Nieuws – Huib Broekhuis

ProRail kiest voor VDS om trainees krachtig te laten stralen

Op 1 juli 2017 is de samenwerking tussen ProRail en VDS officieel gestart met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor vier tot zes jaar. Het partnership richt zich er op om het traineeship van ProRail door te ontwikkelen tot de beste trainee experience van Nederland.

De ondertekening vond plaats tijdens het startevent in de Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht (Bekijk hieronder een video compilatie). Een heel toepasselijke locatie gegeven het overkoepelende thema van het traineeship flux oftewel straalkracht. In het bijzijn van verschillende lichtingen trainees en het gecombineerde project team van ProRail en VDS, zetten Hannah Bajjou, projectleider Talentmanagement en Traineemanager bij ProRail, en Maarten Tigchelaar, creatief directeur van VDS, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Gedeelde visie op traineeship

ProRail en VDS hebben elkaar gevonden in de gedeelde visie op traineeships. Maarten: “Verantwoordelijkheid nemen, Verbinding maken, Vertrouwen geven en Vernieuwend denken en handelen zijn wat ons betreft de belangrijkste factoren geweest die maken dat wij vol energie en plezier in deze samenwerking stappen. Tijdens de gehele tender hebben wij het woord ‘cocreatie’ werkelijk zien leven bij alle betrokkenen vanuit ProRail. Het verlangen om met elkaar in beweging te komen is groot. En dat voelden wij vanaf de start. ProRail wil stralen voor en naar trainees. Dat maakt ook dat we het traineeship de naam ‘flux’ hebben meegegeven, wat kortweg ‘(sterren)straalkracht’ betekent. Zeer toepasselijk voor de ambitie die voorligt: Trainees én ProRail krachtig laten stralen.”

Hannah: “Het traineeship was toe aan vernieuwing, de ambitie is dan ook om het traineeship door te ontwikkelen en daardoor op een hoger plan te tillen. VDS gaf ons gedurende de gehele tender het vertrouwen dat zij ons het beste kunnen helpen met het realiseren van onze vernieuwende visie op het traineeship. Samen hebben we de ambitie om het traineeship van ProRail naar een hoger plan te brengen. De energie zal natuurlijk voor een groot deel blijven bij het ontwikkelen van de trainee populatie. Daarbij zal het sturen op de unieke talenten bij de individuele trainees en de groep als geheel worden verbeterd. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we samen ook veel energie zetten op het realiseren van de visie die we hebben gedefinieerd voor ons traineeship waarmee het zowel binnen als buiten ProRail meer gaat stralen. De eerste stappen zijn in de voorbereidende fase gezet, door in co-creatie een kickstart vorm te geven. Graag zetten we deze samenwerking de komende jaren voort.”

IMG 1021 e1533222040698

Beste trainee experience van vandaag en morgen

“Het is juist die gedeelde ambitie om de beste trainee experience van vandaag en morgen neer te zetten en in werkelijke co-creatie door te ontwikkelen, dat de voeding gaf om deze samenwerking te starten,” aldus Maarten. Hij vervolgt: “ProRail laat zien dat ze met een frisse blik naar de toekomst wil kijken en er voor open staat om samen antwoorden te vinden op het waarom, wat en hoe van dit traineeship. Het is een prachtige opdracht die naadloos aansluit bij de positie die VDS wil innemen in de veranderende markt van traineeships. Met een visie en een integrale aanpak richten we gezamenlijk de blik op vernieuwing en impact. Daarbij schuwen we de bestaansrecht vraag niet. In sprints van 8 maanden werken we aan continue doorontwikkeling van het traineeship terwijl trainees van verschillende instroommomenten met en van elkaar leren. Geen sprint is hetzelfde, want de groep is nooit hetzelfde en de ambitie vraagt continu om nieuwe experimenten. Zo geven we samen continu en ‘agile’ vorm aan de beste trainee experience van vandaag en morgen.

Hannah: “Met de bundeling van onze krachten zijn wij buitengewoon goed in staat om trainees krachtig te laten stralen binnen ProRail en ProRail op haar beurt te helpen om haar traineeship door te ontwikkelen en daarmee een leidende innovatierol voor wat betreft trainee beleving in de Spoorse sector in te nemen. VDS heeft de lat hoog gelegd voor zichzelf, maar de ervaringen tijdens het tenderproces en ook in aanloop naar de eerste sprint geven ons een heel goed gevoel. Samen gaan wij onze ambitie realiseren.”

IMG 1023 e1533221980169

4 juli 2017
vds training en coaching expert bottom banner lets meet 2

Vak expert

 

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.