TEAM BOOSTER | VDS

TEAMPRESTATIES VERBETEREN MET de TEAM BOOSTER

Full digital of offline programma
Plug & play
Team scan, 2 sessies van 4 uur totaal, team challenge & outtake
Gebaseerd op de theorie van Lencioni
Bewezen effectief bij meerdere van onze klanten

We beseffen steeds meer dat teams de sleutel zijn tot succes van een organisatie. Zeker in een crisistijd als deze, waarin teams snel moeten omschakelen en zich moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Team Booster is de oplossing om teamprestaties te verbeteren!

Team uitdagingen

Teams die onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld en geen gemeenschappelijk doel hebben lopen achter de feiten aan. Door onzekerheid ligt stagnatie in het behalen van de doelen op de loer. Juist op momenten dat creatief denken en handelen nodig is, verzwakt het team en is er geen beweging meer in te krijgen. Teamleden voelen zich minder verbonden, doen hun eigen ding en werken risicomijdend in plaats van kansen-creërend.

De Team Booster is bedoeld voor teams die meer uit zichzelf willen halen. ​Die willen leren, doorbraken willen realiseren en met elkaar het verschil willen maken.

Resultaten van de Team Booster

  • Inzicht in en begrip van de kritische succesfactoren en knelpunten van het team ​
  • Gedeeld collectief verlangen om beter te presteren​
  • Versnelling in de realisatie van de ambitie van het team​
  • Door onderling vertrouwen meer openheid en ruimte om van elkaar te leren​
  • Een gevoel van saamhorigheid: we gaan ervoor en doen het samen!​
  • Meer eigenaarschap naar zichzelf en het team door verantwoordelijkheid laag en duidelijk te beleggen​
  • Verbeteren van vaardigheden leidt tot meer efficiëntie, effectiviteit en plezier in de onderlinge samenwerking en communicatie.
  • Groei in wendbaarheid en aanpassingsvermogen door optimale benutting van de aanwezige talenten, ijzersterk teamgevoel en duidelijke focus en verantwoordelijkheden.
  • Verbeterde teamprestaties!

De kracht van de Team Booster

Data driven

Data vormen het startpunt van de teamontwikkeling en geven antwoord op de vraag: “Wat is hier echt nodig?”.

Laagdrempeling maatwerk

De Team Booster is eenvoudig en snel in tezetten zonder gedoe, en toch op maat gemaakt voor jouw team.

Praktisch, kort en relevant

De Team Booster biedt hands-on team interventies. Kort, to-the-point en relevant, zodat iedere interventie direct impact heeft.

On-the-job

De Team Booster vindt plaats in het bestaande team, zodat het volledig inspeelt op de werkelijke situatie in het team.

Teamprestaties verbeteren in vijf stappen

Stap 1: Team scan (10 min per teamlid)

Digitale teamscan die inzicht geeft in hoe het team scoort op de vijf succesfactoren van teamwork van Lencioni.

Stap 2: Intake met de leidinggevende (60 min)

Online gesprek met de teamcoach over de aanleiding en vraag voor het team, de uitkomst van de scan en de aanpak van de interventie. ​

Stap 3: Teamversneller (3 uur)

Teamtraining om het team te helpen bij een doorbraak in de teamontwikkeling. Ons aanbod aan teamversnellers is gekoppeld aan de vijf succesfactoren van Lencioni. De uitkomst van stap 1 en 2 bepaalt de keuze voor de Teamversneller. Er zijn er 10. Je vindt ze in de product brochure hiernaast.

Stap 4: Team challenge

Aan de slag in de praktijk met de team challenge! Onder leiding van de leidinggevende werkt het team aan hun uitdaging. Ze experimenteren en reflecteren. Met focus en ritme. Alleen zo is de kans op duurzame verandering groot.​

Stap 5: Outtake met de leidinggevende (60 minuten)

Online gesprek met de teamcoach over de uitkomst van de teamchallenge. Wat zijn absolute succesfactoren waar het team aan vast kan houden? En wat zijn obstakels  gebleken? Een vooruitblik volgt: wat zijn volgende stappen om de behaalde doorbraak vast te houden of misschien wel verder uit te bouwen? Besproken wordt of een vervolg in teamcoaching vanuit VDS, of het volgen van een van de andere team programma’s gewenst is.​

Lencioni als basis voor Team Booster

Het programma is gebouwd rond het piramidemodel van de vijf succesfactoren van teamwork van Patrick Lencioni. Dit model geeft inzicht in de basisvoorwaarden voor effectiviteit van een team. ​Het biedt praktische handvatten om gericht te werken aan een verbetering van de teamprestaties. Lencioni onderscheidt hierin vijf lagen, die onderling interacteren en elkaar versterken ​(of verzwakken).​ Onze collega Margot legt je in dit blog over Lencioni graag uit wat het model precies inhoudt.

De Team Booster werkt goed samen met ons programma Leidinggeven aan high performance teams. Dit programma is ook gebouwd ronde de piramide van Lencioni en is speciaal ontwikkeld voor leidinggevende die zelf ook hun team willen leren faciliteren en ontwikkelen.

Piramidemodel Patrick Lencioni | VDS

Meer informatie

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie? Neem contact op met Huib Broekhuis om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Plan hier gemakkelijk een belafspraak of bel direct naar 0653786627.

Vds huib broekhuis contact

Vds training en coaching huib broekhuis 2021 150x150

Vak expert

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

TEAM BOOSTER Product brochure | VDS

ALLE INFO OP EEN RIJ
We hebben alle informatie over Team Booster voor je op een rij gezet in een product brochure. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen.