“We zijn nu een team dat echt wat voor elkaar over heeft, dat elkaar steunt én opvoedt waar nodig. En dat op een professionele manier”

“De laatste jaren zien we dat het niet meer voldoende is om je uitsluitend op basis van kennis en deskundigheid te onderscheiden richting de klant. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op het EQ en de relationele vaardigheden van onze medewerkers en de relatie die ze weten op te bouwen en te onderhouden met de klant. In het laatste jaar is echter het minst geïnvesteerd in het vergroten van je zelfinzicht en EQ.

We hebben daarvoor met VDS een maatwerktraject ontwikkeld dat we als team – dus accountmanagers, assistenten en ikzelf – hebben doorlopen. Het programma bestond uit groepssessies, driehoeksgesprekken (gesprekken tussen medewerker, trainer en leidinggevende) en de zogenaamde sportschool.

We hebben het traject als heel waardevol ervaren. Mensen uit het team gaan met meer zelfvertrouwen en meer voorbereid het gesprek met hun klanten aan. Terwijl het traject bij sommigen in eerste instantie wel bedenkingen opleverde: immers als het over jezelf gaat, wordt het al gauw spannend. Het is dan interessant om te zien dat de mensen die in eerste instantie de meeste weerstand hadden, uiteindelijk de grootste groei hebben laten zien. Het is echt heel mooi om te zien wat er kan gebeuren als je elkaar binnen het team ook als mens weet te prikkelen en te raken!

Het succes van het programma zit hem wat mij betreft in het feit dat het als maatwerkprogramma met een grote diversiteit is ontwikkeld. Het was een gevarieerd programma en daardoor kwamen heel veel dingen op tafel. Er was zowel ruimte om daarover te praten als er mee te oefenen, in individueel- als in teamverband. Een heel compleet programma dus en dat heb ik eigenlijk nog niet eerder zo meegemaakt. Als je wilt bouwen aan je team, is dit programma echt een mooi instrument. Een programma dat mooi aanvult op de kennisprogramma’s die al bestaan binnen Rabobank.”

 

Rabobank e1533135325857

Jan Roos is manager Private Banking bij Rabobank Barneveld-Voorthuizen. In een markt waar het onderscheidend vermogen steeds meer afhangt van de relatie dan van het product, vroeg hij VDS om, samen met hem, een maatwerkprogramma te ontwikkelen om het EQ en daarmee de advieskracht van zijn team te vergroten.