Kleurenmodel Insights Discovery

Deze workshop helpt teams om met behulp van het kleurenmodel Insights Discovery ® vanuit ieders kwaliteiten en met nieuwe inzichten de teameffectiviteit en samenwerking te verbeteren. Door de complementariteit te benutten komen deelnemers samen dichterbij het teamresultaat.

Insights Discovery is een praktische ondersteunende tool dat helpt om mensen inzicht te geven in hun eigen persoonlijke gedragsvoorkeuren. Op basis van het profiel leren deelnemers zichzelf en elkaar goed kennen. Waardevolle nieuwe inzichten onstaan om als team mee aan de slag te gaan. Meer informatie over deze tool: https://insightsbenelux.com/insights-discovery/

Wat gaan we doen

De workshop is bedoeld voor een leidinggevende met zijn/haar teamleden of voor projectteams die langere tijd met elkaar moeten samenwerken.

In de eerste plaats krijgen deelnemers inzicht in hun gedragsvoorkeuren en die van de andere teamleden. Zij leren elkaar beter kennen op basis van de inzichten die InsightsTM profielen geven.

Deelnemers verkennen het eigen Insights type verder door hun eigen gedragsvoorkeur en die van anderen te ervaren in verschillende oefeningen. Ook bepalen zij de teampositie en ontdekken zij hoe de teamdynamiek en cohesie in elkaar zit. Vragen als: Welke rol vervul je binnen het team? Hoe zet jij je kwaliteiten in? Waar liggen je valkuilen als het gaat om communicatie en Wat heb je nodig van de ander? komen aan bod.

De workshop wordt afgesloten met een concreet teamplan om hetgeen geleerd is te borgen. Ideeën en opgedane inzichten worden zo verankerd in de praktijk. Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de vraag: Wat gaan onze klanten hiervan merken?

Waarom het werkt

  • Insights Discovery is een krachtig, herkenbaar model dat een gemeenschappelijke taal creëert.
  • De samenwerking in het team verbetert doordat er gezamenlijk criteria worden bepaald voor open communicatie en het geven van feedback.
  • Deelnemers zijn zich meer bewust van het belang van een effectief werkend team voor de implementatie van strategie en doelen.

Het resultaat

  • Inzicht in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren en reflectie daarop (wat wil ik zelf en wat vind ik belangrijk?) en bewustwording van de eigen rol in teamsamenwerking en het belang van een goed functionerend teamproces.
  • Vaardigheden opbouwen voor de interactie met collega’s (openheid, inleven in de ander en impactvolle communicatie, waarbij feedback een essentieel onderdeel is).
  • Borging voor de toekomst (hoe houden we het vast?).

Duur

Deze workshop duurt 2 dagdelen.

Wie gingen je voor:

logo a.s.r.logo abn-amro

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
margot-grimberg
Margot Grimberg
06 46 63 20 62