Vds training consultants blog voorwoord multipliers boek nederlands

BLOG – Huib Broekhuis

Voorwoord in Nederlandse editie Multipliers boek

Deze week verscheen de Nederlandse editie van Liz Wiseman’s internationale bestseller Multipliers: how the best leaders make everyone smarter. Aan mij de eer om aan dit boek een extra voorwoord, naast het reeds bestaande voorwoord van niemand minder dan Stephen Covey, toe te voegen. Je leest mijn voorwoord hieronder. Hopelijk inspireert het je tot het lezen van het gehele Multipliers boek

In 2013 maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen ‘Multipliers’. Ik organiseerde een event over leiderschap in Madrid waar Multipliers een van de workshops was die door VDS werd aangeboden aan 150 leiders en ondernemers uit de hele wereld. Aangezien ik er wel nieuwsgierig naar was, besloot ik zelf ook deel te nemen aan deze bijeenkomst. Ik werd onmiddellijk getriggerd en heb de volle workshop genoten van alle eyeopeners en inzichten die me lieten reflecteren op mijn eigen rol als leider met alle hoogte- en dieptepunten die ik daarbij had meegemaakt. Na afloop werd mij duidelijk dat alle aanwezigen in de zaal razend enthousiast waren ongeacht hun nationaliteit, de omvang van hun organisatie of de klus die ze te klaren hadden. Blijkbaar resoneerde er een boodschap in het ‘Multipliers’-verhaal die herkenbaar was en mensen tot grootse inzichten bracht.

In de twintig jaar dat ik al actief ben op het gebied van leiderschapsontwikkeling ben ik steeds gefascineerd geweest door het feit dat veel organisaties verre van de energieke, inspirerende, uitdagende omgevingen zijn die ze zouden kúnnen zijn. Terwijl onze klanten en andere relaties, als je hen ernaar vraagt, nergens liever zouden willen werken. Hoe komt het dan dat zo veel organisaties juist het tegenovergestelde bereiken? Daar is natuurlijk niet één simpel antwoord op te geven, maar mijn reis rondom deze vraag heb ik vorig jaar gepubliceerd in mijn boek Beyond MBA.

Meer uit jezelf én anderen halen

Multipliers was voor mij de ontbrekende schakel in deze zoektocht en ik wist dan ook meteen dat het gedachtegoed van Multipliers naar Nederland moest worden gehaald. Ik was ervan overtuigd dat het heel veel andere mensen zou kunnen helpen om meer uit zichzelf en anderen te halen op een manier die energie geeft en het volle potentieel dat mensen in zich hebben weet aan te boren.

Ik vind het dan ook geweldig dat deze internationale bestseller nu in het Nederlands vertaald is. Vanuit mijn bedrijf VDS Training Consultants (in samenwerking met Gooiconsult) hebben we in de afgelopen anderhalf jaar zo’n 200 organisaties in Nederland mogen inspireren met dit gedachtegoed en daarmee kunnen bijdragen aan het vergroten van de productiviteit van mensen en organisaties. En samen met de internationale partners die in andere delen van de wereld het Multipliers-gedachtegoed verspreiden, mogen we internationaal gerenommeerde bedrijven bedienen om, juist in deze tijd waarin iedereen ongeveer ‘meer wil bereiken met minder’, ‘meer te bereiken door meer te gebruiken’.

Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Liz Wiseman heeft op overtuigende wijze aangetoond dat er een groot verschil is tussen Multipliers (die het beste in mensen naar boven halen) en diminishers (die de talenten van mensen onderbenut en verkleint ). Het onderzoek toont aan dat multipliers meer dan 90% van de capaciteiten van mensen weten te benutten, terwijl dit percentage bij de zogeheten diminishers op 45% ligt. Hoe deze verschillen tot stand komen lees je uitgebreid in het boek.

Sinds we in Nederland met Multipliers aan de slag zijn gegaan, heb ik zelf zo’n dertig workshops mogen geven waarin ik leiders, managers en hr-professionals mocht inspireren met dit gedachtegoed. En ook daar zag ik keer op keer (op een enkele uitzondering na) dat deze boodschap gretig werd aangehoord en de meest uiteenlopende organisaties en bedrijven er een speerpunt in hun leiderschapsontwikkeling van wilden maken.

