Persoonlijk leiderschap is persoonlijk

BLOG – Huib Broekhuis

Iedereen is een leider! Hoera, ons leiderschapsmotto sijpelt langzaam door tot de Nederlandse werkvloer. We zien steeds vaker dat bedrijven medewerkers aanmoedigen om meer verantwoordelijkheid te nemen, zelfbewust te handelen, initiatief te tonen, kritisch mee te denken en zelfsturend samen te werken. Een goede ontwikkeling, want persoonlijk leiderschap levert meer synergie en betere resultaten op, maar hoe zorg je ervoor dat dit effectief gebeurt?  

Want aanmoedigen gaat verder dan een mailtje sturen met de boodschap ‘we gaan zelfsturend werken’. Iedereen is een leider, maar niet iedereen durft, kan of wil zijn persoonlijke leiderschapsskills van de ene op de andere dag laten zien. Als organisatie moet je actief aan de slag met persoonlijk leiderschap op de werkvloer. Dit vraagt om continue persoonlijke en professionele groei.  

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap gaat over authenticiteit, trouw blijven aan jezelf en het maken van bewuste keuzes in de interactie met de omgeving en je doelen. Het gaat om je identiteit, je waarden, en hoe je deze inzet in je team of organisatie. Persoonlijk leiderschap is voor iedereen anders.  

Sterk persoonlijk leiderschap vereist zelfbewustzijn en het vermogen om je eigen reactieve gedrag te herkennen en om te buigen naar proactief handelen. Het is dus een voortdurend proces van zelfreflectie en actieve betrokkenheid bij je eigen groei en ontwikkeling. 

Zelfinzicht 

Heb je veel zelfinzicht? Dan weet je precies hoe jij jouw talenten slim inzet. Je zet je kwaliteiten in wanneer het nodig is én houd je op de achtergrond als jouw inbreng niet bijdraagt aan de doelen. Zelfinzicht is de basis van persoonlijk leiderschap. Om deze basis goed te leggen moet je kunnen reflecteren, relativeren en openstaan voor feedback van anderen. Door bewust met je eigen gedrag en talenten bezig te zijn, ontwikkel je actief je persoonlijke leiderschapsskills.  

Proactief handelen

Je kunt jezelf en anderen niet leiden vanuit je luie stoel of alleen op verzoek. Proactiviteit houdt in dat jij jezelf weet aan te zetten tot actie. Wat drijft jou? Waar ga je naar toe en welke waarden vind je belangrijk? Persoonlijk leiderschap vraagt om het onderzoeken van je reactieve gedragspatronen en het voortdurend oefenen om proactief te handelen vanuit jouw visie en waarden. Je kunt hier meer lijn in aanbrengen door een training persoonlijk leiderschap te volgen. 

Persoonlijk leiderschap in teams 

Ken jij jezelf en handel je proactief? Houd dit vast zodra je in teams en grotere organisaties een rol speelt, want dit kan uitdagend zijn. Hoe laat jij jezelf zien als iedereen naar je kijkt en er ook nog iets van vindt? Binnen een groep wil je geaccepteerd worden en dat kan gedragskeuzes beïnvloeden. Het balanceren van je eigen visie en de ongeschreven regels van de groep is een veelvoorkomend dilemma. Ook risico’s nemen kan lastig zijn als je persoonlijk leiderschap afwijkt van de groepsnormen. Persoonlijk leiderschap gaat dus niet over je individuele groei, maar draagt ook bij aan een inclusieve leiderschapscultuur binnen jouw organisatie. 

Voor persoonlijk leiderschap is moed nodig. Het betekent soms afwijken van de norm en het risico lopen op afwijzing. Je leert jezelf stap voor stap kennen en overwint persoonlijke barrières. Voor deze transformatie zijn coaching en feedback waardevolle tools. 

Barrières in persoonlijk leiderschap 

Om persoonlijk leiderschap te bevorderen, helpt het om je bewust te zijn van individuele en organisatorische barrières. L&D-professionals en managers moeten deze herkennen en aanpakken, om medewerkers te ondersteunen in hun groei. Trainingen en open communicatie helpen hierbij.

Individuele barrières 

Individuen kunnen verschillende barrières ervaren die hun persoonlijk leiderschap in de weg staan. Denk aan: 

 • gebrek aan zelfmanagement; 
 • weerstand tegen verandering; 
 • beperkt zelfinzicht; 
 • gebrek aan focus; 
 • onduidelijke leerdoelen; 
 • gebrek aan zelfvertrouwen; 
 • angst voor afwijzing; 
 • binnen de comfortzone blijven. 

Bewust werken aan het overwinnen van deze barrières is cruciaal, waarbij training in persoonlijk leiderschap effectief kan zijn. 

Organisatorische barrières  

Organisaties kunnen ook barrières opwerpen, door het hebben van strakke hiërarchische structuren, gebrek aan ondersteuning en een cultuur die fouten niet accepteert. Belangrijk is, is dat organisaties een omgeving creëren die deze barrières aanpakt en persoonlijk leiderschap stimuleert. Veelvoorkomende organisatorische barrières zijn: 

 • hiërarchische structuren; 
 • gebrek aan ondersteuning (vanuit leidinggevenden); 
 • beperkte mogelijkheden voor zelfsturing; 
 • rigide leiderschapsstijlen; 
 • gebrek aan inclusief leiderschap; 
 • onvoldoende focus op persoonlijke groei; 
 • angst om fouten te maken. 

Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap! 

Om persoonlijk leiderschap te stimuleren, moet je zowel individuele als organisatorische barrières aanpakken. Zo doe je dat: 

 •  Creëer een veilige en stimulerende werkplek: werk actief aan een omgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en moedig ze aan om initiatief te nemen. Zet in op open dialoog en steun de persoonlijke groei van je team. 
 • Ontwikkel een groeimindset: stimuleer je teamleden om een groeimindset te adopteren, waarbij ze geloven dat ze kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Creëer een cultuur die leren en experimenteren waardeert en beloont. 
 • Moedig zelfreflectie aan: stimuleer medewerkers om regelmatig hun sterke punten en verbeterpunten te evalueren. Bied hulp bij het kweken van zelfbewustzijn en persoonlijke inzichten. 
 • Geef ruimte voor initiatief: Laat medewerkers zelf beslissingen nemen en moedig ze aan om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Geef ze de autonomie om creatief en kritisch te denken. 
 • Train en coach medewerkers: bied actieve begeleiding en training aan om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Zorg dat je team beschikt over de juiste hulpmiddelen en steun voor het versterken van hun persoonlijk leiderschap. 
 • Ontwikkel leiderschap in leiders: zet in op de ontwikkeling van leiders die echt leiderschap in hun teams bevorderen. Help ze met tips en tools om persoonlijk leiderschap te stimuleren en te ondersteunen. 

Aan de slag! 

Iedereen is een leider, maar niet iedereen laat leiderschap zien. Door meer zelfinzicht, proactief handelen en het verlagen van barrières kun je persoonlijk leiderschap stimuleren.  

Wanneer we persoonlijk leiderschap omarmen, bloei je niet alleen individueel op, maar verbetert dit ook de prestaties van de hele organisatie. Je hebt niet veel nodig om het potentieel te benutten, maar je moet het wel doen! 

22 november 2023
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.