Vds training consultants blog ons werk verandert

BLOG – Huib Broekhuis

3 essentiële vragen voor elke organisatie die een eigentijds traineeship wil

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld, is: “Heeft ons traineeship in de huidige opzet nog bestaansrecht?” En dat is niet vreemd, want ik durf te stellen, meer dan ooit worden organisaties uitgedaagd om de juiste ‘bright young professionals’ aan te trekken en hun potentieel in korte tijd maximaal uit te nutten.

Wanneer je wilt weten of het traineeship van jouw organisatie nog bestaansrecht heeft, helpt het om een antwoord te formuleren op de drie onderstaande, essentiële, vragen.

Het is noodzakelijk om in de branche training&development op de hoogte te zijn van de laatste HR- en werktrends. Zo stellig wil ik dat wel zeggen. De veranderingen gaan razendsnel, ook in mijn vakgebied en up to date blijven is dan essentieel, immers zijn HR-thema’s vaak gelinked aan ontwikkeling.
Dus toen mijn marketing-collega Wing enkele benchmark rapporten toestuurde, voelde ik een zekere urgentie om het mailtje niet snel te deleten, maar daadwerkelijk te openen. 116 pagina’s die gebracht worden van ‘samenvattend’ tot een jaar onderzoek onder een brede populatie. Bestuurders, medewerkers, HR-managers, zzp’ers zijn stevig aan de tand gevoeld om trendlijnen beet te pakken voor 2017.

Benchmark naar HR trends

Het ADP Research Institute heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar werktrends en de invloed op mensen. Performa heeft met datzelfde instituut, aangevuld met Berenschot de HR trends voor 2016-2017 onderzocht.

Raet daarentegen meende tevens actuele HR-trends in kaart te moeten brengen met de Raet HR Benchmark 2017. De uitkomsten uit deze 3 rapporten staan soms haaks op elkaar en ik troost me met de gedachte dat er vanuit totaal andere vragen en interview technieken naar dezelfde kwestie is gekeken. Derhalve kijk ik er niet van op dat een andere uitkomst verwacht kan worden.

Maar wat zijn nu zaken die relevant zijn en waarmee ik kan inspireren? Zoals ik in eerdere blogs schreef, geldt ook nu: ik pretendeer geen expert te zijn, dat laat ik liever over aan winnaars van de HRtop100 awards zoals Elbrich Batstra (directeur HR YoungCapital) of Antoon Vugts (HR Manager bij Gielissen Interiors-Exhibitions-Events). Evengoed kan ik onmogelijk volledig zijn, omdat ik me baseer op de 116 pagina’s en de samenvatting die ik aangereikt krijg. Wèl kan ik een globaal beeld schetsen van trends waarmee bestuurders, HR-managers of werknemers de (aan)komende jaren te maken krijgen met wellicht navenante impact.

Vijf basisbehoeften

Het meest interessante en volledige onderzoek vind ik: Hoe werk verandert, van het ADP Research Institute. In de eerste plaats omdat het een internationaal georiënteerd onderzoek betreft. Maar wat moet ik met trends uit Noord- of Latijns-Amerika?

Echter die wereldwijde beweging op de arbeidsmarkt, de globalisering, is een van de trends! Dus ja, het is boeiend om te lezen welke impact globalisering heeft op het werknemerschap in Europa en daarmee Nederland. De medewerkers zelf verwachten namelijk dat globalisering samen met de snel veranderende technologie de meeste invloed zullen hebben op hun werk.

Er zijn door ADP vijf basisbehoeften gedestilleerd die 19 werktrends vertegenwoordigen. Dit zijn: vrijheid, kennis, stabiliteit, zelfmanagement en zingeving. Enkele behoeften heb ik hieronder kort uitgediept.

Hiërarchie neemt sterk af

Wat ik mooi vind om te lezen is dat onder de basisbehoefte ‘zelfmanagement’ het fenomeen ‘hiërarchie’ en ‘afdelingen’ in de toekomst niet meer lijkt te bestaan. Op een werkplek waar technologie beschikbaar is en teams kan helpen aansturen, is er meer vrijheid en minder ruimte om geleid te worden door anderen. Zelfsturende teams binnen een high performance organisation is overigens niet nieuw.

Enkele jaren geleden schreef Huib Broekhuis in zijn boek Beyond MBA al over de verschuiving van hiërarchie binnen organisaties. Hij schrijft hierover in het hoofdstuk Beyond hiërarchie onder andere:

Zie de hark als een netwerk. Hiërarchie leidt tot kennis-is-macht-principe en tot opwaartse focus. Ook bureaucratie, vertraging in besluitvorming en het verlammende effect van controle op controle laat zien dat hiërarchie de kracht uit mensen haalt.

In zijn boek beschrijft Broekhuis de alternatieven (pagina 151-154). Dat deze trend zich lijkt door te zetten, is dus goed nieuws!

Ondernemingen die zich nog steeds laten leiden door cijfers (KPI’s) zorgen voor een verwijdering ten opzichte van hun werknemers. Zij hebben namelijk een toenemende behoefte aan passie en persoonlijke gedrevenheid. Leidinggevenden zullen hier anders mee om moeten gaan.

Er heerst nog een sterke, hardnekkige wij-tegen-zij-mentaliteit. Worden er bruggen geslagen? Het vertrouwen van werknemers dat hun organisatie(s) daadwerkelijk de hiërarchie afschaft, zij hun eigen werktijden mogen bepalen en meer tijd kunnen besteden aan zaken die voor hen persoonlijk van belang zijn, is laag.

