Professional Accelerator Groups

Een resultaatgerichte procesaanpak voor collegiale coaching en reflectie. Een bewezen aanpak waarin uitdagingen in werk en leven centraal staan om er focus op te pakken, inzicht in te krijgen, samen op te reflecteren en versnelde voortgang op te realiseren.

We starten met een persoonlijke intake waarin een persoonlijk plan voor werk en leven wordt doorgesproken. Na deze intake volgt een 1-daagse waarin dit plan wordt opgemaakt. Tevens wordt er een persoonlijke (leiderschaps-) uitdaging geformuleerd die de persoon, zijn team, zijn klant(en) en de organisatie raakt. Ook wordt de specifieke techniek van deze Professional Accelerator Groups met de deelnemers geoefend.

Daarna heeft de vaste groep (minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers) elke zes weken een Accelerator Group-sessie van 1 dagdeel. In elke sessie staat de ritme en focus op concrete voortgang op resultaten in de praktijk centraal. Een veilige omgeving wordt gecreëerd, waarin deelnemers vanuit openheid en vertrouwen praktijkcases inbrengen en kunnen bespreken. Met elkaar reflecteren de deelnemers op de experimenten die in praktijk zijn uitgezet, welke teleurstellingen en successen zijn geboekt en specifiek wat de ervaring met hem/haar deed.

Door middel van het benutten van de aanwezige collectieve intelligentie worden nieuwe inzichten en perspectieven verkregen. Om vanuit deze kwetsbaarheid doorbraken in patronen te forceren. Zowel in werk en privé, want die twee werelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben derhalve invloed op elkaar.

Werken in Accelerator Group-sessies kent duidelijke ‘regels‘, zoals grondig voorbereiden op elke sessie en 100% aanwezigheid. Deze basisvoorwaarden stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en bieden in de dagelijkse hectiek een gestructureerde vorm van rust en ruimte om tot zichtbare business effecten te komen.

Na de laatste groepssessie volgt een persoonlijke natake waarin de realisatie van het plan wordt besproken.

Waarom het werkt

De Accelerator Group-sessies zijn geen vrijblijvende intervisiesessies, maar effectieve peer group sessies die medewerkers of leidinggevenden echt helpen bij het verwezenlijken van hun persoonlijke actie plannen. Het werkt alleen als deelnemers echt willen en 100% inzet tonen.

De Accelerator Group-aanpak helpt om inbreng en initiatief binnen de organisatie te vergroten en te bevorderen. Deelnemers worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om intenties om te zetten naar acties en concrete resultaten. In dit proces wordt actief gebruik gemaakt van de collectieve intelligentie van collega’s.

Welk resultaat levert Professional Accelerator Groups-sessies?

Na deelname aan de Accelerator Group-sessies phebben deelnemers:

  • Concrete voortgang geboekt op de gewenste resultaten.
  • Obstakels en ervaringen gedeeld met collega’s.
  • Door de reflecties van collega’s nieuwe inzichten gekregen om eigen uitdagingen op andere wijze te benaderen.
  • Door noodzakelijke zelfreflectie zichzelf beter leren doorgronden en te verbinden aan de KPI’s.
  • Belangrijke business uitdagingen gedeeld en met behulp van de collectieve intelligentie die men heeft opgedaan, deze uitdagingen ‘in het moment’ ook daadwerkelijk kunnen tackelen.

Duur

Een dagdeel per sessie, waarbij een serie van 6 tot 8 sessies per deelnemer ideaal is.

Zij gingen je voor:

Rabobank klantlogoPwC klantlogo
ABN AMRO klantlogo

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Huib nijenrode presentatie eo kleur
Huib Broekhuis
06 53 78 66 27