Teaming Up

Organisatiestructuren veranderen snel waarin de tendens naar meer zelfsturing en minder hiërarchie evident is. Werken aan complexe uitdagingen en presteren vindt steeds meer in teams plaats. Of het nu gaat om agile/scrum, zelfsturing, projectteams, virtuele teams of ‘gewoon nog’ traditionele teams bestaande uit een manager met medewerkers, in vrijwel alle gevallen zien we dat er wat betreft teamontwikkeling aan effectiviteit te winnen is.

Met TeamingUp focussen we ons niet op de leidinggevenden of de individuele medewerkers, maar op de ontwikkeling van het team in zijn geheel. En op hoe de effectiviteit en productiviteit van het team snel en gericht kan worden verbeterd.

Vaak wordt bij teamontwikkeling relatief veel aandacht besteed aan de instrumentele ontwikkeling van teams, zoals scrum en agile. Aan de zachte kant, de gedragskant, wordt echter relatief weinig aandacht besteed. Het gaat dan om elementaire zaken als vertrouwen, openheid, veiligheid, gezamenlijkheid, gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten, feedback op elkaars werkzaamheden en de mate waarin het team energie opbouwt en een inspirerende werkomgeving creëert.

En juist die elementen maken uiteindelijk een heel groot deel uit van de effectiviteit van teams en de prestaties van de teams. Wij ontwikkelden TeamingUp om te zorgen dat de zachte kant van teams op orde is.

Opzet: meten en/of ontwikkelen

In samenwerking met Integron hebben we de optionele Teaming Up scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team. Een goed startpunt om te bepalen welke thema’s belangrijk zijn voor het team en welke workshops het meest effectief is voor het team.

Een uitgebreid keuzepallet aan workshops van één dagdeel

Wij hebben 20 teamversnellers ontwikkeld die zijn ingedeeld in vijf veel voorkomende en herkenbare categorieën. Iedere teamversneller kun je zien als een teaminterventie van 1 dagdeel. Lekker kort, intensief en resultaatgericht

In deze categorieën zit een zekere opbouw want ze hebben een bepaalde afhankelijkheid van elkaar. Je kunt immers pas effectief communiceren als er veiligheid is. Je kunt pas doelgericht werken als er een goede samenwerking is. Je zou kunnen zeggen dat elke categorie verder bouwt op het in voldoende mate aanwezig zijn van de kwaliteiten en vaardigheden van de voorgaande categorie. De vijfde categorie geeft de verdere verdieping aan de ontwikkeling van het team, het is een categorie ‘specials’.

TeamingUp - teamschakelaars en teamversnellers

Hoe het werkt? Samen met de teamleider wordt tijdens een telefonisch analysegesprek een keuze gemaakt voor één of meerdere teamversneller(s) die het meest effectief bijdraagt of bijdragen aan het ontwikkelpotentieel van het team. Vervolgens wordt een startbijeenkomst gepland en gaan we aan de slag. Laagdrempelig om te starten met snel resultaat!

Het resultaat

Teamingup brengt inzicht, gemeenschappelijkheid, focus, versnelling en doelgerichtheid.

De directe opbrengst van Teaming Up is dat de blokkades die het effectief functioneren van het team in de weg zitten worden opgeruimd en dat de krachten en kwaliteiten van de teamleden veel beter benut worden zodat de resultaten sneller en gemakkelijker behaald kunnen worden. Werkplezier, enthousiasme, focus en de energie om met elkaar doorbraken te realiseren, krijgen een sterke impuls.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Huib nijenrode presentatie eo kleur
Huib Broekhuis
06 53 78 66 27
[gravityform id="148" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_148' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_148' action='/portfolio/teamingup/'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_148' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_148_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_hidden_label field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label gfield_label_before_complex' >Naam<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_complex ginput_container no_prefix has_first_name no_middle_name has_last_name no_suffix gf_name_has_2 ginput_container_name' id='input_148_1'> <span id='input_148_1_3_container' class='name_first' > <input type='text' name='input_1.3' id='input_148_1_3' value='' aria-label='Voornaam' aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder='voornaam'/> <label for='input_148_1_3' class='hidden_sub_label screen-reader-text'>Voornaam</label> </span> <span id='input_148_1_6_container' class='name_last' > <input type='text' name='input_1.6' id='input_148_1_6' value='' aria-label='Achternaam' aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder='achternaam'/> <label for='input_148_1_6' class='hidden_sub_label screen-reader-text'>Achternaam</label> </span> </div></li><li id='field_148_4' class='gfield gf_left_half field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_148_4' >Organisatie</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_148_4' type='text' value='' class='medium' placeholder='Bedrijfsnaam' aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_148_2' class='gfield gf_right_half gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_148_2' >e-mail<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_148_2' type='email' value='' class='medium' placeholder='e-mailadres' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_148_5' class='gfield field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_hidden' ><label class='gfield_label' for='input_148_5' >Tag</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_5' id='input_148_5' type='text' value='wellbeing' class='large' aria-invalid="false" /></div></li><li id='field_148_6' class='gfield field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_hidden' ><label class='gfield_label' for='input_148_6' >Funnel</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_6' id='input_148_6' type='text' value='Suspects' class='medium' aria-invalid="false" /></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_148' class='gform_button button' value='Ja, houd me op de hoogte' onclick='if(window["gf_submitting_148"]){return false;} if( !jQuery("#gform_148")[0].checkValidity || jQuery("#gform_148")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_148"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_148"]){return false;} if( !jQuery("#gform_148")[0].checkValidity || jQuery("#gform_148")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_148"]=true;} jQuery("#gform_148").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_148' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='148' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_148' value='WyJbXSIsIjcyNzgyODg3ZmU3ZTFkMGJmZWZhODAxNzQxMTM3Y2RiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_148' id='gform_target_page_number_148' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_148' id='gform_source_page_number_148' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 148) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [148, 1]) } ); </script>