Het model van Lencioni voor betere teamprestaties

BLOG – Huib Broekhuis

Heb je als manager moeite om het beste uit je team te halen? Heb je ontelbare strategieën geprobeerd zonder een echte verbetering in de prestaties te zien? Gelukkig is er hulp beschikbaar. Het model voor teamontwikkeling van Patrick Lencioni is wereldwijd bekend en heeft bij correct gebruik in vrijwel alle organisaties indrukwekkende resultaten geboekt. In deze blog verkennen we de vier essentiële elementen die de kern vormen van deze aanpak en hoe jij als manager ze kunt gebruiken om succesvolle teambuildingsessies te leiden die je personeel motiveren naar hogere efficiëntieniveaus. Lees verder om meer te leren over Lencioni’s model en het volledige potentieel ervan te ontsluiten! 

Inhoud van dit blog

Achtereenvolgens lees je meer over:

1. Patrick Lencioni’s model voor teamontwikkeling 

2. De vijf disfuncties van een team 

3. Het belang van vertrouwen tussen teamleden en hoe dit kan worden opgebouwd 

4. Het belang van gezonde conflicten en hoe je die kunt faciliteren 

5. Het idee van collectieve betrokkenheid uitleggen en de invloed ervan op teamsucces 

6. Praktische stappen voor het bouwen van een effectief team op basis van Lencioni’s model

1. Patrick Lencioni’s model voor teamontwikkeling 

Om een succesvol team te hebben, moeten individuele leden begrijpen wat het betekent om een goede teamspeler te zijn. Patrick Lencioni’s model voor teamontwikkeling is een geweldige manier om dit doel te bereiken. Dit model biedt een stapsgewijze aanpak voor het vormen van een cohesief en productief team, waarbij wordt gekeken naar de verschillende lagen van menselijke interactie en communicatie.  Door de vijf pijlers van dit model – vertrouwen, constructieve confrontatie (conflicten), betrokkenheid,verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid – te begrijpen en toe te passen, kunnen teams hun communicatievaardigheden, samenwerking en resultaten (de vijfde laag van het model van Lencioni) verbeteren.

Of je nu een ervaren teamleider bent of gewoon op zoek bent naar manieren om de prestaties van je team te verbeteren, dit model biedt waardevolle inzichten die je kunt gebruiken om het beste uit je team te halen. 

2. De vijf pijlers van een goed presterend team 

De methode van Lencioni en de 5 niveaus gaat uit van vijf basisprincipes die goed teamwork bevorderen. Deze principes zijn vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Bij elke stap ligt de focus op een andere laag van de groepsdynamiek, waarbij het doel altijd is om een hecht team te creëren. Hieronder leggen we de vijfniveaus kort uit, op basis van een team dat werkt aan een project. 

1. Vertrouwen: Dit is de basis van ieder goed team. Er moet vertrouwen zijn tussen teamleden onderling, maar ook tussen de leden en de manager. Vertrouwen is gebaseerd op eerlijkheid, openheid en het delen van kwetsbaarheden. Een goede manier om vertrouwen te creëren is door bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten af te nemen of door elkaar beter te leren kennen tijdens een teambuildingsactiviteit.

2. Conflicten: Dit klinkt misschien niet als iets wat je wilt bevorderen, maar het tegendeel is waar. Conflicten kunnen juist zorgen voor nieuwe inzichten en betere oplossingen. Het is belangrijk dat conflicten op een constructieve manier worden uitgevochten en niet worden weggestopt. Een goede manier om conflicten aan te pakken is door een gestructureerde discussie op te zetten waarin iedereen zijn of haar mening kan geven. 

3. Betrokkenheid: Een gevoel van betrokkenheid is nodig om een team goed te laten samenwerken. Iedereen moet het gevoel hebben dat hij of zij ertoe doet en een bijdrage kan leveren. Betrokkenheid ontstaat door taken af te stemmen op de kwaliteiten van de teamleden en door ieder teamlid verantwoordelijk te maken voor een bepaald onderdeel van het project.

4. Verantwoordelijkheid: Ieder teamlid moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar deel van het project. Dit zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Het creëren van duidelijkheid over de te behalen doelen en het opstellen van een duidelijke communicatiestructuur zijn hierin belangrijk.

5. Resultaatgerichtheid: Het is natuurlijk ook belangrijk dat er resultaten worden behaald. Dit betekent dat de focus moet liggen op het behalen van de gestelde doelen. Een goede manier om dit te bereiken is door regelmatig overleg te voeren over de voortgang van het project en waar nodig bij te sturen. 

3. Het belang van vertrouwen tussen teamleden en hoe dit kan worden opgebouwd 

Vertrouwen vormt de basis van elk succesvol team en is het fundament van het model van Lencioni. Het gaat om het vermogen van teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en fouten, zwakheden of mislukkingen te delen zonder angst voor consequenties. Het opbouwen van vertrouwen is een proces dat tijd en inspanning vergt. Je kunt dit bevorderen door open communicatie, eerlijkheid en transparantie aan te moedigen binnen je team. Organiseer teambuilding-activiteiten en workshops die gericht zijn op het delen van persoonlijke ervaringen en emoties.

