vds training consultants interview apg marlie ploemen julian steenman
Vds training consultants interview apg marlie ploemen julian steenman

Interview

APG plukt de vruchten van een traineeship met focus op persoonlijk leiderschap en soft skills

Een van de doelen van het traineeship bij APG is de continue instroom van jong talent. Trainee Coördinator Marlie Ploemen, al 30 jaar werkzaam bij APG, is in de regie als het gaat om de traineeships. “Voor ons zijn trainees niet zomaar young professionals, maar ook de talenten van morgen die straks in belangrijke specialistische- of managementfuncties zitten”.
Het traineeship van APG is opgeknipt in meerdere stromingen, waarvan één het Asset Management (vermogensbeheer) traineeship is. Marlie legt uit dat binnen dit traineeship een major-minor structuur bestaat. Het Asset Management traineeship duurt 2 jaar en is opgeknipt in 3 rondes van 8 maanden. Hierin volgt de trainee 6 maanden de major opdracht in de eigen stroming en 2 maanden een opdracht in een ander gedeelte van de organisatie. APG werft trainees voor stromingen waar vraag naar is, omdat ze het belangrijk vindt dat trainees goed begeleid worden en na afloop ook een uitstroomplek hebben binnen de organisatie. “Het doel van het traineeship is om binnen die stromingen opdrachten te doen bij verschillende teams om er achter te komen wat je echt leuk vindt. Om jouw plekje te vinden waarin jij het meest aan APG hebt en APG het meest aan jou”, vertelt Julian Steenman, tweedejaars trainee binnen het Asset Management traineeship.

Persoonlijk leiderschap en soft skills

Binnen het traineeship is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en soft skills een belangrijk onderdeel. “Het verschil tussen goed zijn en daarnaast écht succesvol zijn zit hem voor mij in de soft skills”, aldus Marlie. Als medewerker red je het niet op alleen kennis, maar moet je het ook hebben van persoonlijke leiderschap: jezelf kennen en daar naar handelen. “Je kunt inhoudelijk heel sterk zijn, maar als je de boodschap niet kunt overbrengen, geen medewerking krijgt van collega’s, dan heb je er niet zo heel veel aan. Je zet de verdubbelaar in als je, naast inhoudelijk sterk, ook communicatief sterk bent.”

De interactie tussen de inhoudelijke projecten en zijn persoonlijke ontwikkeling zit voor Julian in de ervaringen die hij tijdens de VDS sessies opdoet. Daarin ligt de focus op persoonlijk leiderschap; het managen van zichzelf en beter samenwerken met anderen. De trainees leren tijdens deze sessies onder andere beter om te gaan met weerstand, emoties, stress, conflicten, time management en grenzen aangeven. “We hebben een heel uitgedacht en gestructureerd programma wat we volgen met Betty de Haan van VDS. Daar voel ik die persoonlijke ontwikkelingsprikkel. De dingen die ik met VDS ontwikkel kan ik vervolgens uitproberen binnen de major/minors die ik doe.”

Marlie beaamt de beschrijving van Julian en vult aan: “Het is inderdaad jezelf leren kennen met uitdagende opdrachten waar absoluut ook de persoonlijke ontwikkeling in terug komt. Daar komt de coaching van de interne mentor en VDS om de hoek kijken. Bij de traineefunctie zitten 8 competenties die we extra belangrijk vinden. Per opdracht kiezen de trainees een aantal competenties uit waaraan zij specifiek willen werken.” In deze 8 competenties heeft Julian zich inmiddels verder ontwikkeld. Ook is hij bewuster gaan kijken naar zichzelf, zijn werk en zijn collega’s. Hij is bewuster geworden van de impact die de dingen die hij zegt en doet hebben. “Dat groeit met elke sessie die we hebben”.

Apg logo
Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten.

Marlie Ploemen is als Trainee Coördinator in de regie van de traineeships binnen APG. Julian Steenman is tweedejaars trainee binnen het Asset Management Traineeship van APG.

Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten.

Marlie Ploemen is als Trainee Coördinator in de regie van de traineeships binnen APG. Julian Steenman is tweedejaars trainee binnen het Asset Management Traineeship van APG.

Vds training consultants traineeship van de toekomst
Vds training consultants apg julian steenman

Julian Steenman

Vds training consultants apg marlie ploemen

Marlie Ploemen

Je eigen ‘why’ ontdekken

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij de trainees heeft positieve lange termijn effecten voor de organisatie en de trainees zelf. Trainees worden bij APG op één moment in het jaar geworven en starten op 1 oktober. Vanaf de start van de selectieprocedure wordt de kandidaten een spiegel voorgehouden. Dat leverde Julian inzichten op over wie hij op dat moment was en waar zijn groeipotentie zat. ”Het uitvinden van wie ik ben en wat mij drijft is voor mij het allerbelangrijkste. Met VDS zijn we daar van meet af aan mee aan de slag gegaan: het vinden van je ‘why’. Uit dat proces komt op een gegeven moment een beeld waar ik terecht wil komen binnen de organisatie. Dat betekent dat het traineeship enorme meerwaarde heeft omdat het mij duidelijk heeft gemaakt waar ik mijn energie uit haal en wat ik leuk vind. In het hele ontwikkeltraject van het traineeship is dat de aller belangrijkste vraag die je gaat beantwoorden. Welk team, specialisatie of deel van de organisatie maakt weinig uit, als je maar ontdekt wat het is dat je drijft”.

Voor de toekomstige trainees heeft Julian het advies om vooral zichzelf te blijven. “Ga niet doen alsof je iemand anders bent, want je komt er tijdens het traineeship achter dat dat niet werkt. Sta open voor de dingen die je aangereikt worden. Je hebt helemaal zelf in de hand hoeveel vooruitgang je boekt met een VDS programma bijvoorbeeld. Coaching werkt alleen als de persoon die gecoacht wordt ook gecoacht wil worden. Als je je daar niet voor open stelt dan ga je daar niet de vruchten van plukken.”

Teamwork maakt het traineeship tot een succes

Wat het traineeship tot een succes maakt is volgens Marlie vooral het commitment van alle partijen. Het enthousiasme van de trainee, de uitdagende opdracht, een mentor die zich betrokken voelt, het programma van VDS en de teams die de trainees met open armen ontvangen. “Trainees hebben een goede naam binnen APG, de teams willen de trainees graag hebben want kwalitatief zijn ze erg goed”. Wel vindt Marlie het belangrijk dat teams zich realiseren dat een trainee niet zomaar een paar extra handjes is, maar dat ze ook ondersteuning moeten krijgen. “Het is belangrijk dat de business begrijpt wat ze mogen verwachten van een trainee, maar ook dat de begeleiding die zij de trainee moeten bieden duidelijk is.”

Doordat er veel oud trainees binnen de organisatie werken, is het voor de teams makkelijker om te begrijpen waar toe trainees in staat zijn. Het zorgt er mede voor dat de trainees zo gewild zijn. Naast de kwaliteit van de trainees, zijn ze ook gewild omdat ze met hun project heel diep in een vraagstuk kunnen duiken, waar binnen het team zelf geen tijd voor is. Een win-win situatie.

APG plukt de vruchten van dit traineeship. Het zorgt voor een continue instroom van jong talent en de trainees zorgen voor een frisse dynamiek in de teams, dankzij zowel inhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten. Resultaten waar de organisatie nog jaren profijt van heeft.

 

 

 

Tekst door Shannen van den Tempel

Vds huib broekhuis contact
Vds huib broekhuis contact mobile

28 juni 2021