Trainingsveld

Trainingsveld is de procesaanpak voor het inbedden van continu leren op de werkvloer op een snelle, efficiënte en flexibele wijze.
Het praktijkgericht trainen van vaardigheden en gedrag, waarbij de leidinggevende als facilitator fungeert, helpt medewerkers ontwikkelen op precies die punten waar de ontwikkeling gewenst is. Voor leidinggevenden die het coachend faciliteren eigen willen maken.

Wat gaan we doen

Trainingsveld is bedoeld voor het ontwikkeling van alleen die vaardigheden die aandacht behoeven, doordat praktijkcases en individuele leerdoelen centraal staan. Met deze aanpak wordt er focus en ritme in de ontwikkeling van medewerkers gecreëerd door regelmatig als team te trainen met relevante casuïstiek.

Er ontstaat meer openheid en transparantie tussen leidinggevende en medewerkers omdat de leidinggevende actief participeert in het Trainingsveld (coachend i.p.v. sturend leiderschap).

Het concept Trainingsveld bestaat uit een jaarstructuur van vier Trainingsvelden. Het eerste jaar is dit inclusief Train de Trainer. Vanaf het tweede jaar zijn het vier Trainingsvelden. Onze ervaring is dat zo het continu leren ingesleten wordt, medewerkers elkaar op de werkvloer makkelijk om hulp vragen en dat thema’s die aandacht behoeven ten minste een paar keer paar jaar al een vaste plek hebben om mee te oefenen.

Daarnaast ontwikkelt de leidinggevende zich steeds verder in zijn coachend/faciliterend leiderschap, wat de ontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer sterk ten goede komt.

Vds interventies programmaopzet trainingsveldWaarom het werkt

  1. Tijdens een trainingsveld is er concrete focus op actuele thematiek, opgemaakt door het team zelf. Daarbij zorgt het periodieke karakter voor een vast ritme in aandacht voor ontwikkeling en samen leren.|
  2. Door de actieve rol van de leidinggevende als coach, trainer en sparring partner benutten we meer leidinggevend potentieel en verdiepen en verbreden we de leiderschapskwaliteiten waarmee dit potentieel ook breder inzetbaar wordt.
  3. Er ontstaat een sterkere verbinding tussen leidinggevende en de teamleden en daarmee heeft trainingsveld een positief effect op de teamdynamiek.
  4. Trainingsveld zorgt ervoor dat het eigenaarschap voor leren en presteren daar wordt gelegd waar deze hoort: in de relatie tussen leidinggevende en teamlid.
  5. Doordat we enkele met actuele thema’s werken direct gerelateerd aan de praktijk is er een hoge mate van toepasbaarheid.
  6. Periodieke trainingsvelden hebben laten zien dat het een positieve impact heeft op een gezonde leercultuur waarin leren van en met elkaar en feedback geven en ontvangen gemeengoed wordt.

Het resultaat

De Trainingsveld infrastructuur biedt een krachtige start in het inbedden van een cultuur van continu leren. De medewerkers zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor hun eigen (permanente) ontwikkeling, waarbij de leidinggevende optimaal faciliteert tijdens en na het programma.

Wie je voor gingen

logo abn-amroRandstad klantlogo Rabobank klantlogoKlantlogo nsKlantlogo dhl

Bekijk ook onze case

Randstad – Samen leren leren in de praktijk (artikel verschenen in Tijdschrift voor MD)

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Maarten Tigchelaar
Maarten Tigchelaar
06 24 23 78 67