Trainingsveld

Persoonlijk contact

Meer weten? Bel voor een goed gesprek over dit onderwerp met een van onze specialisten:

Maarten Tigchelaar

Bekijk het profiel van Maarten

Maarten Tigchelaar

Trainingsveld is de procesaanpak voor het inbedden van continu leren op de werkvloer op een snelle, efficiënte en flexibele wijze. Het praktijkgericht trainen van vaardigheden en gedrag, waarbij de leidinggevende als facilitator fungeert, helpt medewerkers ontwikkelen op precies die punten waar de ontwikkeling gewenst is. Voor leidinggevenden die het coachend faciliteren eigen willen maken.

Wat gaan we doen

Trainingsveld is bedoeld voor het ontwikkeling van alleen die vaardigheden die aandacht behoeven, doordat praktijkcases en individuele leerdoelen centraal staan. Met deze aanpak wordt er focus en ritme in de ontwikkeling van medewerkers gecreëerd door regelmatig als team te trainen met relevante casuïstiek.

Er ontstaat meer openheid en transparantie tussen leidinggevende en medewerkers omdat de leidinggevende actief participeert in het Trainingsveld (coachend i.p.v. sturend leiderschap).

Het concept Trainingsveld bestaat uit een jaarstructuur van vier Trainingsvelden. Het eerste jaar is dit inclusief Train de Trainer. Vanaf het tweede jaar zijn het vier Trainingsvelden. Onze ervaring is dat zo het continu leren ingesleten wordt, medewerkers elkaar op de werkvloer makkelijk om hulp vragen en dat thema’s die aandacht behoeven ten minste een paar keer paar jaar al een vaste plek hebben om mee te oefenen.

Daarnaast ontwikkelt de leidinggevende zich steeds verder in zijn coachend/faciliterend leiderschap, wat de ontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer sterk ten goede komt.

Waarom het werkt

Focus en ritme
Trainingsveld biedt een infrastructuur en methodiek om gedrag van medewerkers continu te ontwikkelen op actuele thematiek, op vaste momenten en in hun eigen praktijk.

Potentieel benutten
Door de actieve rol van de leidinggevende krijgt deze scherp zicht op de talenten in – en de ontwikkeling van zijn team. Onbenut potentieel wordt op deze manier zichtbaar en benut.

Optimale verbinding
Wij geloven in het succes van een goede verbinding tussen deelnemer en leidinggevende. In Trainingsveld is dit de sleutel tot succes. De leidinggevende en zijn medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.

Ervarend leren
De toepasbaarheid van het geleerde is groot doordat de eigen praktijk in het Trainingsveld centraal staat.

Leren van elkaar
Het team leert maximaal van elkaars ervaringen en onderlinge coaching. Er is veel ruimte voor reflectie, feedback en open communicatie, wat bijdraagt aan de leercultuur.

Het resultaat

De Trainingsveld infrastructuur biedt een krachtige start in het inbedden van een cultuur van continu leren. De medewerkers zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor hun eigen (permanente) ontwikkeling, waarbij de leidinggevende optimaal faciliteert tijdens en na het programma.

Duur

Een Trainingsveld duurt doorgaans 4 uur. Afhankelijk van het aantal leidinggevenden vindt er een compacte voorbereiding danwel een uitgebreide Train de Trainer plaats.

Wie je voor gingen

logo abn-amrointeractief regietheater bij randstad

 

 

 

 

 

Bekijk ook onze case

Randstad – Samen leren leren in de praktijk (artikel verschenen in Tijdschrift voor MD)

Meer weten over de mogelijkheden of toepassingen? Neem direct contact op!

Neem contact op met Maarten Tigchelaar over Trainingsveld