vds training consultancy interview prorail traineeship
Vds training consultancy interview prorail traineeship

Interview

1 juli 2017 startte de samenwerking tussen ProRail en VDS om het traineeship van ProRail door te ontwikkelen tot de beste trainee experience van Nederland. Vanuit een gedeelde visie en een integrale aanpak wordt gewerkt aan vernieuwing en impact. Nu precies twee jaar verder is het een mooi moment om te evalueren in hoeverre die ambitie gerealiseerd is. Aan het woord is Hannah Bajjou, projectleider Talentmanagement en Traineemanager bij ProRail.

Wat kun je ons vertellen over het traineeship?

Een heleboel! Het doel van het traineeship is om de ProRail trainees te ontwikkelen. Op die manier stroomt er sneller talent door naar de sleutelposities in onze organisatie. We bieden hen als trainee een leeromgeving die vol staat met kansen, experimenten, diepgaande reflecties en begeleiding. Zo geven we trainees de mogelijkheid om hun talent maximaal te laten stralen binnen ProRail.

Daarnaast brengen we met het traineeship ook ProRail als organisatie in beweging. We bieden de organisatie de mogelijkheid om van binnenuit te vernieuwen en zich open te stellen voor nieuwe manieren om met jong talent te werken, nieuw talent aan te trekken en zodoende maximaal te stralen naar arbeidsmarkt en maatschappij. Dat maakt ook dat we het traineeship de naam ‘flux’ hebben meegegeven, wat kortweg ‘(sterren)straalkracht’ betekent. Zeer toepasselijk voor de ambitie die er is: Trainees én ProRail krachtig laten stralen.

Hoe ziet het traineeship er uit?

In sprints van 8 maanden werken we aan continue doorontwikkeling van het traineeship terwijl trainees van verschillende instroommomenten met en van elkaar leren. Elke sprint is uniek qua onderwerp, inhoud, doelen en resultaat. We spelen in op de ontwikkelingen in de markt, omgeving en binnen ProRail. Dat maakt het programma flexibel, verrassend en uniek! Zo geven we samen continu en ‘agile’ vorm aan de beste trainee experience van vandaag én morgen.

Hoe onderscheidt het traineeship bij ProRail zich van traineeships bij andere organisaties?

We onderscheiden ons door verschillende zaken, maar de belangrijkste zijn:

1. Allereerst door aandacht voor talent en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om te werken vanuit de kracht van de trainee en niet vanuit de zwakte. Een trainee wil tijdens het traineeship een goed inzicht in zijn eigen gedrag krijgen en zich bewust worden van de effecten hiervan. Daar is in ons traineeship veel aandacht en zorg voor. Zo kan ik nog steeds vlinders in mijn buik krijgen van een onderdeel in het traineeship waarin de trainees hun kwetsbaarheid hebben kunnen laten zien. Onder begeleiding van VDS was dit kwetsbaar en sterk tegelijkertijd, en heel waardevol voor alle trainees.

2. Onze trainees krijgen kwalitatief zeer mooie opdrachten. Je krijgt als trainee veel verantwoordelijkheid, zodat je kunt laten zien wat je kunt en welke vaardigheden je bezit. Het zijn belangrijke strategische projecten die door de gehele organisatie zichtbaar zijn. In de afgelopen twee jaar zijn de projecten steeds kwalitatiever geworden; zelfs dusdanig strategisch en uitdagend dat een McKinsey consultant er blij van zou worden.

3. Wij geloven in verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Dat betekent dat onze trainees invloed kunnen uitoefenen op de invulling van hun eigen traineeship. Trainees willen impact Dit geldt binnen het traineeship zelf, maar ook binnen ProRail. Als trainees meer vrijheid krijgen om hun eigen traineeship zelf in te vullen, versnelt dat namelijk niet alleen veranderprocessen in een organisatie. Het vergroot ook de retentie van talent. En dat laatste is van groot belang. Onderzoek wijst namelijk uit dat ongeveer 60% van de trainees kort na het afronden van het traineeship de organisatie alweer verlaat. Terwijl wij binnen ProRail juist zien dat vrijwel iedere trainee na twee jaar op een sleutelpositie zit binnen onze organisatie. Dat betekent dat hun talent en kwaliteiten worden gezien, en er vertrouwen is dat het traineeship inhoudelijk zo goed is dat zij deze rollen aankunnen.

Het traineeship wordt dus ook gezien als fast track naar een leadership- of managementpositie. Dat geeft nu zelfs andere uitdagingen; zo worden trainees al benaderd voor een baan in de organisatie, terwijl zij hun traineeship nog verder moeten doorlopen. Zo groot is het vertrouwen vanuit de organisatie in ons traineeprogramma!

4. Tenslotte zijn sponsorship en mentorship heel belangrijk. Binnen ProRail betekent dit dat ieder directielid optreedt als mentor voor 1 à 2 trainees gedurende het programma. Er is dus duidelijk draagvlak voor het traineeship en grote betrokkenheid vanuit de top. Daarnaast zijn er werkplekbegeleiders, faciltators vanuit VDS en ikzelf die de trainee zowel inhoudelijk als persoonlijk begeleiden. Een goed begeleiding draagt tenslotte ook bij aan het succes van de trainee.

 

We zijn nu twee jaar onderweg, waar ben je als Talentmanagement en Traineemanager het meest trots op?

Ik ben enorm trots op de trainees, de enorme talenten die we zien instromen én zien uitstromen binnen ProRail naar prachtige rollen in de organisatie. Ik ben er erg trots op dat we een hele goede sponsorship hebben vanuit de directie, die ook met echt strategische vragen komt voor de trainees. En bovenal ben ik er trots op dat dit traineeship deze talenten echt aanzet. Je kunt heel slim en competent zijn, de kunst blijft om  zo te ontwikkelen dat je het op de juiste wijze inzet, en dat het gezien wordt binnen de organisatie. Dat doet Flux, het laat onze trainees stralen. De samenwerking voor het talentprogramma en co-creatie met VDS is daar cruciaal in.

Betekent dit dat de ambitie om de beste trainee experience van Nederland te worden is gerealiseerd?

Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, en we leren nog steeds iedere dag. Maar…. Ik denk dat we heel dicht bij zijn!

Wil jij ook de beste trainee experience van Nederland? Neem dan vooral contact op met Ellen Lijffijt: 06 48 92 73 93

31 juli 2019