Waardevol Advies

Van provisieverbod naar waardevol advies

Op 1 januari 2013 werd het provisieverbod voor complexe financiële producten van kracht. Nu vanuit de wet een knip wordt opgelegd tussen oriëntatie, (betaald) advies en eventuele bemiddeling, ontstaat er voor de mensen met klantcontact binnen financiële dienstverleners een extra uitdaging in het (her)winnen en verder uitbouwen van het vertrouwen van hun cliënten.

Dit vergt onder andere inhoudelijke kennis en kunde, een goede communicatie van de veranderingen met de cliënt en een vertrouwensrelatie met de cliënt. Uiteraard is het erg belangrijk dat alle mensen met klantcontact van dit wettelijk provisieverbod op de hoogte zijn en hiernaar kunnen en willen handelen.

Ons praktische en pragmatische trainingsprogramma ‘Waardevol Advies’ is een combinatie van een workshop van één dagdeel met trainingsacteur, e-learning, Trusted Advisor Scan en coaching. Een programma gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwde methodes, korte out of field tijd en praktijkgerichte oefeningen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: