Persoonlijke coaching

Persoonlijke Coaching is een beproefde methode voor iedereen die zich persoonlijk en functioneel wil ontwikkelen. De aanleiding voor een Persoonlijke Coaching kan zeer divers van aard zijn. Het gaat dan om zaken als werken aan een krachtige zelfpositionering, het vermogen om met anderen samen te werken, maar ook beter leren organiseren en structureren.

Door middel van de Persoonlijke Coaching wordt het inzicht in de oorsprong van je denk- en gedragspatronen en de effecten hiervan vergroot. Je leert jezelf hierdoor beter te begrijpen en je kunt jezelf en anderen vervolgens beter beïnvloeden. Je krijgt kennis, methoden en technieken aangereikt om je vaardigheden te vergroten. Met als resultaat meer grip op je functioneren en een verhoogde effectiviteit, ten aanzien van jezelf en naar anderen.

Wat gaan we doen?

Een Persoonlijke Coaching start met een ‘intakegesprek’. De (exacte) coaching vragen worden scherp gesteld door de coachee en de coach. Waar heeft de coaching betrekking op ? Wat wil de coachee ontwikkelen, afleren, beter kunnen en/of graag bereiken ? Ookwordt ‘het proces’ van een Persoonlijke Coaching besproken: voorbereiding van de coachee ten behoeve van een coaching gesprek, werken met tussentijdse opdrachten, duur van het coaching gesprek (doorgaans 2 uur) en het aantal coaching gesprekken dat minimaal plaatsvindt. En tenslotte: ‘klikt het tussen coach en coachee’.

Tijdens een coaching gesprek staat de coachee en zijn dagelijkse praktijk centraal en brengt hij/zij relevante situaties in ter bespreking/uitwerking. Waar gepast oefent de coachee met door hem ingebrachte cases, bijvoorbeeld door middel van een gesprekssimulatie. De coach houdt een spiegel voor, daagt de coachee uit, geeft adviezen, biedt oplossingen, draagt kennis over en vergroot vaardigheden. De coachee vertaalt dit vervolgens in de praktijk en evalueert (reflecteert) in het volgende coaching gesprek. Na afloop van het aantal afgesproken gesprekken evalueren de coachee en de coach, stellen vast in hoeverre de doelen zijn bereikt en bespreken de voortgang (wat heeft de coachee nog nodig om zelfsturend en zelfstandig aan zijn gewenste ontwikkeling te werken?)

Waarom het werkt?

We hebben allemaal zo onze imperfecties, eigenaardigheden en beperkingen waardoor we soms een ander nodig hebben om hier invloed op uit te oefenen. Met behulp van een Persoonlijke Coaching leer je jezelf (en anderen) beter te begrijpen door te reflecteren op (verankerde) denk- en gedragspatronen en de effecten hiervan. Én welke vaardigheden je kunt aanwenden om vervolgens  jezelf en anderen effectiever te beïnvloeden.

Het resultaat

Afhankelijk van de specifieke coaching vragen die aan een coaching ten grondslag liggen, worden door coachees vaak de volgende resultaten genoemd:

  • Het ervaren van meer ontspanning tijdens lastige situaties.
  • Beter en gemakkelijker de doelen weten te bereiken.
  • Communicatief sterker geworden.
  • Effectiever in de samenwerking met anderen.
  • Ontwikkeling van het leiderschapsgedrag.
  • Het eigen gedragsrepertoire verbreed.
  • Kunnen, willen en weten te prioriteren.
  • Het overwinnen van angsten en belemmerende overtuigingen.

Duur

Het minimaal aantal afspraken is afhankelijk van de specifieke coachingvragen. Duur van het coachingsgesprek is twee uur.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
andre-prins
André Prins
06 20 13 54 20