Vds training consultants Multipliers Talent Magnet

BLOG – Huib Broekhuis

Deel III: De Talent Magnet

Multipliers handelen als Talent Magnets. Ze zijn in staat talentvolle mensen aan te trekken en tot hun volle potentieel in te zetten. Ze krijgen toegang tot het beste talent. Niet zozeer omdat ze geweldige recruiters zijn maar omdat mensen in de rij staan om voor hen te werken. Mensen zoeken Talent Magnets op omdat ze weten dat hun capaciteiten worden gewaardeerd en van waarde zijn.

Talent Magnets vs Empire Builders

Aan de andere kant van de Talent Magnet vinden we de Diminisher variant, de Empire Builder. Empire Builders halen toptalent binnen met grote beloften maar maken die niet waar omdat ze hun talenten onderbenutten en de beloften teleurstellingen worden. Dit komt omdat ze de mensen in hun team vooral inzetten voor persoonlijk gewin en zelfpromotie. Empire Builders verzamelen mensen als trofeeën in hun prijzenkast, maar ze doen er weinig mee waardoor deze trofeeën hun glans verliezen.

Beide benaderingen leiden tot een voorstelbaar proces: de Talent Magnet trekt steeds meer en meer talenten aan, de Empire Builder leidt tot een proces van neergang.

Wat is het dan dat Talent Magnets concreet anders doen? Er zijn vier opvallende zaken:

1. Talent Magnets zoeken overal en bij iedereen naar talent

Talent Magnets zijn altijd en overal bezig met het vinden van talent, niet alleen in hun directe omgeving. Ook bij vrienden, in hun netwerk, als ze in een restaurant zitten of waar dan ook. Ze beseffen ook dat talent in veel verschillende vormen bestaat en zoeken dus niet primair naar klonen van zichzelf. In hun zoektocht naar talent zijn ze letterlijk grenzeloos. Daarom kom je ze vaak tegen aan de top van de organisatie of in essentiële staf functies of zijn ze in staat cross-functionele projecten en intercompany activiteiten te ontplooien.

2. Talent Magnets vinden iemands ‘native genius’

Talent Magnets vinden de essentiële talenten bij iemand. Dus niet alleen een specifieke sterkte of vaardigheid, maar hetgeen mensen van nature graag doen. Met gemak (zonder extra inspanning) en uit zichzelf (zonder voorwaarden). Ze zouden het zelfs doen als ze er niet voor betaald worden. En dat is dan ook meteen een vindplaats van dat specifieke talent: veel mensen doen buiten hun werk bijzondere dingen in de hoek van vrijwilligerswerk, buurtvereniging, bestuur van clubs of sportverenigingen en dergelijke. Daar is vaak de sleutel van hun native genius te vinden. Vragen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld:
• Waar is deze persoon beter in dan wie dan ook?
• Wat doen ze beter dan de mensen om hen heen?
• Wat doen ze zonder inspanning?
• Wat doen ze zonder het te hoeven vragen?
• Wat doen ze graag zonder ervoor betaald te hoeven worden?

Het lastige deel hiervan is dat mensen dit vaak van zichzelf helemaal niet weten omdat het immers voor hun vanzelfsprekend en leuk is om te doen. De kerntaak van een Multiplier is dan ook de persoon in kwestie te helpen hun native genius te benoemen, concreet te maken. Dit versterkt hun zelfinzicht en stelt ze in staat hun native genius vaker en breder in te zetten en daarmee nog sterker te maken.

3. Talent Magnets gebruiken mensen tot hun volle potentieel

Zodra een Talent Magnet iemands native genius heeft ontdekt, zoeken ze naar mogelijkheden die om dat talent vragen. Sommige dingen liggen daarbij voor de hand, maar als dat niet direct het geval is gaan ze er specifiek naar op zoek. Vanuit het idee dat rondjes rondjes zijn en geen vierkantjes worden helpen competentie- en functieprofielen hier niet altijd bij. Die zijn immers vanuit de organisatie opgesteld en veronderstellen een maakbare en controleerbare wereld.

