Vds blog 12 eigenschappen goede leider

BLOG – Huib Broekhuis

Hoewel effectief leiderschap door de context wordt bepaald, is er door de jaren heen wel veel onderzoek gedaan naar succesvolle leiders. En daaruit zijn gedragingen te destilleren die maken dat een leider in het algemeen genomen meer of minder succesvol (= effectief) is.

Door de combinatie van onderstaande gedragingen bereiken leiders drie dingen:
• Ze behalen hun doelen
• Ze doen dat op een manier die energie geeft en positief is
• Ze vergroten het zelfleiderschap in organisaties waardoor de capaciteiten van de organisatie worden vergroot

Deze 12 eigenschappen dragen hier aan bij:

Een goede leider verschaft richting

Een leider is in staat om vooruit te kijken en ‘uit te zoomen’ van de dagelijkse hectiek. Hij ziet trends en veranderingen en weet dat te vertalen naar een visie en strategie. Hij verschaft richting en laat iedereen zien waar ze naartoe gaan.

Een goede leider ontwikkelt zijn mensen

Ontwikkeling van mensen leidt tot ontwikkeling van de organisatie. Succesvolle leiders beseffen dat ontwikkeling continu nodig is. Mensen willen kennis en vaardigheden in kunnen zetten in hun leven zodat ze goede prestaties kunnen leveren en van waarde kunnen zijn. Tevens zorgt een cultuur van ontwikkeling voor een aantrekkelijk arbeidsklimaat wat nieuwe talenten aantrekt.

Een goede leider stelt zich kwetsbaar op

Hoewel het lange tijd ‘not done’ was om je kwetsbaar op te stellen, inmiddels is er groeiend bewijs dat kwetsbaarheid bijdraagt aan een cultuur van psychologische veiligheid waarin mensen zichzelf durven uitspreken en hun fouten durven toegeven. Een kwetsbare leider geeft hierin het voorbeeld en vraagt en geeft open en eerlijke feedback.

Een goede leider is besluitvaardig

Succesvolle leiders durven beslissingen te nemen. Ook als dat om minder populaire beslissingen gaat. Deze leiders hakken de knopen door die nodig zijn in het belang van het collectieve doel. Ook al zal niet iedereen blij zijn met die besluiten, de besluitvaardigheid wekt vertrouwen van mensen.

Een goede leider verbindt

Effectieve leiders zijn in staat mensen met elkaar te verbinden. In het team en over de teams heen. De leider schetst het gezamenlijke doel en overstijgt de individuele belangen en/of tegenstellingen. Hij zorgt ervoor dat mensen zich verbonden voelen met het doel, daarvoor willen gaan en met elkaar willen samenwerken om dat doel te bereiken.

Een goede leider maakt anderen verantwoordelijk

Succesvolle leiders maken mensen verantwoordelijk voor een deel van het werk dat gedaan wordt en spreken ze daar ook op aan. Ze maken hen ‘accountable’ voor de afspraken. Dit maakt dat excuses niet wenselijk zijn en een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het werk.

Een goede leider is empathisch

Hij kan zich inleven in andere mensen en rekening houden met hun gevoelens. Hij heeft ook voor diversiteit en zorgt ervoor dat iedereen zich begrepen voelt en onderdeel voelt van het team of de organisatie.

Een goede leider toont zich veerkrachtig

De dagelijkse realiteit is dat niet alles altijd gaat zoals gewenst. Succesvolle leiders weten om te gaan met tegenslagen. Ze aanvaarden dat er fouten worden gemaakt of onverwachte hobbels op het pad komen, leren daarvan en zetten een koers uit gericht op vooruitgang. Ze focussen niet te veel op het probleem, maar zoeken naar de oplossing. Ze nemen verantwoordelijkheid en nemen hun mensen mee in de alternatieve aanpak. Ze worden doorgaans als positief ervaren.

Een goede leider motiveert

Succesvolle leiders beseffen dat mensen motivatie nodig hebben en biedt daarin een perspectief. Hij schetst het plaatje voor het team of de organisatie en gaat op zoek naar hetgeen individuele medewerkers motiveert. Die motivatie weet hij aan te boren en in te zetten in specifieke doelen of taken. Daarmee wordt de intrinsieke motivatie van mensen aangesproken. Voor veel mensen geldt dat intrinsieke motivatie het meest belangrijk is, zeker in combinatie met autonomie. Autonomie geeft medewerkers de ruimte om naar eigen inzicht te werken, zorgt voor meer plezier en leidt tot betere prestaties.

Een goede leider is authentiek

Mensen waarderen authentieke leiders. Deze zijn transparant, eerlijk en helder. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze zijn zichzelf, benaderbaar en behandelen de ander zoals ze zelf graag behandeld willen worden. Geen spelletjes graag.

Een goede leider heeft stijlflexibiliteit

Omdat verschillende situaties en mensen om verschillende manieren van communiceren vragen, is de succesvolle leider een flexibele leider. Iemand die kan schakelen tussen verschillende stijlen en is zich bewust van zijn eigen voorkeuren (en valkuilen).

Een goede leider is het levende voorbeeld

In al het voorgaande beseft de leider dat hij altijd een leider is en als zodanig wordt gezien. Ook als hij even niet ‘oplet’. Hij zorgt er dus voor dat hij zelf het voorbeeld is van datgene dat hij graag ook ziet bij anderen omdat hij beseft dat het voorbeeldgedrag van de leider een belangrijke cultuurbepaler is.

Werken aan leiderschap

Wil je de leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen binnen jouw organisatie? Ontdek dan hier op welke manier we invulling geven aan maatwerk in-company vragen rondom leiderschapsontwikkeling of plan een virtuele koffie in om eens te sparren over jouw vraag.

23 december 2021
Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Vak expert

Huib Broekhuis 

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Benieuwd of dit programma ook werkt voor jouw organisatie?
Bel mij dan gerust even op om van gedachten te wisselen.
We ontwikkelen programma’s die altijd naadloos aansluiten, ook full digital.

Vds training en coaching huib broekhuis 2021

Huib Broekhuis

Neem gerust vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen.

sw whitpaper trust based leadership vds

Over leiderschap, vertrouwen en hoe je dat bereikt.