Frisse Feedback

Persoonlijke groei is belangrijk, maar de hoeveelheid leertijd is in veel organisaties beperkt. Bovendien wordt in veel organisaties een belangrijk deel van de beschikbare tijd vaak ingevuld door verplichte leerprogramma’s, waarin het dagelijks werk maar in beperkte mate aanwezig is. Onze Frisse Feedback ‘on the job’-interventie maakt binnen één werkdag zichtbaar wat er in de dagelijkse situatie is en gebeurt.

Frisse Feedback is ‘een dag eerlijkheid’ over het functioneren van de persoon die dit ondergaat. Door in die spiegel te durven kijken ontstaat de basis voor verandering. Of liever transformatie. De leidinggevende zal nieuwe inzichten over zichzelf ontdekken, zoals het bedoelde én onbedoelde effect dat de persoon heeft op de mensen om zich heen. Aan het einde van de dag wordt er gericht en eerlijk feedback gegeven over zijn of haar daadwerkelijke impact in de werkomgeving en wordt de verdere ontwikkeling besproken.

Wat gaan we doen

De Frisse Feedback interventie is voor leidinggevenden die een voorbeeld willen zijn, open staan voor feedback en nieuwsgierig zijn naar de invloed die zij in werkelijkheid hebben op hun omgeving. 

Tijdens de Frisse Feedback-dag voer je je werkzaamheden uit als gewoonlijk, maar word je door een speciaal getrainde Frisse Feedback coach gevolgd en geobserveerd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een vergadering met je team, een afspraak met een collega of een telefonisch gesprek met een klant waarbij de Frisse Feedback coach als ‘schaduw’ aanwezig is om te zien wat werkelijk jouw invloed is op collega’s, klanten en leidinggevenden.

De reflectie die je aan het eind van de dag krijgt, gaat alleen over jou. De gewenste verandering wordt vervolgens ook in de persoon gezocht en niet daarbuiten. Bij een observatie zoals ‘mijn team functioneert niet’ wordt de reflectie dus ‘waar functioneer ik niet in het team’. ‘Mijn mensen komen niet in beweging’ wordt ‘ik kom niet in beweging’. ‘De klantgerichtheid is ver te zoeken’ wordt ‘ik ben zelf niet erg klantgericht’. Door in die spiegel te durven kijken ontstaat de basis voor verandering. Of liever transformatie. Want ‘zo binnen, zo buiten’ betekent dat de oplossing voor ‘buiten’ ‘binnen’ wordt gezocht.

Waarom het werkt

Deze methodiek is effectief aangezien de bevindingen direct worden waargenomen op de werkvloer. Directe waarneming maakt dat de herkenbaarheid van observaties die worden teruggekoppeld groot is en het inzicht dat daartoe ontstaat direct leidt tot ander gedrag. Daarnaast is Frisse Feedback niet ‘gewoon coaching on the job’ want het hanteert het principe ‘zo binnen,  zo buiten’. Observaties die worden gedaan en besproken zeggen primair en altijd iets over de deelnemer, want die is de creator van die situaties. Dit gaat niet over schuld of goed of fout, maar over waarnemen wat er is. Daarna is er dus altijd de keuze om daar wel of niet iets aan te doen. Maar het kerninzicht maakt dat het echt binnenkomt.

Ester de Jong van ABN AMRO vertelt hierover: ‘De Frisse Feedback Coach heeft een dag met mij meegelopen. Tijdens die dag heb ik gewoon mijn werk gedaan, dus gemakkelijk en direct toepasbaar. Aan het einde van de dag heeft de coach haar Frisse Feedback (observaties) met mij gedeeld. Dit gesprek duurde anderhalf uur. Het is echt een frisse observatie, waar je direct mee aan de slag kan. Ze gaf me terug hoe collega’s op mij reageren en op welke momenten er voor mij kansen liggen. Het ging best wel diep en heeft mij zeker aan het denken gezet. De observaties vanuit de Frisse Feedback heb ik met mijn leidinggevende besproken en ik heb  concrete afspraken gemaakt in mijn performance dialoog. Hiermee is het geborgd en komen we er maandelijks op terug.’

Het resultaat

Frisse Feedback maakt de werkelijke leervragen binnen de organisatie duidelijk. De investering in verdere leiderschapsontwikkeling wordt daarmee veel rendabeler: mensen kunnen heel gericht hun werkelijke ontwikkeling beet pakken en kiezen voor wat echt nodig is. Daarnaast geeft Frisse Feedback een nieuwe impuls in de leercultuur van de organisatie.

Duur

Eén werkdag (on the job)

Wie gingen je voor?

logo abn-amroRabobank klantlogoBDO klantlogoKlantlogo aegon Klantlogo allego

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Madeleine Blok
06 15 14 92 79