Vds training consultants zo geef je effectieve feedback in interculturele teams

BLOG – Huib Broekhuis

Zo geef je effectieve feedback in interculturele teams

Feedback kan bijzonder efficiënt zijn op de werkvloer. Het stimuleert een leer- en ontwikkelomgeving en helpt een persoonlijke band te ontwikkelen tussen teamleden. Het draagt ook bij aan een hogere motivatie, het behalen van successen en betrokkenheid bij de organisatie.

Toch is feedback geven en ontvangen niet altijd gemakkelijk. Ook in interculturele teams komt deze struggle vaak naar voren. Naarmate organisaties internationaal uitbreiden wordt de kwestie van cultureel bewustzijn en gevoeligheid belangrijker dan ooit. Vooral bij het geven van feedback.

Bekijk het van de andere kant

Het is belangrijk om te onthouden dat de manier waarop we feedback leren geven en ontvangen, wordt beïnvloed door onze culturele omgeving. Wat voor jou vanzelfsprekend is, kan voor de ander onplezierig zijn. Het is dan ook belangrijk om je te verdiepen in de culturele achtergronden binnen je team en met je teamleden te bespreken wat voor hen werkt.

Nederlanders staan bekend om hun directe communicatie. Als het gaat om feedback is dat vaak niet anders, zelfs als de boodschap hard en pijnlijk is. Niet voor iedereen even prettig, maar wel ‘lekker duidelijk’. Toch zit ook echt niet iedere Nederlander hierop te wachten. In veel andere culturen wordt de voorkeur gegeven aan een communicatiestijl die eerder relatiegericht en conflict vermijdend is. Ze verpakken een negatieve boodschap daarom in een positief jasje, kiezen voor minimaliserend taalgebruik of houden het wat vager om de reputatie van de ander niet te schaden. Gevolg: de boodschap komt niet over.

Maak het bespreekbaar

Je kunt nooit volledig anticiperen op de normen en verwachtingen van de ander. De beste manier om te voorkomen dat feedbacksituaties een probleem worden is door communicatie voorkeuren, culturele gewoonten, normen en voorkeuren van alle teamleden met elkaar te bespreken. Denk aan het bespreken van communicatiestijlen, respect voor regels, het gebruik van e-mails en communicatie tussen verschillende niveaus binnen de hiërarchie.

De volgende vragen kunnen je helpen hierover in gesprek te gaan:

  • Ik wil ervoor zorgen dat we goed samenwerken en miscommunicatie voorkomen.Zou je willen delen hoe je het liefst feedback wilt geven en ontvangen?
  • Als we kritische feedback voor elkaar hebben, hoe wil je dat we dit met elkaar delen?
  • Welke aspecten zijn belangrijk voor je in de communicatie en samenwerking?
  • Voor het geval er verschillen zijn in onze normen: is er iets waarvan je denkt dat ik moet weten over je werkstijl, verwachtingen of voorkeuren?

Blijf jezelf, met aandacht voor de ander

Door rekening te houden met de culturele verschillen en verwachtingen kun je de samenwerking van je interculturele team versterken, zonder dat het onnatuurlijk wordt. Als je weet dat een teamlid verzachtende woorden gebruikt om zijn/haar mening te geven, maar daarmee eigenlijk bedoelt dat het anders moet, dan kun je daarnaar handelen. Leer tussen de regels door lezen en vraag ook om bevestiging als je zeker wilt zijn van wat bedoeld wordt.

Daarbij blijft het belangrijk dat je de basisregels voor feedback consequent inzet. Geef geen feedback op persoonlijke kwaliteiten, maar op waarneembaar gedrag. Maak het concreet en geef voorbeelden. Door te wijzen op de consequenties van het betreffende gedrag en wat dat met jou doet, kunnen de feiten in de context worden geplaatst en wordt een ander perspectief geboden.

Ga de uitdaging aan!

Van feedback in een intercultureel team een succes maken vraagt om het vergroten van de culturele intelligentie, het aanpassen van communicatiestijlen en het afstemmen van communicatievoorkeuren. Het is de moeite waard. Zonder feedback geen vooruitgang, en zonder vooruitgang geen verbetering van de prestaties.

Kun je wel wat hulp gebruiken om het collectief geloof in het nut en de noodzaak van feedback binnen jouw team te vergroten? Bekijk ons cultuur programma Feedback Culture Hack. Dit programma creëert een cultuur binnen teams waarin mensen elkaar waarderen, aanspreken en constructief feedback geven.

19 april 2021
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

vds training consultancy maatwerkprogramma feedback culutre hack

Feedback is de drijver achter ontwikkeling. Zonder feedback geen vooruitgang, en zonder vooruitgang geen verbetering van de prestaties. Dit weet iedereen. Toch?