Uit onze kop en in onze kracht

Soms is er binnen een team sprake van een collectief gedragspatroon. Voorbeelden: er wordt door sommige mensen veel opgepakt en overgewerkt en door anderen niet. Er wordt naar interne en externe klanten een te onderdanige positie ingenomen (te dienstbaar) waardoor er druk op het hele team ligt.

Vaak wordt er in deze teams geen feedback aan elkaar gegeven, omdat men bang is voor ruzie en confrontaties. Tijdens deze teamversneller worden onderliggende overtuigingen opgespoord en veranderd. Daarnaast worden methodes aangereikt om hulpbronnen te activeren die niet voldoende aanwezig zijn in het team. De oefeningen en processen hangen af van een zorgvuldige probleemanalyse voorafgaand aan deze teamversneller.

Voor teams die

de heersende collectieve gedragspatroon binnen het team willen doorbreken.

Deze teamversneller geschikt voor jouw team?

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
andre-prins
André Prins
06 20 13 54 20