Veel gehoorde uitdagingen

Zonder al te veel in de inhoud van het boek zelf te duiken, kan ik inmiddels wel begrijpen en verklaren waarom er zo’n behoefte is aan handvatten om meer multiplier en minder diminisher te worden. De meest voorkomende uitdagingen die ik van deelnemers aan de workshops heb gehoord zijn:

  • De omzet staat onder druk en daarmee de kosten ook. We zitten in een negatieve spiraal van reorganisaties en pogingen het hoofd boven water te houden.
  • Onze branche wordt overspoeld door wet- en regelgeving, om die reden moet ik (als manager) steeds meer de controle houden om te zorgen dat we overal aan voldoen.
  • Mijn mensen zitten er al te lang en zijn niet vooruit te branden.
  • Ik zit vol met ideeën maar krijg mijn mensen toch niet in beweging.
  • Ik moet dit jaar weer een percentage groei voor elkaar krijgen, maar ik kan geen extra mensen aannemen voor mijn team.
  • We maken een periode van constante verandering door en ik weet zelf ook niet meer precies waar het met mijn team naartoe moet.
  • Mijn mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun prestaties.
  • Ik zou willen dat er meer eigen initiatief, creativiteit en goede ideeën worden getoond in mijn team of organisatie.

Accidental Diminishers

Ik kan deze lijst nog verder uitbreiden, maar wat vooral opviel was dat veel leiders en managers met dezelfde uitdagingen kampen én onvoldoende doorhebben dat ze zelf een bron (of zelfs de oorzaak) zijn van de impasse. Niet omdat ze niet de juiste intenties hebben of onwelwillend zijn, integendeel, in de meeste gevallen betrof het gedreven, getalenteerde, ambitieuze leiders die op cruciale momenten net de verkeerde dingen deden met een tamelijk desastreus resultaat. Ze werden veelal een accidental diminisher.

En juist als we eenmaal weten dat diminishers over het algemeen slechts 50% van het kunnen en de kwaliteiten van mensen aanboren, is het niet zo verwonderlijk dat de genoemde uitdagingen juist in deze tijd zullen uitgroeien tot flinke problemen.

Daar komt nog bij dat we leven in een tijd waarin traditionele hiërarchieën aan het verdwijnen zijn: het nieuwe werken is volop in ontwikkeling, nieuwe generaties doen hun intrede op de arbeidsmarkt, de transparantie wordt steeds groter, consumenten en klanten willen producten en diensten die écht zijn en waarde toevoegen en technologie zorgt voor continue veranderingen en ontwrichting van bestaande businessmodellen. Dit maakt dat zowel innovatie als creativiteit als vernieuwing voortdurend van belang zijn. De bestaande (hiërarchische) structuren zitten dit vaak in de weg en die structuren werken diminishing gedrag in de hand.

Zelf niet alle antwoorden hebben

Maar ook in die bestaande structuren is het mogelijk als een multiplier op te treden. Cruciaal daarbij is de overtuiging en het besef dat je als leider of manager niet alles hoeft te weten en niet alle antwoorden op de uitdagingen van nu zelf hoeft te hebben. Sterker nog, het is cruciaal om te beseffen dat je die niet kúnt hebben en dat die antwoorden alleen nog maar te vinden zijn door de talenten van mensen te combineren en op de juiste manieren in te zetten. En dat is precies wat multipliers doen. Multipliers zien het talent van anderen en benutten dat, ze scheppen ruimte voor het beste denken en kunnen van mensen en rekenen daar ook op, ze dagen uit, betrekken mensen bij het nemen van de grote en moeilijke beslissingen en maken mensen werkelijk verantwoordelijk (accountable) en geven hen ook de echte verantwoordelijkheid zodat het persoonlijk leiderschap binnen organisaties kan toenemen.

Zoals management goeroe C.K. Prahalad, nauw betrokken bij het Multipliers onderzoek, zegt:

“The critical skill of the 21st century is now what you know, but how quickly you can access the intelligence of others”,

dat is waar Multipliers over gaat.

Belangrijke bouwsteen

Ook bij onze klanten zien we deze ontwikkelingen in leiderschap terug. We zien dat leiderschapsprofielen zich steeds meer ontwikkelen richting het gedrag wat overeenkomt met het zogenoemde multipliers gedrag. Multipliers wordt daarom ingezet als belangrijke bouwsteen binnen leiderschapsprogramma’s, om leiders klaar te stomen tot leiders van de toekomst.

Ik ben er dan ook oprecht blij om en trots op dat we tezamen met de eerste klantorganisaties Multipliers in Nederland hebben mogen introduceren. En ik geloof dat Nederland nog veel meer Multipliers nodig heeft. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar net zo goed in scholen (wat zou er gebeuren als leraren en docenten multipliers werden?), overheidsorganisaties, zorginstellingen (waar de professional weer het denkwerk mag gaan doen) en eigenlijk in iedere situatie waarin een beroep wordt gedaan op de (verschillende soorten) intelligentie die mensen in zich hebben.

Ik wens je heel veel inspiratie en waardevolle inzichten toe bij het lezen van dit boek.

P.S. Als je wilt weten of je misschien zelf ook per ongeluk een diminisher bent, kun je hier een korte test doen. Je krijgt gelijk de uitslag en ontvangt vervolgens ook nog eens nuttige tips om meer te multiplyen en minder ‘accidental’ te diminishen.

multipliers-test

12 mei 2015
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.