Impactvolle dialoog

Wil je als organisatie ‘agile’ werken dan vraagt dit om ‘agile contact’ tussen de medewerker en zijn of haar manager. De ‘traditionele performance managementcyclus’ sluit dan niet meer aan. Meer en meer gaat het over doorlopend in gesprek zijn met medewerkers over hun prestaties en ontwikkeling. Het gaat niet alleen meer om het aansturen van medewerkers, maar ook om het inspireren.

In deze workshop leren deelnemers in een dag hoe je kort & krachtig verbindende en verdiepende gesprekken voert met medewerkers, gericht op hun continue ontwikkeling.
Feedback geven en snel tot de kern komen is een belangrijk onderdeel van deze workshop. Ook krijgen de deelnemers methoden en technieken aangereikt die ze in staat stellen af te rekenen met statische, traditionele performancegesprekken. Deelnemers optimaliseren de kwaliteit van de gespreksvoering en leren om prestatiemanagement tot een werkelijk gedeelde verantwoordelijkheid tussen de leidinggevende en de medewerkers te maken.

Wat gaan we doen?

De dagelijkse praktijk van de deelnemers staat centraal gedurende de workshop. Met behulp van een voorbereidende opdracht stellen de deelnemers individueel zijn of haar (ontwikkel)vragen op. Ook wordt elke deelnemer geacht om individueel kort en krachtig (praktijk)cases te beschrijven waar hij/zij antwoorden op wil hebben. Ter inspiratie kun je denken aan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Rollen gedurende de Prestatie Management Cyclus: mijn rol en die van mijn medewerker.
 • Gespreksvoorbereiding: mijn voorbereiding en die van mijn medewerker.
 • Opstellen van ‘SMART’-doelen, gekoppeld aan gedrag en competenties en bedrijfsresultaten.
 • Feedback op gedrag en resultaat en het bespreken van ontwikkelpunten.
 • Herdefiniëren van (resultaat)afspraken en persoonlijke ontwikkelafspraken en overeenstemming bereiken over performance-gap.
 • Vastleggen van resultaatafspraken en opstellen van verbeterplan.
 • Feedback geven en voeren van ‘lastige gesprekken’ (demotivatie, overschatting/onderschatting, confrontatie met behoud van respect, disfunctioneren).

Op basis van de ontwikkelvragen en casuïstiek bouwen we de workshop op. Dus geen oeverloze theoretische verhandelingen, maar wel gerichte, voor de deelnemers toepasselijke methoden en technieken waarmee ze direct aan de slag kunnen!

Waarom het werkt?

De workshop ‘Impactvolle dialoog’ werkt, omdat het programma zelf ook ‘agile’ is en daarmee naadloos aansluit op de actuele behoeften van de deelnemers. Onze facilitators zijn experts op het gebied van Performance Management en Coaching en hebben een ruime bagage om de deelnemers de benodigde inzichten en handvatten te bieden.

Het resultaat

 • Aanscherping van de eigen visie op de uitvoering van ‘Performance Management’ nieuwe stijl.
 • Nieuwe inzichten met betrekking tot o.a.: rollen & verantwoordelijkheden van leidinggevende en medewerkers, duidelijkheid scheppen en verantwoordelijkheid nemen.
 • Verrijking van communicatie repertoire: het geven van feedback, makkelijker ‘tot de kern komen’ en ‘de ander inspireren en laten werken’.
 • In staat zijn om medewerkers te kunnen motiveren en inspireren om persoonlijke doelen te realiseren.

Duur

Deelnemers investeren één dag om hun persoonlijke Performance aan te scherpen en nog effectiever hun eigen individuele rol te vervullen in een ‘Performance Management-cyclus’.

Wie gingen je voor?

logo abn-amro

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: