Change Makers programma voor positieve verandering

MAATWERK TALENTPROGRAMMA:
CHANGE MAKERS

 3 sprints van 3 maanden

Professionele ontwikkeling gekoppeld aan organisatie-ontwikkeling

Bewezen effectief bij meerdere van onze klanten

Betrek de informele leiders en transformeer ze tot ‘change makers’

Wie wil het niet, een verandering waarbij er een positieve energie aanwezig is. Waarbij ieder vanuit een intrinsieke motivatie zijn steentje bijdraagt aan de gewenste verandering om de (strategische) organisatiedoelen te bereiken? Maar waarom blijft het lastig? Dit programma activeert positieve verandering van binnenuit.

Leiding nemen in verandering

Sta je voor een grote verandering binnen jouw organisatie en wil je jouw medewerkers op actieve wijze betrekken? Of wil je dat verandering meer van binnenuit komt, dan dat het van bovenaf wordt geïnitieerd? Dat realiseer je niet zomaar met een training. Dat is een cultuur verandering, waarin (formele en informele) leiders een belangrijke rol hebben. Leiders in verandering zijn mensen die initiatief nemen, hun nek uitsteken en bestaande patronen ter discussie brengen. Als mensen initiatief nemen om waardepatronen en omgangsvormen te wijzigen, is dat op zich al een verandering van de bestaande cultuur. ​

​Dit Change Makers programma activeert (informele) leiders om (me)de leiding te nemen in verandering.​
Onderstaande video laat zien hoe we dat doen.

Resultaten

Deelnemers aan dit programma leren om:

  • bewust gezag op te bouwen zonder dat ze een formeel leidinggevende functie hebben ​
  • belemmeringen in de organisatie aan te pakken, die het beoogde resultaat in de weg staan​
  • steun te organiseren om toch te doen wat gewenst en nodig is.
  • het sociale landschap te creëren waarin draagvlak voor verandering ontstaat ​
  • weerstand constructief in te zetten ​
  • intern draagvlak te creëren en input te krijgen om een verandering vorm te geven ​
  • op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen en geven
  • collega’s en de omgeving effectief te beïnvloeden.
  • verandering te realiseren door het aanleren van concrete skills zoals: complexiteit ontrafelen, van idee naar concept naar executie te komen in een team een uitdaging/probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Dit programma ontwikkelt kortom de informele leiders die het topmanagement zo graag ziet!

Visie

Bij verandering komt het erop aan om verbondenheid te creëren en een vitale coalitie te vormen met mensen die hun nek uit durven uit te steken en initiatief willen nemen. Zij zijn de mensen die het voorbeeld gedrag vertonen voor de rest van de organisatie. Dit programma ontwikkelt deze informele leiders zodat zij als change makers het voortouw nemen om beoogde veranderingen tot stand te laten komen.​

Aanpak

De juiste interventie…
Een vorm die mensen uitnodigt om te gaan experimenteren met vernieuwing en daarvan te leren. Geen gedragstraining of standaardopleiding, maar leerprocessen die zich richten op wat nodig en wenselijk is. Waarbij mensen vanuit hun professionaliteit op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen en samenwerkingsmethoden. Vanuit deze ervaringen ontstaan in teams nieuwe werkpraktijken met bijbehorende waarden en wordt bijgedragen aan de eigen professionele identiteit en de identiteit van de organisatie.​

​In het leerproces worden ervaringen gedeeld en dit draagt bij aan verspreiding van kennis en ervaring en het opstaan van nieuw ambassadeurs van de verandering. En dát leidt tot verdere verankering in professioneel gedrag dat zichtbaar is op de werkvloer en bijdraagt aan prestatiegerichte teams.​

…en de juiste aanpak!
Een agile programma aanpak maakt het mogelijk om op het juiste moment met de juiste belanghebbenden de juiste keuzes te maken en interventies in te zetten.​

​Het beoogde effect van het programma en het gewenste resultaat van de programmaonderdelen staat vast. De inhoud wordt gezamenlijk bepaald in de design sessies. Er wordt kort cyclisch gewerkt aan de behoefte van dat moment en op basis van reflectie wordt de volgende sprint passend ingericht in een designsessie.

