Vds training consutants blog bmaak werk van jouw talent

BLOG – Huib Broekhuis

Maak werk van je talent!

Duurzame inzetbaarheid is blijkbaar ‘hot’. Verschillende ontwikkelingen hebben daaraan bijdragen. Ik noem de vergrijzing, ontgroening en het optrekken van de pensioenleeftijd. Maar ook de noodzaak tot het afbouwen van het aantal medewerkers bij veel organisaties maakt dat dit thema actueel is geworden. Tegelijkertijd krijgt duurzame inzetbaarheid hierdoor vaak het stempel ‘negatief’. Volgens ons gaat het ergens anders om. Namelijk om de ontwikkeling dat er meer regie, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap wordt gevraagd van medewerkers. Daarom bekijken wij liever de positieve lijn van duurzame inzetbaarheid, die van dromen en een visie op de toekomst van werkgever en werknemer.

Voor het individu betekent duurzame inzetbaarheid dat hij verantwoordelijk is voor zijn loopbaan van start tot einde. Gezien de eerdere constatering dat het einde van de loopbaan steeds verder opschuift, neemt het belang om hier vroeg en continu mee bezig te zijn toe.

Wat het wat ons betreft betekent, is dat mensen gedurende hun loopbaan in het vizier houden:

 • Wat hun dromen zijn;
 • Wat hun ambities zijn;
 • Waar hun talenten en valkuilen liggen;
 • Waar ze energie van krijgen en wat hen energie kost;
 • Welk werk bij hen past;
 • Wat de volgende loopbaanstap kan zijn;
 • Wat daartoe aan ontwikkeling (kennis, training, scholing) nodig is;
 • Welke papieren (diploma’s, certificaten etc) daarvoor nodig zijn.

Bewustwording is key

Dit vraagt om een doorlopend proces van bewustwording op zowel mentaal als emotioneel als fysiek en spiritueel niveau. Immers, de basis voor een goede loopbaan is dat men zichzelf kent. In onze opinie is dan ook iedereen een leider, niet alleen de leidinggevende. Wat ons betreft is duurzame inzetbaarheid een thema voor iedereen.

In verschillende levensfasen kunnen verschillende behoeften optreden.  Aan het begin van de loopbaan gaat het om het opdoen van ervaring en ergens goed in worden. In de fase tussen 30 en 40 zijn mensen daarnaast vaak bezig met het opbouwen van een gezinssituatie en wordt een goede combinatie van werk en privé relatief belangrijker. Tussen 40 en 50 hebben veel mensen nu hun hoogtepunt in de loopbaan. Daarna wordt de vitaliteit en inzetbaarheid van groter belang omdat de opties (schijnbaar) afnemen. En tussen 60 en 70 wordt een afronding en het overdragen van kennis en vaardigheid op jongere generaties doorgaans belangrijker.

Vanzelfsprekend zijn dit algemeenheden en kan dit per individu verschillen. Toch zijn die levensfasen wel van belang omdat ze simpelweg impact hebben op wat mensen wel of niet kunnen en willen in bepaalde fasen van hun leven. Zelfkennis is dan ook de basis voor effectieve invulling van een duurzaam inzetbaar werkleven.

Eigen keuzes maken

Als het mensen lukt om in deze verschillende fasen hun eigen bewuste keuzes te maken, heeft dat een positieve impact op de werkbeleving, de vitaliteit, de productiviteit én het geluk van mensen. De meerwaarde van het nemen van regie en het gebruikmaken van faciliteiten die de organisatie biedt, is volgens ons dan ook evident.

Moeilijk! Waarom dan?

Waarom is dat dan in veel gevallen toch zo moeilijk? Daar zien we een aantal oorzaken voor:

 • Mensen kennen zichzelf niet zo goed (wie ben ik en wat wil ik);
 • Mensen zijn beland in een bepaalde loopbaan en komen er gaandeweg achter dat dat helemaal niet is wat ze willen maar weten niet hoe daaruit te komen;
 • De verplichtingen die ergens onderweg zijn aangegaan (gezin, hypotheek, uitgavenpatroon) maken dat mensen blijven hangen in hun huidige werk(omgeving) omdat ze geen alternatieven zien;
 • Mensen zijn bang om los te laten wat ze hebben en om te kiezen waar hun echte passie ligt en/of ze weten niet waar te beginnen;
 • Mensen stellen zich afwachtend op, ze waren gewend dat de organisatie hun lifetime employment biedt en dat HR hen daarin vertelt wat hun volgende stap is;
 • Mensen zijn te weinig verbonden met hun innerlijk waardoor ze niet weten wat hun werkelijke missie is en ook niet doorhebben dat ze niet ‘on track zijn’.

Innerlijke drive tot zelfverwezenlijking

Al deze redenen hebben ergens tot gevolg dat mensen niet het beste uit zichzelf halen. Nu is dat natuurlijk geen doel op zich, maar gesteld dat veel mensen een innerlijke drijfveer hebben om zichzelf te verwezenlijken, maakt dat het zonde is dat veel mensen niet hun volle potentieel benutten. Dat gaat zich op enig moment wreken in verlies aan vitaliteit, energie, zin en productiviteit. En dat is het moment dat mensen de verantwoordelijkheid vaak overgeven aan de organisatie omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen (productiviteit).

Eigen verantwoordelijkheid

Kortom: zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het duurzaam inzetbaar zijn, maakt dat mensen vitaler, gelukkiger, energieker en productiever kunnen zijn en meer succes en zingeving kunnen beleven aan hun werkleven. En dat vraagt dus om bewustwording.

 Ontdek er meer over in één van onze maatwerkprogramma’s of open trainingen.

23 september 2013
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

vds training consultants maatwerk programma zelf in de regie

Wil jij meer in controle zijn van je eigen leven en vitaliteit? Neem de regie in eigen hand!