Kleurenmodel HBDI

Met behulp van kleurenmodel HBDI worden teams geactiveerd om vanuit ieders kwaliteiten en met nieuwe inzichten de teameffectiviteit en samenwerking te verbeteren. Belangrijke thema’s zijn:  elkaar leren kennen, begrip voor elkaar opbrengen en elkaar leren te vertrouwen.

HBDI is een laagdrempelige ondersteunende tool om op een dynamische wijze de denkvoorkeuren van je team in kaart te brengen en zo de complementariteit bij elkaar te ontdekken. De tool geeft waardevolle inzichten om vanuit meer verbinding doelen te realiseren en het maximale uit de samenwerking te halen. Meer informatie over deze tool: http://www.hbdi.nl/

Wat gaan we doen

De workshop is bedoeld voor een leidinggevende met zijn/haar teamleden of voor projectteams die langere tijd met elkaar moeten samenwerken.

In de eerste plaats krijgen deelnemers inzicht in hun denkvoorkeuren en die van de andere teamleden. Zij leren elkaar beter kennen op basis van de inzichten die HBDITM profielen geven.

Deelnemers krijgen meer inzicht in het eigen HBDI-profiel middels het spelen van de Diversity Game. Meer inzicht in de denkvoorkeuren van collega’s wordt verkregen door de deelnemers diverse (communicatie) oefeningen te ervaren. Zij leren concrete voorbeelden te geven van gedrag gebaseerd op de eigen denkvoorkeursstijl en van gedrag in de minst uitgesproken denkvoorkeursstijl.

De workshop wordt afgesloten met een concreet teamplan met diverse borgende activiteiten, zodat zij ook na deze workshop blijvend kunnen werken aan een optimale communicatie. Ideeën en opgedane inzichten worden zo verankerd in de praktijk. Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de vraag: Hoe gaan wij onze teamsamenwerking en communicatie verbeteren? Wat laten we achter? Wat nemen we mee de toekomst in.

Waarom het werkt

  • HBDI is een praktisch, herkenbaar model dat een gemeenschappelijke taal creëert en de productiviteit binnen het team verhoogt.
  • De samenwerking in het team verbetert doordat er gezamenlijk criteria worden bepaald voor open communicatie en de inzet van ieders intellect.
  • De methodologie versnelt groei, mobiliseert vaardigheden om constructief met elkaar samen te werken en verkort de leercurve.
  • Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van een effectief werkend team voor de implementatie van strategie en doelen.

Het resultaat

  • Ieder teamlid mobiliseert alle vaardigheden om beter te communiceren.
  • Er ontstaat teamcohesie voor een optimale samenwerking.
  • Ieder teamlid erkent de waarde van collega’s.
  • Stijlflexibiliteit wordt ontwikkeld en geborgd voor de toekomst (hoe houden we het vast?).

Duur

Deze workshop duurt 2 dagdelen.

Wie gingen je voor:

logo abn-amro

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
andre-prins
André Prins
06 20 13 54 20