Voor wie?

Dit programma is gericht op leidinggevenden, projectleiders en professionals die hun  leiderschapsvaardigheden willen ontwikkelen en bij willen dragen aan positieve veranderingen.

Programma inhoud

Het ontwerp: The Challenge

Deelnemers aan dit programma werken aan The Challenge, gedurende dit hele leerproces. In een challenge-design sessie wordt een uitdagende en haalbare challenge ontwikkeld die een duidelijke sponsor heeft in de top van de organisatie.

Screenshot 2020 05 19 at 10.52.22

1. De Kick-off

De Kick-off is de officiële start van The Challenge! De deelnemers, hun mentoren = leidinggevende en opdrachtgevers trappen gezamenlijk af. De deelnemers volgen meerdere workshops die helpen om de challenge grondig te analyseren zoals Design thinking, Vuja De, DMAIC, Change Acceleration Process (CAP), Lean start up en Birke-Litwin. 

​​Resultaat: Aan het einde van de dag heeft ieder team een gedragen plan van aanpak en is het klaar om aan de slag te gaan.

2. Personal leadership

Aan de slag met jouw persoonlijke visie en doelen. Tijdens de tweedaagse nemen de deelnemers de regie over werk en leven stevig in handen. Deelnemers ontdekken welke kwaliteiten hen hebben gebracht waar ze nu zijn. En wat ze nodig hebben om verder te groeien als zelfbewuste professional. ​

Resultaat: Een persoonlijke visie, actieplan en impuls aan hun huidige en toekomstige werksituatie. 

3. Change lab

De workshops en trainingen tijdens het Change Lab helpen de deelnemers om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Daarnaast krijgen ze de juiste tools om al die innovatieve ideeën om te zetten in mogelijke concrete oplossingen m.b.v. workshops zoals creative thinking, culture hacking, continuous improvement, en gedragsverandering. 

Resultaat: de skills om problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te analyseren, inzicht en handvatten om verandering in te zetten.

4. Skill Gym

In deze ‘gym’ staat het individueel trainen van specifieke vaardigheden voor leiders centraal. Deelnemers worden actief op ‘toestellen’ die aansluiten op de eigen leerdoelen, in kleine groepen. Denk aan workshops als: pitchen, onderhandelen, de kunst van het verleiden, lastige gesprekken voeren en omgaan met weerstand.

5. Dragons Den

Tijdens de Dragons Den presenteren de teams hun oplossingen. Een jury, met vertegenwoordigers vanuit de organisatie en misschien zelfs klanten, kiest het meest veelbelovende idee. Hoewel er maar één team kan winnen, gaat iedereen naar huis met een dosis praktijkervaring én een waardevol netwerk binnen de organisatie.

Borging

Kick-out ​
Tijdens de kick-out evalueren we het doorlopen traject en sluiten we op feestelijke wijze af. Er wordt bepaald op welke wijze de groep elkaar kan blijven vinden en in een driegesprek (trainer, deelnemer en zijn/haar manager) worden afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van elke deelnemer. ​

AG Accountability Groups ​
Onder begeleiding van een AG-coach worden problemen opgelost. De eenvoudige regels en structuur dwingen de deelnemers om kritisch te denken, te reflecteren en samen te werken. AG verhoogt de samenwerking, de creativiteit en de moed van groepen. ​

Individuele coaching ​
Iedere deelnemer heeft recht op een aantal uren individuele coaching. De persoonlijke coaching helpt om competenties te ontwikkelen.

Screenshot 2020 05 19 at 10.34.33

Meer informatie

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie en hoe we tot een maatwerk invulling kunnen komen voor jouw organisatie? Neem contact op met Huib Broekhuis om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Plan hier gemakkelijk een belafspraak of bel direct naar 0653786627.

Vds huib broekhuis contact

Vds training en coaching huib broekhuis 2021 150x150

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

Mockupcover groter

WHITEPAPER
‘Zelfleiderschap: de heilige graal voor verandering.’