Vds training consultants blog 3 ingredienten voor een integraal management development programma

BLOG – Huib Broekhuis

Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma

Eerder heb je kunnen lezen dat ik van mening ben dat een integraal MD-programma de toekomst heeft. Hoe kom je tot zo’n programma? Volgens mij zijn er verschillende ingrediënten voor een integraal Management Development-programma.

Het startpunt voor een succesvol MD-programma ligt altijd in de ambitie, de strategie en specifiek in de organisatiedoelen. Wat zijn de ambities? Wat is daarin van de managementpopulatie nodig? Welke rol kan MD spelen? Welke doelen staan centraal in het MD? Wat zit er in de managementcultuur dat de realisatie mogelijk tegenwerkt of juist ondersteunt? Welke “taal” wordt er in de organisatie gebruikt om vorm te geven aan de doelstellingen? Voldoet de “taal” ook als het gaat om de toekomstige ambities? Behalve de organisatie als uitgangspunt te nemen, zijn er nog drie punten waar je in de basis rekening mee dient te houden.

Drie ingrediënten voor een integraal Management Development-programma

Een goed, ‘agile’ ontwerp 

Een goed ontwerp is gebaseerd op een duidelijke business case (bv. met gebruikmaking van het V-model van Jack Philips) waarin ook de relatie met andere organisatiethema’s wordt meegenomen. Deze business case moet uitmonden in een goed, maar niet ‘over the top’ meetinstrumentarium dat het mogelijk maakt om voortgang op de verschillende doelen inzichtelijk te maken voor alle stakeholders.

In de uitvoering een integratie met het HR-beleid 

Bij VDS werken we vanuit het paradigma dat leren en presteren bij elkaar hoort. Waarom zou een organisatie investeren in ontwikkelprogramma’s als het niet zichtbaar wordt in betere prestaties en andere (niet) tastbare resultaten? Dus is dan ook een logische vraag: Wat gaat deelname aan dit programma voor jou bijdragen aan jouw prestaties/KPI’s/team uitdagingen? En hoe maak jij dit aantoonbaar voor jezelf en jouw organisatie?

Stel een integrale projectorganisatie op

Dit houdt het volgende in: een integrale (dus ook andere organisatiethema’s zitten aan tafel) projectorganisatie die collectief de paradigmashift heeft gemaakt van ‘evalueren op kwaliteit’ naar ‘inzichten verzamelen voor continue verbetering en bijsturing’. Een evaluatie heeft veel waarde mits het niet alleen wordt ingezet om terug te kijken (‘Wat ging goed?, Wat niet goed?’), maar om (uiteraard als collectief) vooruit te kijken (‘Wat moeten we nog meer, anders, beter doen?’).

De drie ingrediënten doorvertaald naar zeven randvoorwaarden

We hebben nu drie ingrediënten benoemd die helpen om een Management Development-programma tot een integraal programma te maken. Maar dit is nog niet het uiteindelijke recept. Ik heb de drie ingrediënten op basis van de opgedane kennis, ervaringen en inzichten uit de praktijk doorvertaald naar zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma. In het volgend blog van deze reeks worden deze zeven randvoorwaarden beschreven.

Deze blog is eerder verschenen als deel 3 van een blogreeks. Lees de andere blogs hier:

Deel 1: ‘Traditionele Management Development programma’s werken (bijna) niet meer’ 
Deel 2: ‘De ‘managers’ van de toekomst’ 
Deel 4: ‘Zeven randvoorwaarden voor een succesvol MD-programma’ 

16 oktober 2019
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.