Change Boost

Aandacht voor de duale focus van leidinggevenden in veranderprocessen

Verandering is eigenlijk nog de enige constante, zo lijkt het. Tegelijkertijd mogen prestaties en resultaten tijdens de veranderingen in organisaties niet verslechteren en dat terwijl bij medewerkers én managers onzekerheid een grote rol speelt.

Uit diverse studies over veranderkunde (Argyris, Boonstra, Ardon, De Waal e.a.) blijkt telkens dat leiderschap dat het juiste voorbeeld geeft, dé voorwaarde is voor succes. Tegelijkertijd zien we vaak dat pogingen om het nieuwe en gewenste gedrag te implementeren, feitelijk met veel moeite en managementdruk tot teleurstellend weinig blijvend effect leidt.

Change Boost is een aanpak die meteen resultaat oplevert. Door eerst met leidinggevenden en vervolgens met de teams aan de slag te gaan. Kenmerkend voor de positie van managers in verandering is hun duale focus: zij moeten omgaan met de gevoelens en reacties van hun teamleden, maar ook met hun eigen gevoelens en reacties. We spreken de deelnemers aan Change Boost aan op hun rol als leidinggevende, maar hebben ook oog voor hun positie als medewerker.

Door Change Boost zijn managers en medewerkers in staat om in verbinding met elkaar te blijven en blijven resultaten overeind.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met: