Tailor made

Elke binnenkomende vraag beoordelen wij afzonderlijk, zodat we precies dat bieden waar de organisatie bij gebaat is. Soms betekent dit dat het ‘off the shelf’-aanbod voldoet, maar sommige (grootschalige) vraagstukken (denk aan traineeships of onboarding, management development, maar vaak ook cultuur- en verandervraagstukken) vragen doorgaans om een maatwerk aanvliegroute.

In onze maatwerk aanpak zien wij de opdrachtgever en de mensen binnen de organisatie als deskundige: zij weten het beste waar hun mensen bij gebaat zijn. Leidinggevenden, HR en andere interne stakeholders betrekken we dan ook nadrukkelijk in het definitieve ontwerp. Om een impactvol programma te creëren, worden de doelen die de opdrachtgever vooraf stelt aan het programma direct gekoppeld aan de (werk)praktijk van de deelnemers. Het daadwerkelijk aanbod sluit aan bij de (huidige of gewenste) leercultuur van de organisatie.

Zo stimuleren we mensen om zelf regie over hun leertraject te nemen. Geïnspireerd en gesteund door de leidinggevende die de ruimte biedt om de ontwikkeling ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden: wat je erin stopt haal je er ook uit.

Onze ontwerpprincipes

Wij streven altijd naar een integraal en consistent trainingsprogramma. Het 70-20-10 principe vormt een belangrijk uitgangspunt van onze programma’s. De door ons ontworpen programma’s gebruiken naast klassieke interventies (discussie, rollenspel, praktijkopdrachten, theorie) ook meer werkvloergerichte interventies als gastobservator rol, collegiale coaching opdrachten, meeloopsessies, coaching on the job, zelf programma onderdelen ontwerpen en organiseren, etc. En naast de formele aspecten maken wij ook gebruik van digitale leervormen, zoals: Traintool, Perflectie, blended simulaties, management games, om in te kunnen spelen op ‘the moments of need’.

Onze werkwijze

VDS werkt altijd vanuit de context en met de taal, waarden en kaders die de organisatie stelt. Elke situatie, organisatie en doelgroep vraagt om de juiste nuances, om een taal die aanspreekt, die raakt en om begeleiders die passen bij de doelgroep. Daarom werken wij volgens onderstaande aanpak, zodat elk programma volledig aansluit op de specifieke context van uw organisatie, uw medewerkers en leiders, uw teams en uw klanten en doelstellingen/ ambities.

 1. Begrijpen
  VDS start met luisteren en bevragen om de vraag écht te begrijpen. Zodra we begrijpen wat de vraag en behoefte is, kunnen we het vervolg bemensen om de juiste relatie te leggen tussen vraag, doelgroep, programma en begeleiders.
 2. Onderzoeken
  Samen onderzoeken we de behoefte achter de vraag, door ons te verdiepen in de context van de deelnemers en de verschillende belangen van mens, organisatie en klant. We bakenen ons gezamenlijke aandachtsgebied af zodat we focus hebben voor het belangrijkste gezamenlijke doel.
 3. Ontwerpen
  Met deelnemers en interne experts ontwerpen wij het programma met als belangrijkste vertrekpunten: het gekozen perspectief, onze overtuigingen en jullie kaders, mogelijkheden en behoeften.
 4. Valideren 
  Op basis van samen vastgestelde criteria valideert het projectteam het ontwerp, de inhoudelijke inrichting, de wijze van communicatie en organisatie en gedeelde verantwoordelijkheden bij begeleider, deelnemer en projectorganisatie.
 5. Uitvoeren
  Binnen de gestelde kaders organiseren, administreren en communiceren wij het programma, zodat wij kunnen uitvoeren volgens wens en afspraak en met experimenteren en reflecteren als belangrijkste ingrediënten.
 6. Evalueren
  Samen meten wij de waarde van het programma door gebruik te maken van de Jack Phillips’ ROI MethodologieTM en bepalen we het effect op de deelnemers, hun praktijk en de organisatie.
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Maarten Tigchelaar
Maarten Tigchelaar
06 24 23 78 67