Europa is koploper in de angst en weerstand tegen verandering, terwijl de trends toch duidelijk zichtbaar zijn. Nederlanders maken zich zorgen over toenemende stress op het werk en in het leven. 61% van de professionals denkt dat het afschaffen van hiërarchie en afdelingen nooit zal plaatsvinden (terwijl de behoefte hoog lijkt) en dat dat nog meer stress zal opleveren.

Impact op maatschappij

Ook willen mensen meer en meer impact realiseren op de maatschappij en hun werktijd zinvol besteden. De drijfveer is allang niet alleen salaris. Medewerkers willen concreet bijdragen aan de visie en strategie van de organisatie. Dit vraagt wat mij betreft om het verkleinen van de afstand tussen bestuur en medewerkers en, zoals ook blijkt uit dit onderzoek, een verhoogde betrokkenheid van werkgevers bij hun medewerkers. Google heeft hierin een mooi experiment laten zien.

Het merendeel van de werknemers is positief over de verschuiving die inmiddels plaatsvindt rondom zingeving en werk. 42% vindt dat zij nu al hun vaardigheden inzetten op de juiste plek en een daadwerkelijke bijdrage hebben in plaats van maar loyaal te blijven aan één werkgever. Of dit hoog of laag is, laat ik in het midden.

50% denkt dat zij in de toekomst over de mogelijkheid beschikken om werk te kiezen dat zij persoonlijk van belang vinden en wat impact heeft op de maatschappij. Met name de jongere generatie Millenials legt al nadruk op het zoeken naar betekenis in hun baan, veel meer dan vorige generaties. Agility is in 2016 een sleutelbegrip geworden.

Door je als werkgever meer te verdiepen in de behoeften van je werknemers in plaats van een werkmodel op te leggen, kan een veel productievere, meer dynamische sfeer ontstaan, waarin medewerkers hun opgedane kennis en ervaring inzetten bij het realiseren van de beoogde strategie. Niet gek dat strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid onderdeel zijn van de top 5 HR-prio’s voor 2017.

Zingeving is de motor!

In de steeds harder wordende maatschappij, waar individualisering en polarisering standaard lijken te worden, doet het me goed dat in het werklandschap zingeving als toenemende trend wordt gezien.

Woorden die mij triggeren zijn ‘zelfstandig’, ‘kritisch leren denken’ en ‘verantwoording’. Met zomaar wat roepen kom je doorgaans niet heel ver. Een passieve houding ook niet. In het perspectief van eigen ondernemerschap en zelf richting geven aan je loopbaan is wendbaarheid (agility) pure noodzaak om je weg te vinden in de steeds veranderende omgeving.

Zingeving is hiertoe de motor! Medewerkers willen zichtbaar bijdragen aan de maatschappij, ertoe doen! Hoe mooi is dat? Maar wat betekent dit voor jou (als werkgever)?

Toenemende invloed van technologie op ons werk

Kennis is ook een basisbehoefte, met name de toegang tot kennis en informatie om snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zodat medewerkers multi inzetbaar blijven. Deze werktrend wordt het meest positief ervaren door werknemers. Met name de flexibiliteit in combinatie met het werken aan projecten wordt als zinvol ervaren.

De trend die wereldwijd waarschijnlijk de grootste impact heeft is de mogelijkheid om altijd en overal technologie te gebruiken. Het maakt mensen onafhankelijk én afhankelijk. En de technologische connectiviteit stelt ondernemingen in staat wereldwijd te zoeken naar het beste talent. Medewerkers kunnen op hun beurt hun productiviteit en prestaties zelfstandig managen en realtime feedback en erkenning krijgen voor hetgeen ze doen.

Dit heeft echter ook een keerzijde. De persoonlijke stabiliteit van werknemers kan worden bedreigd door bijvoorbeeld het verdwijnen van banen in de automatisering. De technologische revolutie zorgt voor een nog snellere mondiale transformatie. Denk aan de wijze van leidinggeven aan internationale virtuele teams. Werknemers die hun werk alleen nog maar vanaf een mobiel apparaat uitvoeren, de inzet van kunstmatige intelligentie, het afstappen van de standaard pensioenleeftijd, social media wordt het nieuwe samenwerkingsplatform en ga zo maar door. In het rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij de impact van deze en nog veel meer aspecten op het persoonlijke leven.

Het vraagt van organisaties een bijzonder hoge prioriteit om te investeren in werknemers en hun persoonlijke wendbaarheid en ontwikkeling. Het is dan ook niet gek dat in de top 5 HR prioriteiten van 2017 opleiding en ontwikkeling op nummer 1 staat. De vergaande vergrijzing baart de nodige kopzorgen; in 51% van de gevallen zijn er andere competenties nodig door andere marktomstandigheden, aldus het Raet HR 2017 rapport.

Waar ik benieuwd naar ben is wat jij in bovenstaande tekst herkent binnen je organisatie? En; Wat houdt je bezig rondom de ontwikkeling van jouw organisatie en mensen in dit kader? Graag nodig ik je uit om met je vragen contact op te nemen, zodat we ze samen kunnen bespreken en onze wederzijdse ervaring en expertise hierin benutten.

 

6 februari 2017
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

VDS training consultants traineeship van de toekomst

Het opzetten van een succesvol talentprogramma is best lastig! Op deze pagina vind je allerlei info & tools om dat proces een stuk eenvoudiger én leuker te maken.