Maar binnen dezelfde functiegroepen kunnen heel verschillende native geniuses zitten. Binnen een team van account managers kan het zo zijn dat er iemand is die niets liever doet dan contact maken met andere mensen en uitvinden waar zij behoefte aan hebben, terwijl de andere account manager het liefst briljante voorstellen uitwerkt voor klanten. De Talent Magnet zal dan binnen zijn team de functies zo inrichten dat de native genius het best tot zijn recht komt.

4. Talent Magnets verwijderen de ‘blockers’

Talent Magnets verwijderen de factoren die groei van talenten in de weg staan. Ze accepteren geen prima donna’s in hun team waar de rest van het team onder moet leiden. En ze zorgen ervoor dat ze zelf niet in de weg zitten. Een van de onderzochte Multipliers hanteerde bijvoorbeeld het veelzeggende mantra: “Ignore me as needed to get your job done”.

Ik bleek een blocker…

In mijn persoonlijke reis naar een Multiplier (to be) ontdekte ik bijvoorbeeld dat ik zelf een blocker was geworden. Ik bemoeide me overal mee omdat ik immers in de (Diminishing) veronderstelling was dat het zonder mij toch echt niet goed zou komen. En zonder dat ik het doorhad belemmerde dat de groei van anderen.

Geen krabsalade?

Een doorslaggevend moment was dat ik in de lift stond met een paar collega’s waarop één van hen aan mij vroeg: “Zeg Huib, klopt het dat we van jou geen krabsalade meer mogen eten tijdens de lunch?” Ik wist niet wat ik hoorde. Was werkelijk de indruk ontstaan dat ik me tot op dit detail bezig hield met wat wel en niet ok was? Dat was echt een doorslaggevend moment voor mijzelf om een groot aantal zaken los te gaan laten en verantwoordelijkheden bij anderen te gaan beleggen.

Werk maken van mijn native genius

Vervolgens duurde het nog best een tijd voor dit proces verder was doorlopen, maar inmiddels heb ik onderkend dat mijn native genius zit in onder meer het ontdekken van nieuwe inzichten, mogelijkheden en ideeën en niet in het managen en aansturen van een hele organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn rol als algemeen directeur heb losgelaten en daar iemand bij heb gezocht die veel beter in dat profiel past. Ik ben er zelf gelukkiger van geworden en de mensen in onze organisatie ook.

De belofte aan een Multiplier is dat je twee keer de capaciteit van je mensen krijgt en een ‘groei dividend’ omdat het talent van de mensen groeit onder de leiding van een Multiplier. Hoe word je dan een Talent Magnet?

Word een genius watcher

Een essentiële taak is om een ‘genius watcher’ te worden. Overal waar je komt en mensen aan het werk ziet of dingen ziet doen kun je je afvragen wat ze uit zichzelf en zonder inspanning doen.

Zo is er een verhaal van een onderzochte Multiplier die in een vliegtuig zat voor een verre reis. Comfortabel in de business class met het uitzicht om een nacht goed te slapen ontdekte hij tijdens de start al dat er achter hem een baby zat… In de business class nog wel! De irritatie nam al snel toe na 15 minuten onophoudelijk huilen. Maar op een gegeven moment ging hij zich richten op de moeder. Hij zag hoe zij geduldig en zorgzaam met de baby omging en daarbij de behoeften van de baby en de frustraties van de passagiers zoveel mogelijk balanceerde. Hij begon met haar te praten en leerde meer over haar, haar inspanning met de baby en haar interesses. En van daaruit begon hij zich af te vragen wat haar talenten zijn en welke rol die in zijn team konden vervullen.

Train en experimenteer

Nee, hij bood haar geen baan aan tijdens de vlucht en ook niet daarna. Waar het om gaat is dat hij zichzelf aan het trainen was in ‘genius watching’, ook op de meest onverwachte situaties en omstandigheden.

Start er eens mee in je team. Vervolgens kun je het testen bij anderen en de persoon in kwestie en er rollen en taken bij bedenken. Denk daarbij niet aan bestaande functieprofielen of liever, laat je daar niet door beperken. Experimenteer eens met een tijdelijke aanvullende opdracht die past bij iemand genius. En kijk wat er vervolgens gebeurt…

Volgende week: de Liberator vs de Tyrant. In de tussentijd meer weten over het Multipliers concept? Lees meer

27 maart 2019
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.