Vds training consultants week van de werkstress

BLOG – Huib Broekhuis

Week van de werkstress: versterk de mentale kracht van medewerkers

Werkstress is een organisatiebreed probleem waar veel bedrijven mee te maken hebben. Stress bij medewerkers gaat ten koste van de vitaliteit. Vitaliteit staat in verbinding met de gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling en het werkplezier van medewerkers. Zij vormen de ruggengraat van je bedrijf en hun duurzame inzetbaarheid zorgt voor stabiliteit binnen de organisatie en goede resultaten. De vitaliteit van medewerkers is dus van onschatbare waarde voor iedere organisatie.

De week van de werkstress is een mooi initiatief om organisaties hiervan bewuster te maken en medewerkers het gevoel te geven dat er actie wordt ondernomen, maar het is niet voldoende.  Hidde de Vries van MT/Sprout haalt de woorden uit onze mond: als organisaties denken dat één week het verschil gaat maken en werkstress vermindert, hebben ze het goed mis.

Het verbeteren van de vitaliteit binnen jouw organisatie vraagt om een structurele aanpak. Het gaat niet alleen om het “oplossen” van de werkstress die medewerkers nu ervaren, maar juist om het voorkomen ervan. Effectief vitaliteitsmanagement kan een organisatie helpen medewerkers krachtig en energiek te houden én weer te krijgen. Is dit iets dat bij jouw organisatie extra aandacht verdiend? Bel gerust even om van gedachten te wisselen, ik denk graag met je mee over een effectieve aanpak.

Vitaal zijn doordat medewerkers weten wat ze zelf nodig hebben

Vitaliteit op de werkvloer stimuleren kan op aan aantal verschillende gebieden. Bij VDS sturen we hierin op het principe van zelfleiderschap. Zelfleiderschap betekent dat iemand zichzelf aanstuurt en doelen realiseert door zijn eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en vervolgens effectief in te zetten. Het wordt ook vaak persoonlijk leiderschap genoemd en komt er op neer dat iemand zelf de regie weer in handen heeft. Dat draagt bij aan gelukkige én succesvolle organisaties. Het zorgt er in de basis voor dat medewerkers weten wat ze nodig hebben om goed te kunnen presteren, maar ook waar hun valkuilen liggen en wat de triggers zijn waardoor ze bijvoorbeeld werkstress ervaren.

Personal well-being programma’s

We helpen je graag met well-being vraagstukken in allerlei verschillende vormen, net wat jouw organisatie nodig heeft. Denk aan individuele coaching, teambegeleiding, mindtraining en well-being journeys voor blijvende gedragsverandering.

Om professionals en organisaties hierin te ondersteunen hebben we ook een aantal plug & play programma’s ontwikkeld die bijdragen aan zowel het voorkomen als het verminderen van stress op de werkvloer.

Zelf in de regie

Mentale Kracht

Energie management

Heartmath®

17 november 2021
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.