Het bevorderen van een veilige omgeving waarin teamleden hun gedachten en ideeën vrij kunnen delen, versterkt het onderling vertrouwen. Daarnaast is het belangrijk om betrouwbaarheid te tonen door je woorden met acties te ondersteunen. Als manager moet je een rolmodel zijn en laten zien dat je te vertrouwen bent. Vertrouwen in een team is niet iets dat van de ene op de andere dag ontstaat, maar als het eenmaal is opgebouwd, vormt het een solide basis voor succes. 

4. Het belang van gezonde conflicten en hoe je die kunt faciliteren 

Gezonde conflicten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een team en vormen de tweede laag van Lencioni’s model. Conflict wordt vaak gezien als iets negatiefs, maar in een teamomgeving kan het een katalysator zijn voor innovatie en groei. Constructieve conflicten zorgen voor een open uitwisseling van ideeën, leiden tot betere oplossingen en bevorderen de betrokkenheid van teamleden. Ze creëren een platform voor open en eerlijke communicatie, wat essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen.  

Als leidinggevende kun je gezonde conflicten faciliteren door duidelijke communicatienormen te stellen en een omgeving te creëren waarin meningen vrijelijk kunnen worden gedeeld. Zorg ervoor dat alle teamleden zich comfortabel voelen om hun ideeën en meningen te uiten, ook als die afwijken van de norm. Het is jouw taak als leider om ervoor te zorgen dat deze conflicten constructief blijven en niet omslaan in persoonlijke aanvallen of negativiteit. Moedig je team aan om elkaar constructieve feedback te geven en om verschillen van mening te zien als een kans om te leren en te groeien. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een teamcultuur waarin conflicten worden gezien als een essentieel onderdeel van het teamproces. 

5. Het idee van collectieve betrokkenheid uitleggen en de invloed ervan op teamsucces 

Collectieve betrokkenheid, de derde laag in Lencioni’s model, verwijst naar het idee dat alle teamleden zich inzetten voor de groepsdoelen en beslissingen. Elk lid is verantwoordelijk voor de resultaten en is bereid zijn of haar individuele behoeften en ambities ondergeschikt te maken aan de behoeften van het team. 

Het effect van collectieve betrokkenheid op teamsucces is aanzienlijk. Volgens een studie gepubliceerd in de Journal of Applied Psychology (“Employee engagement and job performance: the role of task significance and job autonomy”, Journal of Applied Psychology, 2019, Volume 104, Issue 1, pages 58-76), zijn teams met een hoge mate van betrokkenheid 21% productiever dan teams met een lage mate van betrokkenheid. Betrokken teamleden zijn meer gemotiveerd, vertonen minder verzuim en hebben een hoger niveau van klanttevredenheid. Bovendien creëert collectieve betrokkenheid een gevoel van kameraadschap en eenheid binnen het team, wat de teamcohesie en de tevredenheid van de teamleden verhoogt. 

Betrokkenheid kan worden bevorderd door het stellen van duidelijke doelen, het erkennen van individuele bijdragen en het zorgen voor open en transparante communicatie binnen het team. Door het creëren van een omgeving waarin elk teamlid zich gewaardeerd en betrokken voelt, kan een leider de teamprestaties aanzienlijk verbeteren. 

6. Praktische stappen voor het bouwen van een effectief team op basis van Lencioni’s model

Het bouwen van een effectief team op basis van Lencioni’s model bereik je door de volgende praktische stappen te volgen:

1. Creëer een veilige en open omgeving: Moedig teamleden aan om hun ideeën, zwakheden en fouten te delen zonder angst voor consequenties. Dit bevordert vertrouwen en open communicatie binnen het team.

2. Faciliteer gezonde conflicten: Zorg voor duidelijke communicatienormen en een omgeving waarin meningen vrij kunnen worden gedeeld. Dit leidt tot een open uitwisseling van ideeën en het ontstaan van constructieve conflicten.

3. Promoot collectieve betrokkenheid: Stimuleer teamleden om zich in te zetten voor de groepsdoelen en beslissingen. Dit zorgt voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het team.

4. Stel duidelijke doelen: Maak duidelijk wat het team moet bereiken. Heldere doelen helpen teamleden om zich te focussen en hun taken effectief uit te voeren.

5. Waardeer individuele bijdragen: Erken de bijdragen van elk teamlid. Dit verhoogt het gevoel van eigenwaarde en betrokkenheid van de teamleden.

Als je versnelling wilt aanbrengen in de ontwikkeling van je team, dan is het interessant om meer te lezen over de Team Booster, een bewezen effectieve aanpak van teamontwikkeling op basis van het model van Lencioni.

Meer dan 150 teams maakten al gebruik van de Team Booster

Meer weten? Dan nodigen we je graag uit om onze productbrochure van de Team Booster te downloaden. Deze biedt gedetailleerde informatie en praktische tips om je team naar een hoger niveau te tillen op basis van een bewezen aanpak. We hebben inmiddels meer dan 150 teams met succes op deze manier begeleid.

Klik hier om de brochure te downloaden en je reis naar een effectiever team vandaag nog te beginnen.

 

13 september 2023
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.