Vds training consultancy open trainingen aanbod

Hybride teams laten werken

Je hebt het vast al vaak gelezen: hybride werken wordt voor veel organisaties de norm. Een werkstructuur waarin werknemers deels thuiswerken en deels op kantoor of een andere plek. Teams zullen weinig tot nooit compleet zijn op dezelfde plek. Hoe zorg je ervoor  dat medewerkers succesvol blijven samenwerken en hun doelen behalen in deze hybride teams? Wij geven een aantal tips voor een succesvol hybride team in jouw organisatie! 

In onze visie wordt de communicatie binnen hybride teams meer intentioneel. Teamleden moeten overal van op de hoogte worden gehouden, of het nu goed of slecht is. Daarbij helpt het om uit te gaan van een remote-first-cultuur: hybride teams moeten altijd voorbereid zijn om met ten minste één collega om op afstand te werken tijdens een vergadering. Dit creëert inclusiviteit. Daarnaast kunnen de teams zelf de verantwoordelijkheid krijgen om hun eigen communicatierichtlijnen op te stellen. Bijvoorbeeld met welke platform, tools, frequentie communicatie plaatsvindt en welke rollen de teamleden hierin hebben. En natuurlijk het met grote regelmaat plannen van teamsessies en teambuilding 

Vds hybride is de toekomst whitepaper
Vds programmas hybride werken
Vds training consultants webinar hybride organisatie

De losse of strakke hybride organisatie 

Binnen het hybride werken zijn grofweg twee typen organisaties te onderscheiden: de strakke en de losse organisatie. Binnen de strakke organisatie komt iedereen een vast aantal dagen naar kantoor en staan deze dagen ook vast. Binnen de losse organisatie mogen medewerkers zelf kiezen hoeveel dagen en wanneer ze naar kantoor komen. Dit vraagt om meer aanpassingsvermogen en sturing van leidinggevenden om het informele contact tussen collega’s onderling te stimuleren. 

In een strakke hybride organisatie is het makkelijker om met het hele team meetings te organiseren en sociaal contact te stimuleren. Bij de losse organisatie zal de leidinggevende een cruciale rol spelen in de verbinding binnen het team en met de organisatie. Hoe jouw organisatie dit ook aanpakt: bij beide is het van belang dat medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht. 

Het implementeren van een nieuw, inspirerend werkmodel is een iteratief proces, waarbij stapsgewijs wordt getest en geschaafd om de meest passende vorm te vinden. Begin met kleine stappen, verzamel feedback en tweak waar nodig. Ieder team is anders en hybride is maatwerk.  

4 factoren die bijdragen aan succesvolle hybride teams:  

1. Communicatie is key

Gebrek aan open en eerlijke communicatie heeft de grootste negatieve invloed op het moreel van werknemers. Toch missen veel van de remote-werkers belangrijke informatie omdat deze persoonlijk is doorgegeven. De risico’s van gebrekkige communicatie zijn onder meer een ineffectieve informatiestroom, het uitsluiten van teamleden op afstand en kennis die niet gedeeld wordt. 

Maak daarom duidelijke afspraken over wanneer en hoe communicatie plaatsvindt en via welke route dit gaat. Spreken jullie elkaar tijdens een dagstart? Gaat korte communicatie via de mail of chat? Hoe houden de teamleden elkaar op de hoogte over ontwikkelingen? En ontstaat er op kantoor een spontane meeting, hoe handelt het team dan als er teamleden elders werken?  

Spreek daarnaast met elkaar af wanneer iedereen bereikbaar is, welke verwachtingen er van elkaar zijn en kom met elkaar tot een prettige manier van samenwerken in de hybride vorm. Dat betekent misschien ook dat er water bij de wijn gedaan moet worden. 

 

2. Een duidelijk teamdoel

Om binnen jouw organisatie succesvolle hybride teams te laten werken, is het belangrijk dat alle teamleden weten waar ze voor werken en er geen twijfel bestaat over het gezamenlijke teamdoel. Daar komen ook de afstemming over taken, rolverdeling, samenwerking en de persoonlijke behoeften van de teamleden bij kijken. Teamleden moeten weten wat er van ze verwacht wordt en zodat ze ook zelf de verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor het werk dat ze leveren.

3. Groepsgevoel bewaken

Een van de belangrijkste elementen van  hybride teams zit hem in het behouden en stimuleren van het sociale contact binnen het team. De grote vraag is hoe het groepsgevoel ook op afstand bewaakt kan worden. Dat begint met het in kaart brengen van het belang van het team voor de teamleden, weten wat voor hen dat groepsgevoel is en welke behoeften er bij hen spelen. Als de kletspraatjes bij de koffieautomaat vervallen doordat teamleden elkaar weinig zien, is het goed als er ergens andere momenten ontstaan voor de sociale interacties (die niet direct over het werk zelf gaan).  

4. Inclusiviteit

Bepaalde hybride werkmodellen kunnen ook zorgen voor de vorming van subgroepen binnen hybride teams, waarbij degenen die thuis werken en degenen die op kantoor werken hun eigen kliekjes vormen. Dit kan mogelijk leiden tot een ‘wij’ versus ‘zij’ mentaliteit die schadelijk is voor de verbinding in het team. Hierin is een belangrijke rol voor de manager weggelegd om een inclusieve omgevingen te creëreb die relaties tussen werknemers versterkt en de afstand tussen thuiswerkers en mensen op kantoor overbrugt.  

 

Aan de slag in jouw organisatie

Effectieve hybride teams creëren

We beseffen steeds meer dat teams de sleutel zijn tot succes van een organisatie. Zeker in een tijd als deze, waarin teams snel moeten omschakelen en zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Met de Team Booster groeit het team in wendbaarheid en aanpassingsvermogen door optimale benutting van de aanwezige talenten, een ijzersterk teamgevoel en duidelijke focus en verantwoordelijkheden.

Het programma is gebouwd rond het piramidemodel van de vijf succesfactoren van teamwork van Patrick Lencioni. Dit model geeft inzicht in de basisvoorwaarden voor effectiviteit van een team. ​Het biedt praktische handvatten om gericht te werken aan een verbetering van de teamprestaties. Lencioni onderscheidt hierin vijf lagen, die onderling interacteren en elkaar versterken ​(of verzwakken).​ 

Succesvol leidinggeven aan hybride teams

Het begeleiden en ondersteunen van  hybride teams vraagt om een andere aanpak dan van een team dat volledig thuis of op kantoor werkt.

Het vraagt om meer inlevingsvermogen en flexibiliteit, het versterken van eigenaarschap bij teamleden en waarborgen van het wij-gevoel’, outputgericht leiderschap toepassen, alles onder controle hebben zonder controlerend te zijn, sterk vertrouwen in en binnen het team, innovatie en creativiteit mobiliseren, de energie in de teams goed  monitoren en verhogen waar nodig. 

Tijdens het online programma Hybride leiderschap leren managers en projectleiders hoe ze medewerkers blijven motiveren, inspireren en hoe ze zorgen dat de teams zich verbonden blijven voelen met elkaar en de organisatie terwijl er goede resultaten behaald worden.