Maarten Tigchelaar

Creatief Directeur

Het leukste vind ik het om klanten (en collega’s) te helpen met het oplossen van complexe leervraagstukken. Moeilijke vragen simpel beantwoorden. En dat werkt volgens mij pas echt als we co-creëren vanuit nieuwsgierigheid, leergierigheid, creativiteit, openheid, echtheid en gedrevenheid. Met elkaar de schouders eronder zetten, samen de puzzel oplossen en focus op “elkaar succesvol maken”.

Ik geloof sterk in de 70-20-10 gedachte. En het is mijn ambitie om voor op de markt te lopen met een aantoonbare koppeling tussen leren en presteren en zo bij te dragen aan het vernieuwen van het L&D vak.

Zoek je een creatieve oplossingsrichting of een kritische analyse van jouw leervraagstuk? Bel me voor een “Pick My Brain” sessie! Geen verwachtingen en met plezier gedaan!

"Succes is vanuit nieuwsgierigheid samen de puzzel oplossen."
Maarten Tigchelaar
Maarten Tigchelaar
06 24 23 78 67