Vds training consultants blog wees een multiplier

BLOG – Huib Broekhuis

Bedankt Liz en Ruth!

Lang, lang geleden, voordat Liz Wiseman ons verraste met haar boek “Multipliers” was er die andere vrouw: Ruth Cohn, een joodse psychiater die tijdens de tweede wereldoorlog moest vluchten voor de nazi’s.

Cohn, avant la lettre, formuleerde een antwoord op de slaafse volgzaamheid van de miljoenen Duitsers die achter Hitler aanliepen. Dit gebrek aan zelfaansturing, bleek – zoals bekend – in alle opzichten desastreus uit te pakken.

“Be your own chair person” was dan ook Cohn’s motto. Waarmee ze het belang wilde aangeven van de vrije ruimte waarin ieder mens zelf keuzes kan maken om daar dan ook verantwoordelijkheid voor te nemen. En daar vinden Wiseman en Cohn elkaar: in het leidinggeven speelt het stimuleren van de zelfsturing een belangrijke rol.

Voor Wiseman is het lonkend perspectief een wereld met succesvolle organisaties waarin leiders gedrag vertonen dat het beste van medewerkers naar boven haalt. Cohn had een wereld voor ogen waarin de Holocaust zich nooit meer zou kunnen herhalen. In beide percepties is er geen ruimte voor een situatie waarin mensen de leider klakkeloos volgen.

Handvatten voor leidinggevenden

Beide vrouwen hebben hun ideeën uitgewerkt in concrete handvatten voor leidinggevenden met als doel om gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties te stimuleren. Maar bovenal om persoonlijk leiderschap mogelijk te maken. Er zijn echter ook accentverschillen (die elkaar overigens prachtig aanvullen!).

Wees een Multiplier

Wiseman heeft met haar “Multipliers concept” een model uitgewerkt waarin ze aantoont hoe afhankelijkheid aan de leider tot suboptimale resultaten leidt. Haar appél op leiders is om “Multipliers” te zijn, dat wil zeggen, leiders die vragen stellen in plaats van hun “reddende rol” spelen, leiders die medewerkers uitdagen in plaats van ze te vertellen wat ze al weten etc. etc. kortom, leiders die in staat zijn om al het goede in medewerkers te “vermenigvuldigen”.

Dynamisch balanceren

Cohn legt het accent op de kwaliteit van de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers en medewerkers onderling. Voor haar is er de realiteit van de onderlinge afhankelijkheid en daardoor het belang van de investering in een constructieve samenwerking. Ze heeft een interactiemodel ontwikkeld met een aantal basisregels waarin men ” dynamisch balanceren ” kan.

Spannende dialoog

In de praktijk komt het neer op een dialoog waarin alle betrokkenen, dus ook de leidinggevende, met elkaar komen te spreken over de thema’s en vraagstukken die er op dat moment toe doen. Soms zijn dat individuele vraagstukken, maar ook samenwerkingsissues, taak gerelateerde problemen danwel de invloed die de omliggende wereld op de groep heeft. Deze factoren zijn doorgaans verweven en het is dus de kunst om de balans tussen onbalans en balans te bewaken.

De verdienste van Cohn hierbij, is dat deze dialoog spannend en constructief blijft juist door een aantal concrete “gespreksafspraken” te maken. (deze laat ik hier even achterwege, maar ik vertel je er uiteraard graag meer over als je daarin geïnteresseerd bent).

Wiseman en Cohn. Allebei vrouwen die, als ze elkaar ontmoet hadden, een prachtig verbond hadden kunnen smeden. Nu hebben wìj de kans om dit te doen. Bedankt Liz en Ruth!

10 april 2014
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

vds training consultancy maatwerkprogramma leidinggeven op afstand

Grip, focus en voortgang behouden. Hoe doe je dat nu je op afstand samenwerkt met je team?