Train de Coach

We maken het vaak mee. Medewerkers doorlopen een fantastisch en kostbaar ontwikkeltraject, maar enige tijd later is de ingezette ontwikkeling tot stilstand gekomen. Herkenbaar? Voor ons en veel van onze klanten wel.

Het kunnen herkennen van de competenties en het potentieel van anderen en het in staat zijn om deze competenties verder te ontwikkelen, is cruciaal om de ontwikkeling in de gewenste richting voort te zetten en te borgen in de eigen organisatie. Na de opleiding Train de Coach kunnen de deelnemers effectief invulling geven aan hun rol als coach in de organisatie.

Wat gaan we doen

De duur van de opleiding Train de Coach is afhankelijk van de duur van het ontwikkeltraject dat met coaches ondersteund gaat worden. De opleiding start met een klassikale bijeenkomst ‘Ik als coach’. In de periode hierna oefenen de deelnemers met het verbeteren van hun coachingsvaardigheden door minstens twee coachgesprekken met medewerkers op te nemen op audio en te laten observeren en becommentariëren door de VDS-coach en elkaar. Zo brengen ze het geleerde direct in de praktijk en krijgen ze waardevolle feedback. Tijdens de opleiding vinden twee intervisiesessies plaats waarbij de deelnemers hun inzichten, leerpunten en issues delen.

Tijdens deze sessies wordt naar behoefte ook verder ingegaan op inhoudelijke thema’s zoals:

 • Oplossingsgericht coachen
 • Belemmerende overtuigingen bevragen
 • Confronterend coachen
 • Andere communicatieve vaardigheden in coaching (bijvoorbeeld feedback geven en ontvangen)

Visueel ziet de opleiding er als volgt uit:

opzet-train-de-coach
Onderwerpen die in ‘Ik als coach’ aan de orde komen zijn:

 • Wat is coachen (en wat vooral niet)? Een definitie.
 • Wie ben ik als coach? Mijn krachten, valkuilen en belemmeringen.
 • Het formuleren van een coachvraag, ook die van mezelf.
 • Luisteren zonder oordeelsvorming en doorvragen op voelen-denken-doen (inquiry).
 • Drie posities van waarnemen: observant, coach, coachee.

Waarom het werkt

Train de Coach werkt omdat de opleiding voor velen verdiepende en waardevolle inzichten op coaching biedt. De opleiding sluit aan bij de praktijk van de coaches door de tussentijdse opdrachten die sterk verankerd zitten in de opleiding én het ontwikkeltraject van de deelnemers. Daarmee is de rol van de coaches niet vrijblijvend.

De resultaten die je na Train de Coach mag verwachten

 • De coach weet hoe hij een medewerker optimaal kan coachen
 • De coach weet wat de rol van coach wel en wat deze niet inhoudt
 • De coach heeft inzicht in de basisprincipes van coaching
 • De coach kent zijn of haar eigen kwaliteiten, belemmeringen c.q. valkuilen t.a.v. coachen
 • De coach krijgt de essentiële coachvaardigheden onder de knie

Duur

De duur van de opleiding Train de Coach bestaat uit één bijeenkomst van een dag, twee interventiesessies van een dagdeel en minimaal twee praktijkopdrachten.

Zij gingen je voor

logo abn-amro

logo a.s.r.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
margot-grimberg
Margot Grimberg
06 46 63 20 62