Vds blog 4 tips eigenaarschap medewerkers vergroten

BLOG – Huib Broekhuis

4 tips om het eigenaarschap te vergroten bij medewerkers

Medewerkers die het heft in eigen handen nemen zijn productiever, tevredener en creatiever. Elementen die voor iedere organisatie van onschatbare waarde zijn. In een stimulerende werkomgeving willen de meeste mensen van nature proactief handelen, zolang ze zich gesteund voelen. Deze 4 tips helpen je om het eigenaarschap bij medewerkers te vergroten. Maar eerst: wat is eigenaarschap precies?

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is verantwoordelijkheid nemen over je eigen werk en problemen die er mogelijk ontstaan. Een medewerker die zich eigenaar voelt over zijn of haar werk, zal problemen dan ook eerder proberen oplossen en zijn eigen functioneren daarin kritisch bekijken. Wanneer iemand geen eigenaarschap neemt, leiden problemen op het werk eerder tot klagen dan over probleemoplossend handelen.

Kun je eigenaarschap leren of vergroten?

Er zijn zeker manieren om te zorgen dat mensen zich meer eigenaar voelen over hun werk. Hieronder volgen 4 tips die je als leidinggevende kunt toepassen om dit te realiseren en eigenaarschap te stimuleren.

Tip 1. Verwachtingen uitspreken en concreet maken

Eigen regie, zelfsturing en zelfleiderschap zijn containerbegrippen geworden, maar wat betekent dit nu écht voor de betrokken? Wat verwacht een organisatie concreet van z’n leidinggevenden en medewerkers? Maak het tastbaar. Moet er beter worden samengewerkt? Concretiseer dit dan in personen, afdelingen, onderwerpen en momenten.

Moet een medewerker bijvoorbeeld zelf zijn manager contacteren voor een 1 op 1, of is dit de verantwoordelijkheid van de manager? Maak dit duidelijk en schrijf de gemaakte afspraken ook op. Alleen dan kan een medewerker ook echt eigenaarschap tonen en zich verantwoordelijk voelen voor zijn werk en persoonlijke ontwikkeling.

Tip 2. In stappen naar meer eigenaarschap

Veranderingen komen vaak stapje voor stapje tot stand. Het is beter om te starten met een kleine zichtbare verandering, die vol te houden en langzaam uit te bouwen. Uitproberen, ervaren, bijstellen, en door ontwikkelen. En dat keer op keer. Vergelijk het met een kind dat leert fietsen zonder wieltjes. Je laat het steeds meer los totdat hij of zij het helemaal alleen kan. Op deze manier worden medewerkers ondersteunt om in stappen hun eigenaarschap te vergroten.

Tip 3. Creëer een veilige werkomgeving en communiceer

Veiligheid is de voorwaarde om het eigenaarschap bij medewerkers en leidinggevenden te stimuleren. Wie zich niet veilig voelt in z’n werkomgeving om eigen initiatieven te nemen en om bijvoorbeeld fouten te mogen maken, zal zich al snel reactief opstellen. Veiligheid vraagt om een cultuur waarin het gebruikelijk is om op elkaar te reageren en om kritisch en ondersteunend te zijn. Als medewerkers de kans krijgen om zich te uiten en ontplooien groeit het eigenaarschap.

Uit onderzoek blijkt: een goed gesprek draagt bij aan motivatie

Dat betekent wel dat leidinggevenden zichzelf ook open en kwetsbaar durven op te stellen. Dus niet alleen zenden en vertellen, maar het goede voorbeeld geven en de dialoog aangaan ‘Hoe functioneer je? Waar loop je tegenaan? Hoe kan het beter? Wat heb je van ons nodig?’ Deze gesprekken versterken de broodnodige band tussen leidinggevende en medewerker. Bovendien weten we uit verschillende onderzoeken en uit onze eigen praktijk dat er bijna geen krachtiger managementinstrument bestaat dat de intrinsieke motivatie doet oplaaien dan een goed gesprek dat een leidinggevende voert met zijn medewerker.

Tip 4. Empathisch leiderschap stimuleren

Bedrijven kunnen persoonlijk leiderschap bij medewerkers ook faciliteren door de ‘juiste’ leiders op te leiden en aan te stellen. Dit zijn het liefst leidinggevenden die medewerkers de ruimte geven, die een luisterend oor bieden, die niet bang zijn om hun medewerkers een podium te geven waarop ze kunnen schitteren, zich verantwoordelijk voelen en die over een hoog EQ-beschikken. Want die relatie is er wel degelijk, blijkt onder andere uit een studie van de Amerikaanse wetenschappers Valerie Vann, Betsy Sparks en Cassandra Baker naar de relatie tussen emotionele intelligentie en zelfleiderschap. ‘Mensen met een hoger EQ zijn beter in zelfleiderschap, stellen vaker eigen doelen en zijn vaker bereid om naar zichzelf in de spiegel te kijken’, zo stellen deze wetenschappers. Tijd dus om de gereedschapskist van leidinggevenden uit te breiden, zodat ze medewerkers daadwerkelijk kunnen uitdagen hun potentieel in te zetten.

Effectief zelfleiderschap stimuleren

Effectief zelfleiderschapsgedrag gaat samen met een positieve en constructieve manier van denken. Mensen die zelfleiderschap toepassen reflecteren op hun eigen gedachten. Zij kunnen als dat nodig is nieuwe gedachten formuleren die positief en helpend zijn bij het bereiken van resultaten. Zo kun je als leidinggevende het eigenaarschap aanwakkeren door medewerkers de ruimte te geven om hun werk naar eigen inzicht vorm te geven. Het liefst in een veilige en stimulerende omgeving waarin mensen worden aangemoedigd zichzelf steeds weer in de spiegel aan te kijken en het tonen van eigenaarschap gestimuleerd wordt.

Meer lezen over het aanwakkeren van zelfleiderschap? Download nu ons gratis whitepaper.

Het eigenaarschap vergroten in jouw organisatie

In onze programma’s helpen wij bedrijven om medewerkers zelf de regie te laten pakken en eigenaarschap te vergroten. Benieuwd hoe we dit kunnen vormgeven in jouw organisatie? Neem contact met mij op, ik denk graag met je mee!

24 januari 2022
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

vds training consultants whitepaper zelfleiderschap

In dit whitepaper delen we tips, inzichten en adviezen om het thema zelfleiderschap beter te kunnen doorgronden en bij medewerkers aan te wakkeren.