Nieuws – Ellen Lijffijt

VDS ontvangt wederom het NRTO-keurmerk

VDS Training Consultants heeft onlangs wederom het NRTO-keurmerk toegekend gekregen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan VDS aantonen dat wij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Wij zijn trots op het behalen van het NRTO-keurmerk. Het motiveert ons om ook de komende jaren verder te werken aan een open netwerk waarin ondernemerschap, co-creatie, transparantie, vertrouwen en resultaat samen gaan en waarin grenzen tussen formele posities, ook met klanten, vervagen.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche.

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

4 februari 2021
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Vds ellen lijffijt
Ellen Lijffijt
06 48 92 73 93