Wendbaarheid vergroten

In deze teamversneller gaat het erom dat je samen met jouw team flexibiliteit creëert om agile te zijn in deze VUCA wereld. Hoe zorg je ervoor dat er wendbaarheid ontstaat en het team continu blijft leren?

Eerst wordt bewustwording gecreëerd. Hoe wendbaar zijn we als team? Hoe gemakkelijk passen we ons aan aan nieuwe, onzekere en complexe situaties? Wat doet dit met ons en hoe effectief zijn we? Daarna volgt een ‘open space’, waarin zonder oordeel samen gekeken wordt naar: Wat zouden we willen? Welke mogelijkheden zijn er qua tijd, resources en kaders om ruimte te creëren en agile te leren? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de belemmeringen? Waar zit twijfel en weerstand? Er worden persoonlijke en collectieve ambities geformuleerd die leiden tot een door het hele team gedragen en gewenst resultaat.

Voor teams die

hun wendbaarheid willen vergroten en in willen spelen op de flexibiliteit die nodig is om te excelleren in een continu veranderende omgeving.

Deze teamversneller geschikt voor jouw team?

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
andre-prins
André Prins
06 20 13 54 20