Professional Development Gyms

Onze Professional Development Gym staat metafoor voor training op maat. In deze ‘gym’ staat het individueel trainen van specifieke vaardigheden centraal. Een groep start de dag gezamenlijk zodat er een gemeenschappelijke basis wordt gecreëerd. Gedurende de dag werkt ieder individu actief op ‘toestellen’ die aansluiten op de eigen leerdoelen, in kleine groepen. Aan het eind van de dag heeft iedereen een aangescherpt persoonlijk actieplan waarin de inzichten en acties op de ontwikkelpunten zijn beschreven.

Wat gaan we doen

In een Professional Development Gym is het voor iedere deelnemer mogelijk om drie onderdelen te volgen.

  • Twee verschillende workshops door een trainer over een specifieke vaardigheid
  • Een sessie door een acteur om een nieuwe vaardigheid te oefenen middels een rollenspel

Professional Development Gyms zijn geschikt voor een groep van 12 tot 16 deelnemers. Zij worden gedurende de dag begeleid in kleine groepen door twee trainers en een acteur.

Waarom het werkt

Vier aspecten maken dat Professional Development Gyms het leerrendement verhogen:

  • De sessies sluiten maximaal aan bij de individuele, inhoudelijke ontwikkelbehoeftes en er gaat geen individuele leertijd verloren door het deelnemen aan trainingsonderdelen die voor de deelnemer niet nuttig zijn.
  • De training sluit aan bij het individuele niveau; niet op het gemiddelde niveau van de groep.
  • De deelnemers worden niet ‘geëntert(r)aind’, maar nemen en ervaren verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling.

Het resultaat

Iedere Professional Development Gym kent eigen inhoudelijke resultaten, afhankelijk van het gekozen thema. In algemene zin levert een Professional Development Gym de volgende resultaten. Deelnemers:

  • hebben een actieve, energieke en nuttige dag beleefd.
  • hebben veel persoonlijke aandacht en praktische handvatten gekregen die hun verder helpen in de praktijk.
  • hebben hun persoonlijke ontwikkelplannen aangescherpt op basis van de ontvangen inzichten.
  • zijn sterk gemotiveerd om alles eruit te halen wat erin zit.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
liselotte-de-hommel
Liselotte de Hommel
06 48 01 65 92