Teamcoach on the job

Teamcoach on the job

Teamcoach on-the-job: een 100% on-the-job interventie om snel tot de kern te komen.

Trainingsveld

Een krachtige start in het inbedden van een cultuur van continu leren, waarbij de leidinggevende als facilitator fungeert.