Vds training consultants blog koester die rare collega

BLOG – Grietje Bruijntjes

Koester die rare collega!

Het World Economic Forum (WEF) deed onderzoek naar hoe werk verandert en deed een voorstelling. De belangrijkste vaardigheden die een medewerker nodig heeft zijn: creativiteit, kritisch denken en het oplossen complexe problemen. Vaardigheden die simpel te stimuleren zijn. Vaak heb je alle benodigdheden al bij de hand. Hoe kan je bijvoorbeeld creativiteit stimuleren op de werkvloer? In dit blog neem ik je mee in het belang van inclusiviteit en creativiteit voor de continuïteit van jouw organisatie. En wat je kunt doen om het te stimuleren.

Creativiteit: Het nieuwe zwart?

Vanuit VDS kom ik bij verschillende organisaties en branches. Van start-ups tot corporates, van overheid tot financials. Overal is het duidelijk dat het kunnen inspelen op trends en scenario’s van de toekomst bepalend is voor het succes van de organisatie. Voor bedrijven is het daarom van groot belang dat medewerkers zakelijke kansen herkennen en bijdragen aan innovatie. Een goed ontwikkeld creatief denkvermogen stimuleert vindingrijkheid, sociale vaardigheden, nieuwe invalshoeken en out-of-the-box ideeën. Onmisbaar in het snel veranderende werkveld van de 21e eeuw. Lang leve de creatieveling dus! Of toch niet?

Creativiteit vs. de kudde

Het World Economic Forum (WEF) deed onderzoek naar hoe werk verandert en voorspelt dat samen met het oplossen van complexe problemen en kritisch denken, creativiteit een van de belangrijkste vaardigheden is die een medewerker nodig heeft. Ik vind het  een prachtig rijtje met vaardigheden die ik iedereen en iedere organisatie toewens. Hoe fijn kan de wereld zijn wanneer we allemaal wat kritischer nadenken over de informatie die we dagelijks (onbewust) opnemen, onze werkomgeving en onszelf? En hoe mooi zou het zijn wanneer we in staat zijn om met onze creativiteit problemen op te lossen in plaats van er oeverloos over te praten? Dat wil toch iedereen! Alle ruimte voor creativiteit dus.

Inclusie en diversiteit

Wil je creativiteit stimuleren op de werkvloer, dan helpt een werkomgeving waarin ruimte bestaat voor creativiteit en diversiteit. Bedrijven als Google en Pixar hebben bijvoorbeeld vergaderruimtes en werkplekken die speelsheid prikkelen. Daarnaast geven zij een dag per week vrijheid om aan individuele creatieve  projecten te werken. Dat is heel mooi. Toch denk ik dat het bieden van emotionele ruimte nog veel belangrijker is. Dat betekent als manager en collega leren omgaan met verschillen, en die verschillen leren benutten. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een inclusieve werkomgeving het welzijn van medewerkers ondersteunt. Dit komt door de positieve effecten op zelfbeeld en zelfrespect van werknemers; verbeterde loopbaanprestaties en -voortgang; sociale verbondenheid; verminderde discriminatie, vooroordelen en pesterijen; en pro-sociaal gedrag. Voor meer innovatiekracht, geluk en creativiteit binnen organisaties is dus een inclusieve organisatiecultuur nodig.

Een inclusieve cultuur betekent een sfeer en werkwijze waarbij alle aanwezige talenten worden gezien en benut, waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn of haar  ‘andersheid’ wordt buitengesloten. Inclusie is een manier van met elkaar omgaan die ruimte geeft aan creativiteit en eigenheid. Wanneer verschillende invalshoeken werkelijk op waarde worden geschat, kunnen de doelen van een organisatie sneller en beter worden bereikt. Maar hoe creëer je die mate van inclusiviteit?

5 tips voor een inclusieve organisatiecultuur en meer creativiteit

1. Om creativiteit te stimuleren zoek je de andersdenkenden binnen de organisatie. Op welke plekken zitten ze? Zijn er genoeg van die creatievelingen binnen de organisatie? Maak een analyse van de organisatie en de verschillende bloedgroepen die zijn vertegenwoordigd. Is er ook voldoende variëteit? Teams met een grote diversiteit, een open cultuur en een duidelijk doel komen tot de meest innovatieve resultaten.

2. Ga in gesprek met de medewerkers die zijn aangewezen als creatief, future thinker, weirdo o.i.d. Wat is nodig om hen te laten excelleren? Inventariseer wat de randvoorwaarden zijn om deze andersdenkenden meer te laten bereiken.

3. Uit onderzoek blijkt dat creativiteit niet alleen het resultaat is van flexibel denken, maar ook van de mate waarin iemand grondig, rationeel en nauwgezet nadenkt. Bepaal dus voor welke uitdagingen oplossingen gevonden moeten worden en stel daarmee de doelstellingen vast. Communiceer behaalde resultaten en zet andersdenkenden in het zonnetje. Iedereen wil aandacht en iedereen wil zich op enig moment belangrijk voelen. Als je er namelijk niet in slaagt om je creatieve potentieel te (h)erkennen, dan zullen ze snel een andere organisatie opzoeken waar ze wel op waarde geschat worden.

4. Creativiteit stimuleren kan ook door creatievelingen vooral werkzaamheden en projecten te geven die betekenis voor ze hebben. Dit geldt overigens ook voor een groot aantal andere medewerkers; ook zij zijn creatiever wanneer ze werk hebben dat aansluit bij hun drijfveren en interesses. Interessant werk stilt de hongerige geest!

5. Creëer een omgeving die verschillende meningen respecteert. Een leider moet een veilige omgeving zien te creëren waarin medewerkers zich comfortabel voelen om hun mening te geven. Alleen dan kunnen bedrijven profiteren van de diverse achtergronden en ervaringen van hun medewerkers. Als een leider mensen niet aanmoedigt om hun mening geven, zullen medewerkers ook niet snel de manier waarop dingen gaan ter discussie te stellen. Zo wordt diversiteit onbedoeld om zeep geholpen. Dan bepalen bijvoorbeeld group-thinkof het “halo-effect” welke ideeën opgepakt worden.  Het kan helpen leidinggevenden en teams te trainen in het bewust worden en omgaan met verschillen in belevingswerelden.

Inclusie betekent mensen meenemen en betrekken. In een inclusieve werkomgeving wordt gefocust op de capaciteiten van werknemers en niet op hun beperkingen. Bedrijven die zich richten op het bouwen van een diverse en inclusieve cultuur zijn productiever en innovatiever. Hoogste tijd om aan de slag te gaan met het stimuleren van creativiteit. Het resulteert in gelukkige, betrokken en productieve medewerkers. Kortom: koester dat wat afwijkt, koester die rare collega!

12 maart 2021
Grietje

Vak expert

Grietje Bruijntjes 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Grietje

Grietje Bruijntjes

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

Sidebanner Team Insights

Voor teams die beter willen samenwerken.