Route bepalen

In deze teamversneller wordt door middel van het GROW model een duidelijk overzicht gecreëerd van het hele proces: wat is ons teamdoel, waar staat ons team nu en hoe komt ons team van A naar B?

Bij het bepalen van de route naar het einddoel worden niet alleen de stappen in kaart gebracht die het team te zetten heeft, ook de obstakels binnen of buiten het team worden geïnventariseerd. Alles wat van invloed kan zijn op het kunnen realiseren van de teamdoelstelling. Wat zijn heersende en onderliggende aannames, overtuigingen en eventuele factoren die men onbewust niet wil loslaten? Hoe gaan jullie hier als team effectief mee om?

Het resultaat van de versneller is dat jullie een plan hebben waarin de actiepunten zijn opgenomen, waarin vermeld staat wanneer en op welke manier jullie de punten bespreken en hoe jullie hier verder zichtbaarheid aan geven binnen het team (posters, barometers, andere middelen om voortgang te tonen).

Voor teams die

samen op een creatieve wijze tot de kern willen komen om vervolgens een heldere routing te bepalen voor de toekomst.

Deze teamversneller geschikt voor jouw team?

In samenwerking met Integron hebben we de TeamingUp scan ontwikkeld. Deze uitgebreide scan bestaat uit 40 vragen die over de volle breedte van de teambeleving en het ontwikkelpotentieel van het team gaat. De scan geeft het team snel inzicht in het functioneren en de prioriteiten van het team.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
andre-prins
André Prins
06 20 13 54 20