende kwaliteiten. Ondersteuning door middel van trainingsprogramma’s die Persoonlijk Leiderschap stimuleren helpt daarbij. Ook coaching en de rol van leidinggevenden zijn onmisbaar. Leidinggevenden moeten de goede balans zien te vinden tussen ‘care en dare’: enerzijds werken aan de veiligheid en het geven van vertrouwen, anderzijds door ruimte te geven om te experimenteren en mensen uit te dagen om te stretchen 

4. Structuur en systemen: bouwen aan een feedback cultuur 
Feedback vragen is voor medewerkers spannend, maar het kan een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap. Stimuleer het vragen en geven van feedback. Kernwoorden hierbij zijn luisteren, openheid en leergierigheid. Zonder feedback geen ontwikkeling. Je kunt dit faciliteren met behulp van feedbacksessies waarmee je meteen het team een flinke boost geeft. 

Iedereen is een leider!

Het goede nieuws is dat persoonlijk Leiderschap ontwikkelbaar is. Vanuit onze missie: “Iedereen is een leider!” bieden we programma’s op maat aan voor onze klanten die aantoonbaar helpen bij de ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap in hun organisatie. Want elke medewerker heeft het in zich!

Wil je meer weten over onze visie op zelfleiderschap en hoe we jou hiermee kunnen helpen? Download ons whitepaper over zelfleiderschap of plan een belafspraak in.

 

7 juni 2024
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.