My Journey @

Door mensen bewust te maken van hun innerlijke drijfveren en talenten, ontstaan er kansen om eigen gedrag te veranderen en te verbeteren. Mede daardoor leren de deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap te tonen.

Tijdens ‘My Journey’ doen de deelnemers nieuwe inzichten op van zichzelf en de organisatie waarin ze werken. Ze krijgen inzicht in waar zij bewust impact kunnen maken en wat er voor nodig is om de gewenste beweging te realiseren binnen de organisatie. Zo worden zij niet alleen ‘de beste versie van zichzelf’, maar dragen ze ook bij aan het succes van de organisatie én daarmee aan een mooiere wereld. Wil je medewerkers een persoonlijke ontdekkingsreis laten maken met diepgaande reflecties, coaching en inzichten, dan biedt dit programma uitkomst.

Wat gaan we doen

My Journey bestaat uit 4 fasen die in circa 9 maanden worden doorlopen.

Persoonlijk leiderschap My journey

In de eerste fase leren deelnemers hun eigen talenten en passies kennen. Vanuit persoonlijke kwaliteiten, lef & durf leren zij steviger in hun schoenen staan. Zij maken écht verbinding met zichzelf.

In de tweede fase gaat het om ‘Ik en de ander’ waarbij feedback geven en ontvangen en elkaar aanspreken, werkzame bestanddelen zijn. Door de ‘Professional Exchange Day’ leren zij creatieve oplossingen bedenken en anders kijken naar vraagstukken.

In de derde fase krijgen deelnemers inzicht hoe hun talent maximaal te ontplooien en in te zetten voor de organisatie waarvoor ze werken. Zij weten wat de toegevoegde waarde en/of bijdrage aan de eigen organisatie is. Middels een mastermind onderzoeken de deelnemers de mate waarin verbinding is op waardenniveau met klanten en wordt input ontvangen en gegeven om die te vertalen naar waarde gedreven dienstverlening.

In de laatste fase worden deelnemers uitgedaagd en geïnspireerd vanuit het besef dat iedereen een grote impact kan hebben op de maatschappij en de wereld. Een vrijwilligersproject is onder andere onderdeel van deze fase.

Tot slot maken de deelnemers een film over hun persoonlijke reis waarin zij hun belangrijkste inzichten en resultaten verbeelden. Deze film wordt aan de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie getoond.

Waarom het werkt

My Journey is een succes omdat het programma diepgang brengt, verrassend is en afwisselend qua werkvormen. De regie voor het ontwikkelproces ligt bij de deelnemers.

Daarnaast werken we met transferbevorderende instrumenten om zo het geleerde werkelijk toe te passen in de praktijk. Zo werken we met Storytelling, zangcoaching, intervisie, persoonlijke business cases, inspiration bites en een online community. Het programma is ingericht volgens de ROI principes van Jack Philips.

Het resultaat

My Journey is baanbrekend omdat het veel impact heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Door op deze wijze te investeren in medewerkers, zorg je als organisatie ervoor concurrerend te zijn binnen de markt. Ook kun je op deze wijze talentvolle professionals binden en behouden. Er wordt tevens een community van Challenge en Change Professionals gebouwd.

Duur

Dit programma beslaat vier fasen van in totaal zes dagen met tussenliggende praktijkopdrachten, coaching en intervisiemomenten. My Journey duurt circa negen maanden.

Wie gingen je voor

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: