Vds training consultants blog eigenaarschap onder de aandacht

BLOG – Huib Broekhuis

De continue Performance Dialoog: van KPI’s naar energie!

 

Iedereen praat over hoe ineffectief het traditionele Performance Management is. Of het Performance Management proces is binnen jouw organisatie al aangepast, of je denkt er aan. Ook ik geloof dat er nog veel winst valt te behalen als je Performance Management anders aanpakt binnen de organisatie.

Het ’traditionele’ Performance management, wat houdt dit precies in? Van Dale kent de term niet, maar via Google zijn vele definities te vinden. Ik kom onder andere de volgende definitie tegen:
Performance management: het systematisch (met gebruik van kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren) vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen, gevolgd door het monitoren en evalueren van deze processen met als doel feedback te verschaffen voor aanpassing van de strategie. Deze cyclus, ondersteund door intelligent gebruik van informatiesystemen, zorgt ervoor dat de organisatie sneller en beter kan reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving en interne ontwikkelingen.

 

 

Papieren tijgers

Zoals bovenstaande definitie al omschrijft, is Performance Management veelal een onderdeel van ‘continu verbeterprocessen’, gebaseerd op bijvoorbeeld lean/six sigma of Kaizen principes. Het gaat doorgaans gepaard met Balanced Score Cards, KPI’s over KPI’s, management informatiesystemen en andere besturings- en evaluatiemodellen.

 

Performance management de papieren tijger 1

Nu chargeer ik even, maar ik zie organisaties verzanden in een omvangrijk instrumentarium: het zijn papieren tijgers met als sluitpost de eindejaarsgesprekken met medewerkers. Performance management wordt veelal gekoppeld aan een prestatiebeloning en daar hoort dan wel ‘even’ een gesprekje bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managers leggen tijdens zo’n gesprek een verbinding tussen de organisatiedoelen en de individuele KPI’s en doelen. Vervolgens wordt van hen verwacht dat ze objectief en zuiver beoordelen op deze vooraf helder (en liefst SMART) geformuleerde doelen. En oh ja, dan hebben we ook nog de menskant! Dit alles brengt voor managers een grote uitdaging met zich mee: namelijk een effectief gesprek voeren wat verder gaat dan een feitelijke beoordeling van de individuele prestaties. 

De juiste focus

In de hectiek van alledag waarin van managers verwacht wordt alleskunner te zijn, hebben deze managers weinig tijd over voor ‘het echte gesprek’, terwijl de behoefte aan een écht gesprek bij medewerkers groot is. Moeten managers het hier dan bij laten? Het antwoord is ‘Nee’. De lange termijn effecten hiervan zijn namelijk niet gering. Focus op het eindresultaat en sturen op de aantallen (vinkjes zetten, euro’s of productiegetallen), leidt tot onbenut potentieel en uiteindelijk dus tot verlies. Wat mij betreft genoeg redenen waarom managers steeds meer moeten kijken naar een andere ‘output’ voor Performance Management, bijvoorbeeld werkvreugde, bewustzijn, betrokkenheid. In feite dienen managers niet naar de medewerker als in ‘het functieprofiel’ te kijken, maar naar de allesomvattende persoon die waarde toevoegt aan werksfeer, blije klanten en daarmee een betere wereld. Waardoor je medewerkers echt het gevoel geeft dat hun bijdrage telt en van waarde is.

Hoe zorg je er dan als leidinggevende voor dat je medewerkers het gevoel hebben ‘ertoe te doen’ in plaats van je medewerkers onder druk te zetten targets te halen? Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen het belang van de aandeelhouder in acht neemt (winst) maar ook zinvolle KPI’s en daarmee alle stakeholders involveert?

Wat mij betreft door in Performance Management de beweging van KPI’s naar energie te maken. Succes en groei wordt niet meer behaald door targets of cijfers, maar door het vergroten van engagement, potentieel en prestaties.

Sterke dialoog

Het voeren van een sterke dialoog is hierbij het belangrijkste middel. Met een écht gesprek medewerkers helpen inzien wat het hogere doel is van het werk dat zij uitvoeren. En daar keer op keer op terug te komen. Dus wat minder vaak terug komen op cijfers, targets, KPI’s, processen (die dingen waar mensen over het algemeen wat minder blij van worden…).  En juist meer focus leggen op vragen als: ‘Hoe zit je in je energie?’ ‘Hoe staat het met je werk/privé balans?’, ‘Hoe zetten we jouw talenten maximaal in?’, maar ook ‘Hoe kan ik als jouw manager het beste in jou naar boven halen?’

Deze vragen scheppen vertrouwen, verbinding en wederzijdse verantwoordelijkheid. Ze zorgen ervoor dat jouw medewerkers zich bewust worden van hun innerlijke drijfveren en talenten. Dit leidt op lange termijn tot een beter resultaat voor henzelf, voor de organisatie en voor de wereld om hen heen. Dus alle prestatie indicatoren, INK-modellen en Balanced Scorecards ten spijt: zonder vertrouwen en verbinding geen resultaat! Een sterke dialoog is dus de sleutel tot succes!

Tijd om te inspireren en te verbeteren

Medewerkers, en vooral de nieuwe generatie, willen dus sterke en open gesprekken met hun managers, op een frequente basis. Vooral de nieuwe generatie wil geen baas, maar een coach. Zijn de managers binnen jouw organisatie zich daar voldoende bewust van? Wil je binnen jouw organisatie awareness creëren op het belang van een sterke dialoog voor betere performances? Dan is het essentieel om inzicht te geven in de nut en noodzaak van regelmatig en op de juiste wijze met je mensen in gesprek te gaan en te coachen.

Binnen verschillende organisaties doen wij dit met het Interactief Regietheater. Een energieke en impactvolle sessie, waarin deelnemers direct ervaren, doorvoelen en begrijpen waar het in een gesprek mis kan gaan en hoe een goed gesprek zou moeten verlopen. Ook kunnen ze ‘afkijken’ waar voor henzelf verbeterpunten liggen. Met deze werkvorm wordt niet alleen het cognitieve brein gestimuleerd, maar ook het emotionele brein. Dit vergroot het leereffect sterk.

Wil je meer weten over hoe je meer awareness kunt creëren op het belang van een sterke en continue dialoog met je medewerkers? Neem dan contact op met Liselotte de Hommel.

 

14 oktober 2020
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

thumbnail whitepaper performancemanagement

Hoe kun je Performance Management vandaag de dag zo inrichten dat deze aansluit bij de organisatie die je wilt zijn? Die past bij de leiderschapsstijl, de cultuur en de zelfregie die een organisatie ambieert?