Vds training consultants blog hoe wendbare organisaties zich onderscheiden

BLOG – Huib Broekhuis

Hoe wendbare organisaties zich onderscheiden

Vijf essentiële leiderschapsdomeinen die kenmerkend zijn voor wendbaar leiderschap. We vroegen Liz Wiseman, wereldwijd in de top tien van denkers in vernieuwend leiderschap, waaraan je wendbare organisaties kunt herkennen. Zij benoemde meteen vijf kenmerken. Wij delen ze graag me je.

1. Talent centraal stellen

Wendbare organisaties kenmerken zich ten eerste door de meerwaarde van de talenten centraal te stellen, in plaats van te werken met vast omkaderde functieprofielen.

2. Snel beslissingen durven nemen

Ten tweede onderscheiden wendbare organisaties zich door het snel kunnen nemen van de juiste beslissingen. Het nemen van besluiten wordt in veel organisaties nog gedaan door de mt’s, zo geeft Liz aan. De ervaringen en expertise van andere collega’s worden niet of nauwelijks betrokken. Dit heeft als gevolg dat de organisatie niet de beste beslissingen kan nemen; leiders kunnen namelijk niet alles zelf weten in deze snel veranderende kenniseconomie. Daarnaast is er hierdoor vaak geen gedragen proces, waardoor beslissingen en veranderingen niet tot executie komen.

3. Beste performers buiten hun expertisegebied inzetten

Ten derde onderscheiden wendbare organisaties zich door hun beste performers buiten hun comfortzone en expertise vraagstukken aan te bieden, waarop ze hun kwaliteiten maximaal kunnen inzetten.

4. Het geven van ruimte en vertrouwen

Ten vierde hebben wendbare organisaties een werkklimaat dat ingericht is op het geven van ruimte en vertrouwen, waardoor medewerkers de veiligheid ervaren om innovaties en veranderingen in te brengen. In veel organisaties is het werkklimaat gericht op de deadlines en targets die worden opgelegd. De heersende aanname is dat mensen door meer druk en stress uit te oefenen beter gaan presteren. Het tegengestelde is waar: stress blokkeert letterlijk het denken, waardoor medewerkers niet met nieuwe ideeën voor verandering gaan komen, zo geeft Liz aan.

5. Werkelijk verantwoordelijkheid en eigenaarschap geven

Ten slotte geven wendbare organisaties aan hun medewerkers verantwoordelijkheid en werkelijk eigenaarschap. Delegeren in de eenentwintigste eeuw is niet meer het (zelf) houden van verantwoordelijkheid en het delegeren van taken. Het vraagt dat leiders de verantwoordelijkheid (en de daarbij horende bevoegdheden) werkelijk overdragen aan hun mensen. De zeggenschap over hoe en wat en dus ook over de uitkomst van hetgeen de mensen leveren, is in dat geval out of control van de leidinggevende. Dat is wat het dan vaak zo moeilijk maakt, maar wel nodig is om het talent van medewerkers werkelijk volledig te benutten.

5 maart 2020
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

thumbnail whitepaper performancemanagement

Hoe kun je Performance Management vandaag de dag zo inrichten dat deze aansluit bij de organisatie die je wilt zijn? Die past bij de leiderschapsstijl, de cultuur en de zelfregie die een organisatie ambieert?